Publieksprijs

Wat is jouw favoriete, duurzame idee? Breng hier jouw stem uit!

Van 10 januari t/m 1 februari 21.00 kan er gestemd worden voor de Publieksprijs van € 3.000,- van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente. Op donderdag 1 februari wordt de winnaar van de Publieksprijs bekend gemaakt tijdens de finale in het Parochiehuis in Delden. Inloop 19.30, start 20.00. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Iedere inwoner van Hof van Twente kan op deze pagina 1x zijn of haar stem uitbrengen. 

U kunt kiezen uit 25 ideeën*. Hieronder vindt u van elk ingezonden idee een korte omschrijving en een foto. Bij een aantal ideeën zijn op verzoek ook documenten of links toegevoegd waar u meer over het idee kunt lezen/bekijken.  Elk idee staat onder een apart kopje. U kunt ook de overzichtspagina bekijken waarop alle inzendingen in 1 document staan met naam, foto en titel.

Meer lezen over de “Duurzaamheidsprijs Hof van Twente” (waar de Publieksprijs een onderdeel van is)? Kijk op www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs. Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Marianne Hutten: duurzaamheidsprijs@hofvantwente.nl of 06-41008824.

Alvast bedankt voor uw stem en hopelijk tot ziens op donderdag 1 februari bij de finale!

*In totaal zijn 30 ideeën ingestuurd voor de Duurzaamheidsprijs. Vier ideeën zien af van deelname aan de Publieksprijs en 2 ideeën hebben besloten om verder te gaan als 1 idee. Naast de Publieksprijs van € 3.000,- zijn er ook juryprijzen in de categorie Jongeren en de categorie Volwassenen. Burgemeester Ellen Nauta is voorzitter van de jury. De juryprijswinnaars zijn al bekend gemaakt. Zij geven bij de finale een korte presentatie van hun idee. Voor de Publieksprijs kan op alle inzenders worden gestemd, dus ook op de winnaars van de juryprijzen. Kijk op www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs wie de juryprijswinnaars zijn. 

Alberta Groteboer (Goor) - Biodiversiteit 't Gijmink


 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Alberta
 

Titel:

Biodiversiteit ’t Gijmink

Omschrijving:

in ’t Gijmink zijn veel voor- en achtertuinen en openbare ruimtes afgegraven voor asbestsanering. Met de asbest, is ook het groene van ’t Gijmink verdwenen met minder biodiversiteit, meer hittestress en meer omgevingslawaai als gevolg. Het idee is om de leefomgeving te verbeteren, bomen aan te planten, hittestress aan te pakken, wateroverlast tegen te gaan en meer biodiversiteit in de wijk te brengen. Dit onder het mom van ‘asbest eruit, biodiversiteit erin’. Dit idee heeft bij de Volwassencategorie de 2e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 2.000,- verdiend. Een eerste aanzet om aandacht te vragen voor biodiversiteit is al gedaan door Alberta Groteboer samen met de Groene Loper door zakjes akkerbloemzaden uit te delen.

Prijsbesteding:

het geld wordt deels besteed aan de aanplant van bomen, deels aan kennis en ontwikkeling van een groenplan en deels voor de aanschaf van nestkasten en bijenhotels.

Lees hier de inzending van Alberta Groteboer.

Alex Weekhout (Markelo) - Energy-shed


 

> Klik hier om je stem uit te brengen op Alex
 

Titel: Energy-shed

Omschrijving: bij het verduurzamen van vrijstaande woningen is niet altijd voldoende ruimte beschikbaar om de verwarmingsinstallatie aan te passen. Een eventueel benodigde verbouwing drukt het rendement en kan daarom een reden zijn om niet te verduurzamen. Het idee is om alle apparatuur in een compacte kast samen te brengen die naast de woning geplaatst kan worden. 

Prijsbesteding: met het geld wordt het idee technisch verder uitgewerkt tot een ontwerp en een prototype van de behuizing. 

