Buurtenergie

Wat is buurtenergie?

Met je buren verdienen aan het opwekken van duurzame energie. Samen bouw je aan grote zonnedaken, zonnevelden, kleine windmolens, vergisters voor biogas of andere manieren om duurzame energie op te wekken. Als buurt kan je op verschillende manieren voordeel hebben van jullie eigen plan. Het kan zorgen voor geld en verbeteringen in je omgeving. Zoals:

Wat regelen wij?

Samen met Hof op Rozen en ECHT (energie coöperatie Hof van Twente) zorgen wij dat jullie de nodige informatie en kennis hebben om jullie plan uit te werken. Wat kost het? Wie kan er mee betalen? Wat levert het op? Wat is er technische mogelijk? Wat heb je juridisch nodig? Welke vormen van organisatie zijn er? Welke verdienmodellen? Wanneer is een project financieel haalbaar? Laat ons weten welke informatie jullie nodig hebben en wij zetten de juiste persoon in om jullie deze informatie en de resultaten te geven.

Wat doen jullie?

Jullie zorgen ervoor dat de buurt meegenomen wordt. Je brengt ze op de hoogte en geeft anderen de mogelijkheid om mee te doen. Wij helpen hierin waar nodig. Het uitwerken van het plan doen jullie zelf. (Laat ons weten wat je hiervoor nodig hebt!) Jullie bepalen zelf met alle betrokkenen hoe de inkomsten verdeeld worden met als streven 100% maatschappelijk bezit. Als het plan klaar is dan brengen jullie het plan in als principeverzoek. In de tussentijd hebben we al gesprekken gevoerd met elkaar over jullie plan waardoor het principeverzoek snel beoordeeld kan worden.

Hoe doen jullie mee?

Meld je idee aan via buurtenergie@hofvantwente.nl. Dan komen wij langs om te horen wat het idee is en wat nodig is om dit uit te werken naar een plan wat wordt waargemaakt. Doe mee en haal voordeel uit duurzame energie in jullie buurt! 

Meer weten?

Bekijk voorbeelden van buurtinitiatieven.