Inwoners

In 2035 is Hof van Twente energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. Als bewoner van Hof van Twente kunt u veel doen om deze doelstelling te halen.

Hofkracht

U bent niet alleen als het gaat om de verduurzaming van onze gemeente. Veel inwoners zijn aan de slag met energiebesparende of -opwekkende projecten. Hofkracht is het inwonersplatform die als doel heeft om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen over duurzaamheid. Hofkracht heeft geen eigen projecten, maar wil bijdragen aan het overzicht van alle initiatieven die er zijn. Zo heeft Hofkracht een projectenkaart gemaakt met duurzame projecten in Hof van Twente. Hofkracht organiseert bijvoorbeeld ook inspiratiecafés, nieuwsbrieven, heeft een pagina op facebook en coördineert de Holtbar, het doorgeefcompliment voor iemand die zich inzet voor duurzaamheid. Kijk op www.hofkracht.nl voor meer informatie.

Ik heb een idee

Heeft u een idee? Een initiatief dat bijdraagt aan een energieneutrale gemeente? Neem dan contact op met Marianne Hutten. Marianne Hutten is bereikbaar via duurzaamheid@hofvantwente.nl of 06-41008824.
 
Zij helpt u met raad en daad, kent de wegen binnen de gemeente en de provincie en koppelt u met de juiste personen.

Duurzaam (t)Huis Twente

Alleen al in Hof van Twente gingen bijna 250 gezinnen u voor die op maat duurzaam advies voor hun huis hebben gekregen. Via Duurzaam (t)Huis Twente kunt u gratis, onafhankelijk en vrijblijvend advies krijgen van één van de wooncoaches. Wilt u ook maatwerk advies? Neem dan contact op via de site van Duurzaam (t)Huis Twente.

Samenvatting Duurzaamheidsavonden

Tijdens de terugkoppelavond van 28 maart werd gepresenteerd welke punten meegaan in het advies richting de gemeenteraad. Ruim 350 inwoners gaven afgelopen twee maand hun input tijdens zes Energieneutraal 2035-avonden. Naast vragen, aandachtspunten, zorgen en concrete actiepunten bleek tijdens deze avonden vooral dat duurzaamheid leeft en de wil er vaak wel is, maar dat we met elkaar ook voor een grote ambitie staan en het voor mensen vaak moeilijk bepalen is wat de concrete persoonlijke stappen kunnen zijn.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor de veelgestelde vragen over duurzaamheid.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/inwoners.html