Jaarprogramma

Jaarprogramma basisscholen 2018-2019
MaandThemaVoor wiePeriode
Start schooljaar
3 sept
SeptemberAftrapbijeenkomst

Schoolteam

10 sept
EnergieGroep 7-810 sept-10 okt
OktoberVoorlezen Dag van de DuurzaamheidGroep 1-310 okt

 

Herfstvakantie22 okt-26 okt
NovemberWarmteGroep 3-629 okt-30 nov
December--
Kerstvakantie21 dec-6 jan
JanuariVoedselGroep 5-67 jan-25 jan
FebruariWaterGroep 1-81 feb-15 feb
Voorjaarsvakantie
18 feb-22 feb
MaartAfvalGroep 1-81 mrt-23 mrt
BoomfeestdagGroep 7-820 maart
April BiodiversiteitGroep 1-81 apr-3 mei
Pasen
19 - 22 apr

Koningsdag
27 april

Meivakantie
27 apr-3 mei
Mei/juniVervoer (zeepkistenrace)Groep 7-86 mei - 19 juni
Pinksteren
6-9 juni
Juli--
Start zomervakantie
15 juli

Middelbare scholen

De tweedejaars klassen van Waerdenborch en Twickel College zijn ook aan de slag met duurzaamheid. Op maat wordt afgesproken hoe een project wordt ingericht. Doel is dat leerlingen zelf aan de school advies gaan geven hoe de school kan verduurzamen. En het blijft niet bij een advies: waar mogelijk, worden de ideeën daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd. 

Aftrapbijeenkomst

Op maandag 10 september organiseert HofPower een aftrapbijeenkomst in het gemeentehuis van 15.30-17.00. Ook burgemeester Ellen Nauta is hierbij aanwezig. Voor de bijeenkomst is van elke school een afvaardiging uitgenodigd. Samen wordt het programma doorgenomen en kunnen de leerkrachten onderdelen van het HofPower aanbod zelf ervaren. 

Energie

Voor het schoolteam en klassen die dat willen, zijn er logboeken/posters en werkbladen gemaakt om te rekenen met het werkelijke verbruik op school.

Er worden 5 workshops verloot voor het bouwen van zonne-autootjes voor de leerlingen van groep 8 (september / oktober).

Voorlezen Dag van de Duurzaamheid

(groep 1/2)

Elk jaar gaat de politiek (burgemeester, wethouders én raadsleden) met een duurzaam boek de onderbouwklassen in om tijdens de Kinderboekenweek in oktober, op de landelijke Dag van de Duurzaamheid, voor te lezen. 

Bij de keuze van het boek wordt een boek gezocht die aansluit bij zowel het thema van de Kinderboekenweek als de landelijke Dag van de Duurzaamheid. De scholen mogen het voorgelezen boek houden. Ook krijgen zij het landelijke boek van de Duurzame PABO. Dit boek is een bundeling van verhalen door PABO-studenten met tekeningen van kinderen. De voorgelezen boeken zijn:

  • 2015: Daan wil de aarde redden. 
  • 2016: Lotta ruimt het op. Landelijk boek: De Wereld van Plastic
  • 2017: Ik zou wel een kindje lusten. Landelijk boek: De Wereld van Voedsel.

In 2018 is het thema van de Kinderboekenweek Vriendschap en het thema van de Duurzame PABO Duurzame Energie.  

Warmte

Voor groep 3 tot en met 6 ligt de focus op warmte: warm maken en houden kost moeite. Daarom moeten we zuinig zijn op warmte. HofPower verzorgt een gastles over warmte voor groep 3 t/m 6. Kinderen ontwerpen hun eigen truien (deelname aan een gastles is geen voorwaarde om aan de wedstrijd mee te mogen doen). De mooiste trui wordt ook echt afgedrukt. Niet alleen voor de leerling met het winnende ontwerp, maar voor de hele klas. De laatste editie heeft 550 schitterende tekeningen opgeleverd die allemaal in het gemeentehuis hingen. Het thema warmte staat centraal in november, als het stookseizoen volop is gestart. De trui-ontwerpwedstrijd wordt georganiseerd in aanloop naar de landelijke Warme Truiendag in februari. De boodschap is dan: de verwarming 1 graad lager, scheelt 5% energie. Doe daarom eerst een trui aan voor je de verwarming hoger zet. In 2019 is de landelijke Warme Truiendag op vrijdag 15 februari. 

Bekijk alle truien met de winnende ontwerpen op www.warmetruien.nl. De truien zijn ook tijdelijk te koop aangeboden (tegen kostprijs). Heeft u alsnog interesse voor een trui, stuur dan even een mailtje naar info@hofpower.nl, dan kijken we wat er mogelijk is.
 

Downloads:

 

Voedsel

In januari wordt een pilot gedaan voor het thema voedsel voor groep 5/6. Met één school gaan we op bezoek bij een boerderij en een andere school krijgt een insectenproeverij. Volgend schooljaar wordt gekeken hoe het thema voedsel een vast onderdeel van de menukaart kan worden.

 

Water

Van kleuters tot en met groep 8 zijn er gastlessen over water. Niet over waterzuivering of de dieren in het water, wél over waterbeheersing en vooral douchen: niet alleen korter, maar ook minder heet. Dat scheelt energie! Kinderen ontworpen hun eigen shampoo- en doucheflessen met de beste slogans. HofPower sluit hiermee aan op het landelijke programma Waterspaarders. Het thema water staat in februari centraal. 

