Duurzaamheidsprijs 2018-2019

Klik hier voor het boekje met een overzicht van alle inzendingen en een terugblik op deelnemers van de eerdere edities en hoe het de prijswinnaars van de 3e editie tot nu toe is gegaan sinds de finale.

Na 3 edities houden we voorlopig een pauze bij de Duurzaamheidsprijs.
Heb je wel ideeën, neem dan vooral contact op met Marianne Hutten: duurzaamheid@hofvantwente.nl, 06-41008824. 

Winnaars Duurzaamheidsprijs bekend!

Tijdens de finale op 10 maart in de Woeste Wieven zijn de winnaars bekend gemaakt van de Duurzaamheidsprijs Hof van Twente 2018-2019. Hieronder ziet u wie de winnaars zijn van de jury- en publieksprijzen. Wij willen alle winnaars feliciteren en alle inzenders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid! Op deze pagina kunt u van alle inzenders hun inzending nalezen. 

Juryprijs Volwassenen

  • 1e prijs, 3000 euro: Bewoners A. ten Hovestraat (Markelo) - plan Machtig Mooi Markelo Zoemt
  • 2e prijs, 2000 euro: Bas Morsink (Goor) - Zandbatterij
  • 3e prijs, 1000 euro: Repair Café (Delden) - Aanschaf gereedschap

Juryprijs Jongeren

  • 1e prijs, 300 euro: Groep 6/7/8 OBS Stokkum - Regenton (Markelo)
  • 2e prijs, 200 euro: Poopey Loopey Ruilkast van Babette en Nienke (Twickel College Delden)
  • 3e prijs, 100 euro: Meubels maken van pallets - Tygo, Tijn, Thom en Stan (Twickel College Delden) 

Publieksprijzen

In totaal zijn voor de Publieksprijzen bijna 1200 stemmen uitgebracht. De Publieksprijzen van 1500 euro zijn gewonnen door: bewoners A. ten Hovestraat (115 van de 669 stemmen) en groep 6/7/8 van OBS Stokkum (116 van de 518 stemmen).

Klik hier voor het persbericht over de finale


 
Bekijk hieronder de inzendingen van dit jaar:

VOLWASSENEN | Alice Slijkhuis (Markelo) - Hof van Bomen


 

Titel:

Hof van Bomen

Omschrijving:

In het Hofbos kan je een boom planten om een geboorte te vieren, een huwelijk of een feest, maar je kan ook een boom planten bij een overlijden om te herdenken. Door het planten van een boom, wordt op symbolische wijze geuit dat ieder kind, ieder mens moet kunnen uitgroeien, genieten en uitrusten in een gezonde, groene wereld. Er is momenteel nog geen geschikte locatie voor het Hofbos, maar aangezien nietsdoen volgens de inzender van het idee geen optie is…. de bomen kunnen ook gepoot worden in de "Hof van Bomen", oftewel: de eigen tuin of in een groenstrook of groensingel (coulissenlandschap). Per geplante boom wordt een certificaat gemaakt met informatie over de boom en zijn eigenaar. De boompjes kunnen besteld worden bij een plaatselijke hovenier of bij één van de vele landgoederen die Hof van Twente rijk is.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden aan het ontwerp en productie van een certificaat van de bomen en de aanschaf van de eerste bomen.

VOLWASSENEN | Annemarie Kristen (Ambt Delden) - Deldense molenroute

 

Titel:

Deldense molenroute

Omschrijving: 

Het idee is om een wandelroute te ontwikkelen waarbij oud en traditioneel - de Eschmolen en de Noordmolen – worden gekoppeld aan de moderne windmolens van Wind voor Buren. Bij elke type windmolen wordt aandacht besteed aan educatie en liefde voor de natuur. Iedere molen heeft op zich een eigen programma. De achterliggende gedachte van dit idee is dat de kijk op windenergie wordt verbreed, de toerist wordt vermaakt en geïnformeerd over het rijke verleden en het vooruitstrevende Twente. Oud, nieuw, jong, ouder, traditioneel en modern worden verbonden. Met het idee van de Deldense molenroute wil Annemarie Kristen ook het gesprek over windmolens als belangrijke bouwsteen van de energietransitie faciliteren.

Prijsbesteding: 

Het prijzengeld zal besteed worden aan informatieborden, routering, flyers met informatie over de verschillende molens en een website. 

VOLWASSENEN | Bart Land (Goor) - Duurzame Politiek

 

Titel:

Duurzame Politiek

Omschrijving:

Volgens inzender Bart Land horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar. Hij wil duurzame politiek graag uitgebreid onder de aandacht brengen. Op de website www.duurzame-politiek.nl heeft hij hier al veel informatie over verzameld. Het is een informatieve website over duurzame politiek met integrale visie in theorie en praktijk. Het idee is om de website overzichtelijker te maken. Tevens zou Bart Land graag zien dat er, ten behoeve van een duurzame politiek, een G1000 (http://g1000.nu/) wordt georganiseerd in Hof van Twente. Een G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp. 

Prijsbesteding: 

Het prijzengeld zal besteed worden aan ondersteuning om de website www.duurzame-politiek.nl overzichtelijker te maken.

VOLWASSENEN | Bas Morsink (Goor) - e-SRV wagen inclusief trackandtrace.app

 

Titel:

E-SRV wagen inclusief trackandtrace.app

Omschrijving: 

De elektrische SRV-wagen, ofwel de e-SRV, brengt verse, lokale producten naar de lokale supermarkten. Onderweg kunnen mensen via de app/site zien waar de e-SRV zich bevindt en een aanvraag indienen dat de e-SRV haar route aanpast en producten aan huis bezorgt. Op deze manier wordt brandstof en daarmee CO2 uitstoot bespaard. Daarnaast hebben de lokale producenten een korte handelsroute richting de klant en blijven de producten voor de klant vers. Het idee omvat zowel de e-SRV zelf en de bijbehorende app/site (trackandtrace.app) om de e-SRV te volgen en aanvragen in te dienen. 

