Aanmelden

Je kan als school aan één of meerdere projecten meedoen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke school het jaaraanbod. De school kan aan het begin van het schooljaar laten weten waar ze wel/niet aan mee gaan doen. Aanmelden voor deelname kan vanaf 24 augustus. Dan is de jaarlijkse Aftrapbijeenkomst (bij IKC Magenta, 15.30-17.00). Scholen ontvangen hier een uitnodiging voor.. Mocht een bepaalde periode niet uitkomen waarin een project gepland staat, kan de leerkracht in overleg een andere datum kiezen voor een gastles. 

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar info@hofpower.nl of bel naar 06-41008824 (Marianne Hutten).

Vermeld bij een aanmelding het volgende:

  • Thema
  • Groep + aantal leerlingen van de groep
  • Contactpersoon/-personen (naam en mailadres)
  • Voorkeur voor datum/dag(deel) of wat juist niet uitkomt

Wij nemen na aanmelding contact op om een passende datum af te spreken.