Organisatie

HofPower wordt gecoördineerd door Marianne Hutten. De lessen worden verzorgd door Erwin ter Hofte, Ina van de Riet en Marianne Hutten. Marianne Hutten wordt voor de coördinatie ondersteund door de werkgroep Educatie van gemeente Hof van Twente. Voorzitter van de werkgroep is Eddy Gruppen, directeur ROC. Leden van de werkgroep zijn verder Martin Slagers, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente en Jolanda Stevens, leerkracht OBS de Zwaluw en Bernadette Brunnekreef (adjunctdirecteur basisschool Heeckeren).

Het is de bedoeling dat vertegenwoordiging van de scholen elk jaar wisselt. De werkgroep komt 4x per jaar bij elkaar. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/hofpower/organisatie.html