Veelgestelde vragen

Wat is duurzaamheid?

De World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties geeft de volgende definitie over duurzaamheid: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. In Hof van Twente is dit niet anders. 

Heeft de gemeente wel een visie?

De wetenschappers zijn het eens: onze huidige ontwikkeling maakt het voor toekomstige generaties wel heel moeilijk om in hun eigen behoefte te voorzien. De fossiele brandstoffen olie, gas en kool beschadigen het milieu. De luchtkwaliteit verslechtert, er is sprake van klimaatverandering en de biodiversiteit neemt heel rap af. De gemeente Hof van Twente ziet deze ontwikkelingen ook. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid nu zo goed mogelijk te zorgen voor haar inwoners en ook oog te hebben voor toekomstige generaties. De gemeente voorziet een toekomst waarin schone energiebronnen als wind, water en zon ons energie leveren en dus moeten wij ons als samenleving daarop aanpassen: de energietransitie.

Wat is de missie van de gemeente?

Om te zorgen dat straks onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van het mooie Hof van Twente, stelde de gemeente zich in 2015 een helder doel: in 2035 zijn we energieneutraal. Dat is onze missie! Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken.

Wat is schone energie?

Als het over energie gaat zijn de meningen nogal verdeeld. De president van Amerika ziet niets verkeerd in kolen. Toch zijn we het over het algemeen wel eens dat energie van zon, wind en water behoren tot schone energiebronnen. Biogas/vergisting is de vierde pijler die we zien als schone bron van energie.

Programma Duurzaamheid

Als de visie en missie helder zijn, vraagt het om organisatie deze missie te bereiken. Hof van Twente heeft daarom een programma Duurzaamheid. Eigenlijk is dit niet helemaal een goede naam. Want zoals de definitie van Duurzaamheid laat zien, gaat duurzaamheid over ecologie, economie, verantwoord leven. Het is een containerbegrip. Het programma Duurzaamheid kent maar één doelstelling: in 2035 zijn we energieneutraal. Dan wekken we evenveel of meer schone energie op dan we verbruiken. Dat alles met alles te maken heeft, is duidelijk. Maar het programma Duurzaamheid van Hof van Twente gaat over de energietransitie.

Wat is een programma?

Deze term komt uit de wereld van het projectmanagement. Wanneer meerdere projecten bijdragen aan een zelfde doel, dan is het geheel aan projecten een programma. Onder het programma Duurzaamheid vallen meerdere projecten:

  • Binnenkracht
  • Duurzaamheidsprijs
  • HofPower
  • Bedrijfscoach
  • De gemeente als het goede voorbeeld (verduurzaming vastgoed en wagenpark, houding & gedrag)

Al deze projecten dragen bij aan een energieneutraal Hof van Twente in 2035.

Al die projecten zijn mooi, maar hoe weten we nu hoe ver we zijn met energie besparen of opwekken?

Dat is een lastige vraag! Want een particuliere woningeigenaar die zonnepanelen plaatst, maar dit nergens meldt, wekt wel energie op, maar tellen we niet mee in de totale energie-opwek. Immers we weten het niet. Daarnaast hebben veel bedrijven nog steeds analoge meters en melden, na afloop van een jaar, middels een formulier, de meterstanden aan de energieleveranciers. Zo ontstaat een vertraging van een jaar in de cijfers. Wel zijn we als gemeente druk bezig met partijen als Enexis en Cogas om meer up-to-date cijfers te krijgen. Daarnaast hebben we een dashboard ontwikkelt. Op dit dashboard [LINK] houden we bij hoe het staat met onze doelen. Iedereen in Hof van Twente kan dit dashboard [LINK] volgen. 

Hoe staat het met het energieloket?

De gemeente Hof van Twente werkt samen met Duurzaam Thuis Twente. Noem het ons energieloket. U kunt gratis gebruik maken van hun diensten. U krijgt een persoonlijk advies voor uw woning. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. En ze kunnen u wijzen op eventuele subsidies. Zo haalt u maatwerk in huis, bespaart u energie en dus geld en wie weet is uw dak wel zo geplaatst dat zonnepanelen een optie zijn.

De gemeente zou ook zo’n loket moeten hebben voor ondernemers

Ook daar heeft de gemeente voor gezorgd! We hebben een bedrijfscoach die ondernemers adviseert hoe energie te besparen, dan wel op te wekken. Onze bedrijfscoach is onafhankelijk en adviseert dus ondernemers. Van mkb’er tot grote bedrijven. Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de Energiecoach Bedrijven? Rolf Rouweler is telefonisch bereikbaar op 06 239 234 17 of per e-mail: rolf.rouweler@lutho-energieadvies.nl

De gemeente zou een loket moeten hebben voor goede ideeën

De gemeente heeft een loketfunctie! Niet een balie waar je naar toe kunt stappen, maar een duurzaamheidsaanjager. Marianne Hutten is voor alle inwoners van Hof van Twente die een duurzaam idee hebben, bereikbaar via de mail aanmariannehutten@gmail.com. Marianne koppelt je aan de juiste personen, kan advies geven of helpt je verder op weg. Daarnaast kun je ook altijd de programmamanager Duurzaamheid mailen: m.jongmans@hofvantwente.nl. Daarnaast heeft de gemeente Hof van Twente de Duurzaamheidsprijs in het leven geroepen. Een manier om een idee tot project te maken door het winnen van een geldprijs.

Als inwoners horen we graag wat wel of niet kan binnen de gemeente. Daarna kan ik mijn idee indienen

Was het maar zo simpel! Ieder idee is anders. Iedere situatie is anders. Sommige ideeën komen in aanmerking voor subsidie, andere plannen helemaal niet. Sommigen komen in aanmerking voor een subsidie van het rijk (SDE) anderen weer vanuit de provincie. Kortom: plannen rondom opwek of besparing van energie zijn bijna altijd maatwerk. Dien daarom uw idee altijd in. Zo kunnen we kijken welke partijen, subsidies en vergunningen passend zijn bij een idee en of een plan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Verbind de gemeente initiatieven met elkaar? Werkt de gemeente integraal?

Ja, zodra de gemeente weet van een idee, plan of project zal ze, voor zover ze kan, initiatieven aan elkaar verbinden. Het is haar allerbelangrijkste toegevoegde waarde binnen de samenleving van Hof van Twente. Ook daarom horen we graag over uw idee, plan of project. 

We moeten van het gas af. Wat betekent dat?

De Nederlandse regering heeft gesteld dat we in 2050 allemaal van het aardgas af zijn. Want aardgas raakt op, wordt dus duurder en is bij verbranding slecht voor het milieu. Projectontwikkelaars zijn vanaf 1 januari 2018 niet meer verplicht nieuwe huizen op te leveren met een aansluiting voor aardgas. In Twente hebben we een van de betere aardgasnetwerken. Zonde om al die leidingen niet te gebruiken. Daarom is Hof van Twente een voorstander van biogas. Een ander soort gas, veel schoner en voorlopig nog wel op voorraad. In Hof van Twente krijgen 2.000 huishoudens als schoon biogas. Dat wordt de komende jaren hopelijk meer.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/veelgestelde-vragen.html