Lees hier de inzending van Alex Weekhout.

Anita Leeftink (Markelo) - Plant Energie schoolklas experiment


 

>> Klik hier om je stem uit te brengen op Anita
 

Titel: Plant Energie schoolklas experiment

Omschrijving: er zijn verschillende manieren om energie op te wekken; het kan bijvoorbeeld ook met energie uit levende planten, zoals met  www.plant-e.com.  De technologie is gebaseerd op natuurlijke processen en is veilig voor zowel de plant als de omgeving. Het idee is om op elke school een pakket van Sprout ’n Spark (à €69,95) aan te bieden, zodat kinderen en jeugd met deze nieuwe, innovatieve energievorm kennismaken.

Prijsbesteding: met het geld wordt voor elke school in Hof van Twente een Sprout ’n Spark pakket aangeschaft en uitgedeeld. De opbrengst van de pakketten komt ten goede van het onderzoeksproject van de Universiteit Wageningen om de technologie verder uit te werken. 

Bas Morsink (Goor) - Hof van Innovatie

 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Bas

 

Titel: Hof van Innovatie

Omschrijving: Het idee is om een plek te creëren waar bedrijven, innovatieclubs, individuen en onderwijsinstellingen kunnen innoveren en nieuwe, bestaande of oude technieken kunnen testen. Bewustwording is een sleutelwoord bij Hof van Innovatie.  Er is aandacht voor zowel het opwekken, besparen en opslaan van energie voor apparatuur als het opwekken van energie voor de mens. Onderdelen van Hof van Innovatie zijn bijvoorbeeld tiny houses,  hydroponics, zeecontainerwoningen en een verticale tuin.

Prijsbesteding: Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van de containers voor de zeecontainerwoningen. 

Lees hier de inzending van Bas Morsink.

Brenan Beverdam en Pim Brummelhuis (Delden) namens Twickel college - Promotie van de Ecosia zoekmachine


 

>> Klik hier om je stem uit te brengen op Brenan e.a.
 

Titel: Promotie van de Ecosia zoekmachine

Omschrijving: Ecosia is een zoekmachine die per zoekopdracht namens de zoeker gratis ergens in de wereld een boom plant. Het gebruik van de zoekmachine is gratis. De zoekmachine werkt hetzelfde als Google, je moet het alleen gebruiken.  Dit idee heeft bij de Jongerencategorie de 3e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 100,- verdiend.  Op www.ecosia.org kan je meer lezen hoe het werkt. 

Prijsbesteding: met het geld wordt een ludieke promotie-actie georganiseerd om het gebruik van de Ecosia zoekmachine te stimuleren.

Debbie Huisstede e.a. namens het Twickel College (Delden) - LED-verlichting en lichtpolitie

 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Debbie e.a.
 

Titel: LED-verlichting en lichtpolitie op het Twickel College

Omschrijving: scholieren van het Twickel College willen graag dat de huidige verlichting op school wordt vervangen door LED-verlichting om zo elektriciteit te besparen. Zelf zijn ze al aan de slag gegaan met bewustwording rondom energiebesparing door te starten met de zogenaamde Lichtpolitie. De Lichtpolitie heeft bijvoorbeeld al posters gemaakt en verspreid op school. Ook Meike Asbroek heeft namens een groepje leerlingen meegedaan met een inzending over LED-verlichting. Voor de Publieksprijs hebben ze besloten om samen één inzending te vormen.

Prijsbesteding: met het geld wordt LED-verlichting aangeschaft en kunnen eventuele kosten van de Lichtpolitie worden vergoed.