Prijsbesteding:

Het geld zal besteed worden als bijdrage in de financiering om de e-SRV wagen aan te schaffen.

VOLWASSENEN | Bertine Bosch (Delden) - Wereldmaaltijdbox

  

Titel:

Wereldmaaltijdbox

Omschrijving:

De wereldmaaltijdbox is een doos met ingrediënten en een receptenboekje. Door de wereldmaaltijd als dagelijkse kost te eten, zou er voldoende voedsel voor alle mensen op de hele wereld zijn. Het doel van de maaltijdbox is om  kennis te laten maken met een duurzame oplossing voor het wereldvoedseltekort. Per persoon worden niet meer ingrediënten gebruikt dan de hoeveelheden die nodig zijn als al het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, eerlijk zou worden verdeeld over alle wereldbewoners. De wereldmaaltijd is een bestaand gegeven, maar aangeboden in de speciale box nog niet eerder in productie genomen. Het idee is om de wereldmaaltijd en receptenboekje in een speciale box onder de aandacht te brengen bij kinderen via de scholen in Hof van Twente.

Prijsbesteding:

Van het prijzengeld kunnen de kosten worden betaald voor een beperkte oplage van de box zelf (inclusief het ontwerp, de inhoud en het verspreiden onder de scholen (eigen bijdrage) en het receptenboekje.

VOLWASSENEN | Bewoners A. ten Hovestraat (Markelo) - Plan Machtig Mooi Markelo Zoemt

 

Titel:

Plan Machtig Mooi Markelo Zoemt

Omschrijving:

Ruim tien jaar geleden is een retentiegebied aangelegd bij de A. ten Hovestraat. De bewoners willen zich inzetten om hier een natuur- en educatiegebied van te maken met het plan ‘Machtig Mooi Markelo Zoemt’. Ze willen de natuur en biodiversiteit verder ontwikkelen door bijvoorbeeld een bijen-, vlinder- en insectenvriendelijke omgeving te creëren en mogelijkheden benutten voor ‘educatie in het groen’. Bewoners willen graag aan de slag om het plan te realiseren en daarbij ook zelf actief aan de slag gaan. De samenwerking met lokale partijen wordt gezocht en de sociale cohesie wordt bevorderd.

Prijsbesteding:

Het plan bevat veel onderdelen. Het prijzengeld zal in eerste instantie besteed worden aan de eerste stappen: het geschikt maken van het gebied voor bijen door bloemenmengsels en bijenhotels. Het plaatsen van informatiepanelen over bijen, vlinders, insecten en waterretentie maakt tevens onderdeel uit van de eerste stap.

VOLWASSENEN | Energiek Elsenerbroek (Markelo) - Boekje met lokale praktijkvoorbeelden

 

Titel:

Energiek Elsenerbroek

Omschrijving:

Vanuit Perspectief Elsenerbroek is de werkgroep Energiek Elsenerbroek actief. Er zijn al veel activiteiten gedaan in de buurt. Uit de buurtenquête blijkt dat mensen vooral behoefte hebben aan herkenbare, vergelijkbare voorbeelden uit de buurt. Bij de werkgroep is daardoor het idee ontstaan om een Hof van Twente-versie te maken van het boekje Ons huis energieneutraal – praktijkvoorbeelden van bestaande woningen van Urgenda. Een boekje voor en door inwoners van Hof van Twente met praktische energiemaatregelen als inspiratie voor andere inwoners: herkenbaar, praktisch en realistisch.

Prijsbesteding:  

Werkgroep Energiek Elsenerbroek stelt voor een projectgroep op te richten met een brede vertegenwoordiging vanuit inwoners uit Hof van Twente, waar Energiek Elsenerbroek redactionele activiteiten voor wil doen. Het prijzengeld zal besteed worden aan de opmaak- en drukkosten van het boekje. Belangrijk is dat het boekje ook goed gepromoot wordt, bijvoorbeeld met een wekelijks voorbeeld uit het boekje in het Hofweekblad.

VOLWASSENEN | Frans Hijman (Delden) - Meer ruimte voor de fiets

Titel: 

Meer ruimte voor de fiets

Omschrijving: 

Het idee is om het gebruik van de fiets te stimuleren bij het doen van dagelijkse boodschappen. Zo valt te denken aan meer en goede stallingsruimte (inclusief veilige aan- en afvoerroutes) bij winkels en vooral bij supermarkten. Niet alleen voor fietsen, maar ook voor bagagekarretjes. Ook kan gedacht worden aan de promotie van de verkoop van stevige, grote fietstassen. Meer fietsen draagt bij aan een beter en gezonder leefklimaat, vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen en toename van fysieke gezondheid. In diverse (binnen)steden is de fiets al vanzelfsprekend het meest gebruikte vervoersmiddel. Het zou mooi zijn als Hof van Twente als plattelandsgemeente hierin een pioniersrol gaat vervullen.

Prijsbesteding:

De belangrijkste kosten zitten in het ombouwen van autoparkeerplaatsen naar fieststallingsruimte en goede aan- en afvoerroutes. Het prijzengeld zal besteed worden als bijdrage daaraan. Mensen zullen zelf de kosten op zich moeten nemen voor een (betere) fiets en bijbehorende tassen/karretjes.

VOLWASSENEN | Freek Marsman (Delden) - