Beusbergen

Toelichting:

Samen met verenigingen en bewoners van Beusbergen (omgeving van sportpark Endemansdijk in Markelo) worden plannen ontwikkeld op het gebied van:

  • Plaatsen zonnepanelen en oprichting coöperatie op een voormalig voetbalveld op dit sportpark;
  • biodiversiteit;
  • Inventarisatie gebiedsideeën

De bewoners zijn uitgenodigd om hier samen invulling aan te geven. De gemeente kijkt mee naar de haalbaarheid van de plannen en ondersteunt in de planvorming.

Bijeenkomst

Op 7 maart is er een bijeenkomst georganiseerd in het clubgebouw van Sportclub Markelo. Hier werden de in totaal 25 aanwezigen bijgepraat. Aan de hand van de bijeenkomst werd een verslag opgezet, met onder andere opmerkingen en vragen die werden gesteld. Hieronder vindt u naast de brief, een verslag van die avond en de presentatie die tijdens de bijeenkomst is laten zien.