Emiel en Jose Arkink (Goor) - Duurzaam Knooperf Knuzz


 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Emiel en Jose
 

Titel: Duurzaam Knooperf Knuzz

Omschrijving: Duurzaam ‘Knooperf Knuzz’ zal in de toekomst naast het gezinshuis waar Jose en Emiel samen met hun twee biologische en hun zes gezinshuiskinderen wonen, bestaan uit nog drie kleinschalige onderkomens. Het eerste onderkomen is bedoeld voor de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Op het knooperf krijgen zij de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen in het moederschap. Het tweede onderkomen is voor het ‘zelfstandigheidstraject’. Ook kinderen die nu in het gezinshuis wonen, krijgen vanaf een bepaalde leeftijd de kans om dit zelfstandigheidstraject in te gaan. De laatste woonunit is voor ouderen die graag een actieve rol willen vervullen binnen het knooperf om zo iets voor hun medemens te doen. Het knooperf zelf zal op verschillende manieren duurzaam gebouwd worden. Er wordt momenteel gezocht naar een goede locatie voor het knooperf.

Prijsbesteding:  Het eventueel gewonnen prijzengeld wordt gestopt in Stichting Knooperf Knuzz: geld in deze stichting komt ten goede aan de bewoners op het knooperf. Het geld komt ook ten goede aan duurzame producten ter ondersteuning van ontwikkeling van een duurzaam knooperf Knuzz.

 

 Klik hier voor de uitgebreide toelichting op het concept van Knooperf Knuzz, de infographic en de maatschappelijke impact analyse.

Erik Kloots namens Boerderijverlichting (Markelo) - Evenementverduurzaming met LED>> Klik hier om je stem uit te brengen op Erik
 

Titel: Evenementverduurzaming met LED

Omschrijving: de stichting organiseert eens in de 2 jaar een verlichte route van ongeveer 25 kilometer langs 340 verlichte panden. In 2017 is begonnen met het vervangen van de halogeen lampen door LED-lampen. De stichting heeft voor haar inzet om het evenement te verduurzamen de Holtbar, het duurzaamheidscompliment, ontvangen.

Prijsbesteding: met het geld worden zoveel mogelijk halogeen lampen vervangen door LED-lampen (à € 40,- materiaalkosten per stuk).

Eva Fontijn (10 jaar) (Delden) - Hergebruik zwembadwater voor toiletspoeling op SportparkDe Mors


 

>> Klik hier om je stem uit te brengen op Eva
 

Titel: Hergebruik zwembadwater voor toiletspoeling op Sportpark de Mors.

Omschrijving: Eva denkt graag duurzaam mee met de plannen voor het nieuwe Sportpark de Mors. Elke keer de WC doorspoelen kost 6 liter drinkwater. Dat vindt ze zonde en daarom vraagt ze zich af of het oude zwembadwater hergebruikt kan worden voor toiletdoorspoeling. SBR, de beheerder van het zwembad, heeft kennis genomen van de inzending. SBR is blij met de betrokkenheid van Eva bij duurzaamheid en het zwembad. Er zijn al ervaringen opgedaan met haar idee, ze willen graag met Eva in gesprek om haar idee verder te onderzoeken.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed om het idee naar uitvoer te brengen of, indien dit idee niet mogelijk is, wordt het geld besteed aan een andere duurzame bestemming voor het zwembad danwel voor de nieuwe sporthal op de Mors in Delden.

Lees hier de inzending van Eva Fontijn.

Gerard ter Hofte (Markelo) - Hof van Plastic>> Klik hier om je stem uit te brengen op Gerard
 

Titel: Hof van Plastic

Omschrijving: het idee is om het opruimen en hergebruiken van plastic afval te stimuleren door het maken van een recyclemachine. Men levert te recyclen kunststoffen in en vervolgens kan je daar met de recyclemachine producten, waarde of tegoed voor de club/vereniging/goed doel voor terug krijgen. Doordat het kunststof geen afval is, maar een grondstof, krijgt het afval waarde. Hof van Plastic wil met de recyclemachine bijdragen aan bewustwording en waardering van deze grondstoffen. Dit idee heeft bij de Volwassencategorie de 1e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 3.000,- verdiend.

Prijsbesteding: met het geld wordt de recyclemachine gemaakt en wordt het besteed aan de promotie en inzet van de recyclemachine.

Bekijk hier de poster en het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=nBBYsmnMUvM  van de inzending van Gerard ter Hofte. 

Groep 7/8 van OBS Stokkum (Stokkum) - Schoolkas

 

>> Klik hier om je stem uit te brengen Groep 7/8 van OBS Stokkum
 

Groep 7/8 van OBS Stokkum (Stokkum) 

Titel: Schoolkas

Omschrijving: OBS Stokkum heeft het ‘gezonde school’-vignet en is al bezig om op verschillende manieren met de kinderen liefde, waarde en respect bij te brengen voor de grond en wat de grond kan bieden. In de bestaande bloembakken op het schoolplein wordt nu al van alles gepoot, gezaaid en verzorgd. Van aarbeienplanten tot bloembollen, door leerlingen van groep 1 t/m groep 8. OBS Stokkum wil de tuintjes graag verder uitzetten met de aanschaf van een kas om zelf te kunnen zaaien en poten. Dit idee heeft bij de Jongerencategorie de gedeelde 2e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 100,- verdiend. Lees meer over de schooltuin op  http://www.obs-stokkum.nl/pagina/401849/Schooltuin.

Prijsbesteding: met het geld wordt een kas aangeschaft.

 

 

Hendrik Boswinkel namens Perspectief Elsenerbroek (Elsenerbroek) – Energiemeters>> Klik hier om je stem uit te brengen op Hendrik e.a.  

Titel: Energiemeters

Omschrijving: buurtschap Elsenerbroek is al een tijd aan de slag met het onderwerp duurzaamheid, bijvoorbeeld door de werkgroep ‘Energiek Elsenerbroek’ die een maand lang verschillende activiteiten heeft georganiseerd voor en met de inwoners rondom dit thema. Op www.elsenerbroek.nl/categorie/duurzaam zijn deze activiteiten te lezen. Onder het mom van ‘meten is weten’, willen ze inzicht krijgen in mogelijkheden om energie te besparen door gebruik te maken van energiemeters. 

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan de aanschaf van 50 energiemeters à €25,- per stuk. Na gebruik kunnen de meters beschikbaar worden gesteld voor andere geïnteresseerden binnen Hof van Twente.

Lees hier de inzending van Hendrik Boswinkel namens Perspectief Elsenerbroek.

Henk Koop (Diepenheim) - Handboek energieneutraal (ver)bouwen>> Klik hier om je stem uit te brengen op Henk
 

Titel: Handboek energieneutraal (ver)bouwen

Omschrijving: Henk Koop heeft een duurzaamheidspiramide ontwikkeld met 10 stappen om van een initiatief van de gemeente tot uiteindelijk een energieneutrale woninggebruiker te komen. Het idee is om een handboek te maken  als leidraad  om uiteindelijk tot energieneutraal wonen te komen. In het handboek  zal  een plan van aanpak worden aangegeven, waarbij ook  de financierings- en  subsidiemogelijkheden  aan de orde komen. 

Prijsbesteding: met het geld kan een basishandboek worden opgezet, zoals een digitale versie voor op de site van Hofkracht. Energiecoaches van Duurzaam (t)Huis Twente kunnen een harde versie achterlaten bij in gesprek zijnde belangstellenden.

Lees hier de inzending, de duurzaamheidspiramide en het document ‘hoe creëer ik mijn eigen energiecentrale’ van Henk Koop.

Jos Hering (Markelosebroek) - Water gratis verwarmen>> Klik hier om je stem uit te brengen op Jos
 

Titel: Water gratis verwarmen

Omschrijving: het idee is om water tot 50°C te verwarmen door middel van zwarte stenen en zonlicht. De combinatie van 500 liter water met 500 dm3 zwarte stenen levert op jaarbasis 3.000 kWh op, voldoende voor een tweepersoonshuishouden. De gemiddelde kosten zijn maximaal € 300,- per jaar. Het rendement is minimaal € 400,- per jaar.  