Groep 1/2

Voor de leerlingen van groep 1/2 wordt er voorgelezen uit een toepasselijk prentenboek tijdens de Nationale Voorleesdagen. In 2018 was dit het prentenboek Kleine Wolk. 

Groep 3  t/m 6

Voor de leerlingen van groep 3 t/m 6 wordt er aan de hand van een waterboekje lesgegeven over watergebruik met de boodschap om korter en minder heet te douchen. Kinderen ontwerpen hun eigen etiket voor op een shampoo- of doucheschuimfles met een tekening en slogan als reminder om korter te douchen (max 5 minuten). De flessen staan tijdelijk als tentoonstelling in het gemeentehuis. In 2018 heeft Summeye van ’t Gijmink in Goor de mooiste fles gemaakt met de slogan ‘douche snel, dan zegt de aarde dank je wel’. Kijk op www.waterspaarders.nl voor meer informatie of het zelf aanvragen van een lespakket inclusief flessen.

Downloads:

Groep 7/8

Voor de leerlingen van groep 7/8 ligt de focus op waterbeheersing. Aan de hand van de watertafel van Belevenisonderwijs gaan kinderen aan de slag met een maquette van een stad/dorp. Ze gaan zelf zorgen voor regenbuien en zelf aan de slag met oplossingen om de waterstanden te beheersen. Hierbij moeten ze wel rekening houden met de belangen van iedereen in de stad/het dorp. Boodschap van de watertafel is dat waterbeheersing niet alleen een zaak is van de overheid, maar dat iedereen zijn/haar bijdragen moet doen om de waterstand te beheersen. Ook de leerlingen van groep 7/8 krijgen de wedstrijdopdracht om een flessenetiket te ontwerpen. 

Afval

(groep 1 t/m 8)

Van kleuters tot en met groep 8 worden er gastlessen verzorgd over het scheiden van afval. In groep 7/8 wordt daarnaast uitgebreid aandacht besteed aan het recyclen van plastic. Kinderen uit groep 5 t/m 8 ontwerpen zelf een advertentie over dit thema en de mooiste advertentie wordt ook daadwerkelijk paginagroot geplaatst in de krant. Dit thema krijgt vooral aandacht in maart, wanneer ook de Landelijke Opschoondag plaatsvindt. In 2018 was dat op zaterdag 24 maart. In 2019 is dat op 23 maart. Na de gastles krijgen de scholieren een knip- en plakvel over afval scheiden. Ook krijgen ze een diploma ‘ik kan afval scheiden’.

Downloads:

Boomfeestdag

In 2018 hebben leerlingen uit groep 7 van de Petrusschool en Heeckeren samen met de gemeente bomen geplant. Ook hebben leerlingen uit deze klassen bomenverhalen geschreven. De 2 mooiste verhalen zijn gepubliceerd in het Hofweekblad. Boomfeestdag is in 2019 op woensdag 20 maart.

Biodiversiteit

Samen met Groene Loper Hof van Twente en Hofkracht heeft HofPower een wedstrijd georganiseerd bij de onderbouw. Kinderen kregen de opdracht om te tekenen: 'stel je voor, je bent een bij, naar welke bloem vlieg jij?'. De mooiste ontwerpen zijn geselecteerd als ontwerp voor op een bloeikaart en op postzegels. Een bloeikaart is een kaart waarin bloemzaadjes zijn verwerkt. Alle inwoners in Hof van Twente die in een straat wonen met een boom of bloem in de straatnaam, hebben een bloeikaart in de bus gekregen met de winnende ontwerpen. De actie is georganiseerd om aandacht te vragen voor meer groen. 

Daarnaast is in het schooljaar 2017-2018 een pilot gedraaid over biodiversiteit. Gezien de positieve reacties, neemt HofPower biodiversiteit nu ook op in het jaaraanbod. Het aanbod voor het schooljaar 2018-2019 is:

  • bijendans - groep 1/2
  • zaaibommetjes - groep 3/4 
  • uilenballen pluizen - groep 5/6
  • bijen/bloeikaarten - groep 7/8

Downloads:

Vervoer (zeepkistenrace):

Voor groep 7/8 is jaarlijks de zeepkistenrace. Elke deelnemende klas komt 1 ochtend langs op één van de gemeentewerven in Bentelo, Markelo en Goor.  Leerlingen gaan ter plekke aan de slag in kleine groepjes  met het bouwen van een snelle, innovatieve en creatieve zeepkist. De leerlingen leggen met hun zelfgemaakte zeepkist op dezelfde ochtend een parcours af. Een jury beoordeelt de de beste, snelste en creatiefste zeepkist. 

Met de zeepkistenrace willen we laten zien dat ook het vervoer duurzamer kan en wordt laten zien dat duurzaamheid en techniek bij elkaar horen. Er zijn veel afvalmaterialen aanwezig om mee te bouwen; zo wil HofPower ook laten zien dat afval een grondstof kan zijn.  De zeepkistenrace vindt plaats in mei/juni (na de meivakantie). 

Downloads

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/hofpower/jaarprogramma.html