Subsidies duurzaamheid

Particulieren

Voor particuliere woningbezitters zijn er landelijk een aantal regelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Duurzaam Bouwloket heeft ze allemaal op een rij gezet voor u: https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Vink op deze website aan wat voor u van toepassing is om te zien voor welke regeling u in aanmerking komt. 

Financiële bijdrage opvang regenwater

Het klimaat verandert en de gevolgen ervan zien we steeds vaker om ons heen in de vorm van droogte en hitte, maar ook wateroverlast, en overstromingen. Omdat gemeente Hof van Twente wateroverlast niet alleen kan oplossen met verbeteringen aan het riool is er een stimuleringsregeling beschikbaar. Daarmee kunnen inwoners en bedrijven op hun eigen terrein regenwater opvangen.

De regeling is geldig tot en met 2030.

Om inwoners en bedrijven te stimuleren om ook hun steentje bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte is er nu een subsidieregeling regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken. Inwoners en bedrijven kunnen een financiële bijdrage krijgen voor de aanschaf van een regenton, wateropvang in eigen tuin met bijvoorbeeld groen of een vijver, of voor het aanleggen van een groenblauw dak dat hemelwater opvangt. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Frank Holtslag f.holtslag@hofvantwente.nl of Erwin Bos e.bos@hofvantwente.nl of bel 0547-858585. We proberen de aanvragen zo snel mogelijk te behandelen, liefst binnen twee weken. Binnen uiterlijk 8 weken heeft u in ieder geval bericht.

Regenton

Met een regenton kan een deel van het hemelwater worden opgevangen. Dat draagt bij aan het verminderen van wateroverlast op het riool en in droge perioden kan het water gebruikt worden voor planten in huis of tuin. De hoogte van de subsidie is € 50 per regenton (één per adres) van minimaal 100 liter (inclusief BTW). Het maakt niet uit waar u de regenton koopt en wat voor ton u koopt zolang de inhoud minimaal 100 liter is. De aankoopbon mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar stimuleringsregeling@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Groenblauwe daken

Een groenblauw dak is een dak dat hemelwater vasthoudt en beplant is. Zo’n groenblauw dak is een goede isolatie en verlaagt de temperatuur op het dak. Als u zonnepanelen heeft leveren die op een groenblauw dak meer rendement op. Ook wordt fijnstof uit de lucht gefilterd, CO2 omgezet in zuurstof en verbetert zo’n dak de biodiversiteit.

De hoogte van de subsidie voor de aanleg van een groenblauw dak is: € 25,- per vierkante meter met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag. Daarbij geldt de voorwaarde dat minimaal 20 liter per vierkante meter op het dak aan hemelwater wordt geborgen.

Het ingevulde PDF-formulier kunt u mailen naar stimuleringsregeling@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.  

Link: https://www.hofvantwente.nl/wonen/groenbeheer/regenwater-opvangen   

Veelgestelde vragen