Veegplan buitengebied

Bij een veegplan worden meerdere kleinschalige verzoeken voor herziening van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld. Letterlijk ‘bij elkaar geveegd’ dus! Op die manier kan de gemeente alle initiatieven veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. 

Opnieuw een veegplan in 2023

Door het grote succes van de eerdere veegplannen gaan we in 2023 opnieuw een veegplan opstellen. Wij denken graag met u mee over ontwikkelingen, initiatieven en mogelijkheden op uw erf.

Let op! De aanmeldtermijn is verstreken (31 december 2022). 

Deelnemen aan het veegplan is goedkoper dan een aparte bestemmingsplanprocedure. Wij bundelen uw initiatief namelijk met andere initiatieven uit het buitengebied in één veegplan, met één procedure. Op die manier kan de gemeente uw initiatief veel efficiënter en dus goedkoper begeleiden. Door mee te doen aan het veegplan krijgt u een intensieve begeleiding van uw initiatief. Bovendien bespaart u flink op de ambtelijke kosten.

 

Bij kleinschalige verzoeken/plannen kunt u denken aan:

  • Vergroting van agrarische bouwpercelen, zonder toename van de emissie;
  • Omzetten van een agrarische bestemming in een burgerwoning-bestemming;
  • Omzetten van een niet-agrarische bestemming naar burgerwoning-bestemming;
  • Woningen die gerealiseerd worden via een rood-voor-rood-regeling;
  • Vergroten van een woonbestemming, zonder negatieve gevolgen voor omgeving.
  • Vergroten van een bijgebouw.
  • Ander gebruik van bestaande gebouwen.

Grootschalige verzoeken kunnen wij niet meenemen in het Veegplan, vanwege uitgebreide onderzoeksplicht en bijbehorende belangen. Als een dergelijk verzoek haalbaar is dan zal hiervoor een afzonderlijke procedure moeten worden gevolgd. 

Het Veegplan 2023 maakt nieuwe (bouw)ontwikkelingen mogelijk op het erf. Vaak wordt als tegenprestatie gevraagd om compensatie door te slopen vrijkomende agrarische bebouwing (leges stallen) in het buitengebied van de gemeente. Heeft u vrijkomende agrarische bebouwing op het erf dat u wilt slopen? Vraag dan bij ons een sloopvoucher aan. Die voucher kunt u inzetten voor een nieuwe ontwikkeling op uw erf en/of kunt u verhandelen met initiatiefnemers die sloopmeters nodig hebben voor een bouwontwikkeling.

Bij de ontwikkeling van het erf is het een goed moment om ook over asbest na te denken. Heeft u asbestdaken op uw erf? De gemeente heeft subsidiemogelijkheden bij de verwijdering! Staat asbest in de bodem uw ontwikkeling in de weg? Wij komen dan graag met u in contact om samen te kijken naar de mogelijkheden. 

De kosten (leges gemeente) voor het Veegplan 2023  bedragen € 2.000,-- en zijn hiermee lager dan een individuele procedure. Hiervoor sluiten wij met u voorafgaand aan de procedure een exploitatie- en een planschade-overeenkomst. Extra haalbaarheidsonderzoeken (bodem en/of ecologie) en een landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening. 

Als uw initiatief aanknopingspunten heeft, kunnen wij u vragen om haalbaarheidsonderzoeken of een landschapsplan aan te leveren. De  kosten daarvan zijn aanvullende kosten ten opzichte van de deelname aan het Veegplan. Ook sluiten wij in dit stadium een exploitatie- en planschadeovereenkomst. Daarna kunnen wij het initiatief opnemen in het Veegplan. 

Na onze beoordeling van uw plan krijgt u van ons bericht of wij mogelijkheden zien om uw plan mee te nemen in het Veegplan 2023. Als wij uw plan kunnen meenemen, dan verzoeken wij u de buurt te informeren over het plan. Wij vragen u om draagvlak te verkrijgen voor uw initiatief. Wij zien vervolgens de uitkomsten van dit vooroverleg graag tegemoet voordat wij een ontwerp Veegplan in procedure brengen. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Maarten Nieboer van het team Ruimtelijk Domein, telefoonnummer: 0547 – 857273.