Prijsbesteding: het geld zal besteed worden aan de verdere technische uitwerking en schaalvergroting.

Lian Scholten namens Twickel College (Delden) – Waterbesparing op school>> Klik hier om je stem uit te brengen op Lian
 

Titel: Waterbesparing op school

Omschrijving: het idee is om de school te verduurzamen op het gebied van water door middel van een renovatie van de toiletten, keuzeknoppen bij het toilet in te bouwen en drukkranen te installeren. De toiletten op school hebben een ingebouwde spoelbak, dit maakt de uitvoer wel moeilijk te realiseren.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan de kosten om het idee tot uitvoer te brengen.

Mariëlle Nijhuis (Hengevelde) - Bokashi-emmers>> Klik hier om je stem uit te brengen op Mariëlle
 

Titel: Bokashi-emmers

Omschrijving: Dankzij Bokashi (=gefermenteerd organisch materiaal) maak je van je eigen organische resten een optimale bodemverbeteraar. Er gaan groen en etensresten in de Bokashi-emmer en er komen bioactieve voedingsstoffen uit. Je kunt vocht aftappen om planten mee te wateren. De vaste resten kun je na ruim twee weken als compost gebruiken. Het idee is om meer mensen te helpen bij het werken met een Bokashi-emmer, bijvoorbeeld door het organiseren van workshops om zelf een Bokashi-emmer met starter te maken. Meer informatie is bijvoorbeeld te bekijken op https://youtu.be/KCYj1DVb9Dw en https://youtu.be/dxtz6pUiwXc

Prijsbesteding: met het geld kunnen workshops worden georganiseerd voor geïnteresseerden, scholen, sportverenigingen en bedrijven om zelf een Bokashi-emmer met starter te maken. 

Mignon Sanchez (Delden) - Platform GreEn BIKES Twente


>> Klik hier om je stem uit te brengen op Mignon
 

Titel: Platform GreEn BIKES Twente

Omschrijving: Het doel is mensen anders te laten denken over mobiliteit met drie belangrijke drijfveren: bijdragen aan een gezonde levensstijl, minder CO2-uitstoot tijdens persoonlijk vervoer en het ontzien van het wegennetwerk. Het idee is om een platform te starten van aanbieders van groene (high power) elektrische fietsen, zodat mensen snel, gezond en zonder file op hun bestemming komen met schoon vervoer. Er is altijd een volgeladen fiets ter beschikking. Gebruikers betalen alleen wanneer ze de fiets ook daadwerkelijk gebruiken. Zij zijn flexibel in hun manier van vervoer en hebben bovendien geen gedoe met onderhoud. Het effect is dat mensen sneller de overweging maken om de high power elektrische fiets te nemen voor reisdoelen binnen de 30 km. Dit idee heeft bij de Volwassencategorie de 3e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 1.000,- verdiend.

Prijsbesteding: Het geld wordt besteed aan het uitwerken van het plan; hier kan ook de aanschaf van de eerste fiets voor het platform onder vallen.

Lees hier de inzending van Mignon Sanchez.

Piet Fernhout (Goor) - Windboom

 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Piet
 

Titel: Windboom

Omschrijving: het idee is om in het plantsoen van de Hiltjesdamhof in Goor een windboom, een energiemolen waarbij elk speciaal gevormd blad kan ronddraaien en elektriciteit opwekken, te plaatsen. De financiering van de windboom gebeurt met crowdfunding onder alle inwoners die uitkijken op het plantsoen. De windbomen maken niet of nauwelijks geluid en plaatsing is eenvoudig in een ingegraven betonblok. Meer informatie en beeldmateriaal over de windboom is te bekijken op https://www.duurzaamthuis.nl/windboom-levert-groene-energie.

Prijsbesteding: een windboom kost ongeveer € 35.000,-. Het geld vormt een startbedrag om de windboom mee te financieren. De rest van de boom wordt gefinancierd middels een crowdfundingactie.

Riekele Bijleveld en Guido Brandenbarg (Goor) - Restwarmte Albert Heijn voor verwarmen zwembad


>> Klik hier om je stem uit te brengen op Riekele en Guido
 

Titel: Restwarmte Albert Heijn voor verwarmen zwembad.

Omschrijving: de Albert Heijn voert de warmte van de koelinstallatie uit de winkel af naar de buitenlucht. Het idee is om deze warmte (deels) te hergebruiken voor het verwarmen van het zwembad van de naastgelegen woning. Het zwembad wordt momenteel verwarmd met een warmtepomp. Eigenaar van de Albert Heijn in Goor, Guido Brandenbarg, werkt graag mee aan het idee, omdat dit idee bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het idee is een voorbeeld van hoe een bedrijf en een particulier elkaar van dienst kunnen zijn. De verwachting is dat hiermee ongeveer 9.300 kWh aan energie wordt bespaard en de uitstoot van CO2 met 4.700 kg wordt verminderd.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan de aanschaf van de benodigde warmtewisselaar.

Bekijk hier het filmpje met toelichting door Guido Brandenbarg.

Rinse Borre namens Twickelcollege (Delden) - Grondwaterpomp>> Klik hier om je stem uit te brengen op Rinse e.a.
 

Titel: Grondwaterpomp

Omschrijving: op het Twickel College is een schooltuin. Hier wordt ook drinkwater voor gebruikt. Scholieren hebben het idee opgevat om een grondwaterpomp te plaatsen waarmee het gebruik van drinkwater voor de schooltuin wordt verminderd. Dit idee heeft bij de Jongerencategorie de gedeelde 2e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 100,- verdiend.

Prijsbesteding: met het geld wordt een grondwaterpomp aangeschaft en geplaatst in de schooltuin.

Seine Braakman namens Doors Wide Open (Goor) - Restvoedselcirculatie


>> Klik hier om je stem uit te brengen op Seine
 

Titel: Restvoedselcirculatie

Omschrijving: Op verschillende manieren zet de stichting Doors Wide Open zich in om een helpende hand te zijn bij veel maatschappelijke elementen, zoals mensen die leven rond de armoedegrens en ouderen en jongeren die aanlopen tegen maatschappelijke problemen. Op verschillende manieren zijn er activiteiten rondom voedsel: van het inzamelen van levensmiddelen tot het zelf verbouwen van verse producten. Deze activiteiten willen ze gaan uitbreiden met een sociaal café, producten voor directe consumptie, kookworkshops, meer inzamelplekken en het vergroten van de opslagcapaciteit. Het doel is om meer mensen te voorzien van levensmiddelen, maaltijden en tips. Zowel mensen als het milieu zijn met deze aanpak geholpen.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan uitbreiding van de activiteiten rondom voedselcirculatie.

Lees hier de inzending van Seine Braakman.

Sjoerd Verburg (10 jaar) (Delden) - Duurzame Eschmolen

 
>> Klik hier om je stem uit te brengen op Sjoerd
 

Titel: Duurzame Eschmolen

Omschrijving: Al een tijd wordt gewerkt aan het idee om de oude Eschmolen terug te bouwen op zijn oorspronkelijke plek. Sjoerds idee is om de molen met zijn tijd mee te laten gaan door de molen te verduurzamen: de wieken als windturbine en de kap van zonnecellen. Daarnaast zit de duurzaamheid in de cultuurhistorische waarde en kan de molen een educatief ontmoetingscentrum zijn voor jong en oud waardoor oude ideeën en ambachten blijven bestaan. Dit idee heeft bij de Jongerencategorie de 1e prijs van de jury mogen ontvangen en daarmee € 300,- verdiend. Stichting de Eschmolen heeft het idee met belangstelling ontvangen. Zij hebben deze opzet al eens onderzocht: het idee blijkt om diverse redenen niet haalbaar voor de Eschmolen. Wel wordt een kleine propeller met een generator geplaatst als demonstratie van de opwekking van elektriciteit. Ook komt er een paneel met zonnecellen dat ook elektriciteit opwekt en binnenin de molen komen meters die de opgewekte energie weergeven. Er komt ook een lesbrief bij. Het prijzengeld zal hieraan besteed worden.

Prijsbesteding: het gewonnen geld stelt Sjoerd ter beschikking aan stichting de Eschmolen om zijn idee danwel een voortvloeisel daaruit, uit te kunnen voeren.

Lees hier de inzending van Sjoerd Verburg.

Suze van Coesant (Hengevelde)- Kinderboek

 

>> Klik hier om je stem uit te brengen op Suze
 

Titel: Kinderboek

Omschrijving: het idee is om een prentenboek te maken over het milieu voor de kleinste kinderen vanuit de gedachte ‘samen plaatjes lezen’ en dat de kleine kinderen de toekomst hebben. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn: met een prikstok afval opruimen, een groen schoolplein en koffiedik in de tuin.

Prijsbesteding: verder uitwerken van het boek en drukwerkkosten.

Trudy Broos (Delden) - Natuurlijke kinderspeelplaatsen>> Klik hier om je stem uit te brengen op Trudy
 

Titel: Natuurlijke kinderspeelplaatsen

Omschrijving: De aanleiding is de wens om kinderen in aanraking te brengen met echte natuur, waarbij spelen en leren gelijk opgaan. Het idee is om bestaande kinderspeelplaatsen aan te passen met bijvoorbeeld een fruithoek, bloemen langs de randen waar niet zo gelopen wordt, een bijenhotel voor de zwerfbijen en een hoek voor snoeihout en stammetjes waarmee gerommeld en gebouwd kan worden. Kinderen kunnen zo met hun ouders genieten van de natuur en vrij plukken in het seizoen. Met vrijwilligers wil een start gemaakt worden in Delden met de vormgeving van de eerste speelplek, een voorbeeldtuin.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed aan bomen, struiken en bodemverbetering en voor de aanschaf van klein zaaigoed en klimplanten, kruiden, een bijenhotel en educatief materiaal.

William Sanchez (Delden) - De Raad van Stoer>> Klik hier om je stem uit te brengen op William
 

Titel: De Raad van Stoer

Omschrijving: ​Iedereen wil de wereld een stuk mooier en gezonder maken voor onze kinderen. Maar er zijn maar weinig instellingen en bedrijven die kinderen inspraak geven in het verduurzamen van hun beleid of producten. Sanchez wil graag de kinderen een platform geven om mee te kunnen denken aan hun toekomst: de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals afval plastic, energieverbruik en verantwoord agrarisch ondernemen. De zogenaamde Raad van Stoer. Bedrijven nodigen de Raad van Stoer uit om een aantal opdrachten uit te werken. De kinderen doen deze bedrijfsopdrachten buiten de schooltijd in de vorm van een studio (werksessie), waarin zij spelenderwijs leren om maatschappelijk te ondernemen. Ze leren terwijl ze doen en doen terwijl ze leren. Thema’s zijn bijvoorbeeld 3D printen en de plastic soep, bio en logisch, energiezuinige spelcomputers en het klimaat in huis. In de studio's doorlopen de kinderen een aantal stappen om tot een oplossing te komen. De Raad van Stoer presenteert de oplossingen aan de bedrijven. Het is de bedoeling dat de bedrijven op een terugkomstdag laten zien wat ze met de oplossingen gedaan hebben en hoe dat bijgedragen heeft aan duurzaamheid.

Prijsbesteding: het geld wordt besteed om de Raad van Stoer uit te dragen en aan de organisatie van de studio’s (themabijeenkomsten).

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/duurzaamheidsprijs/publieksprijs.html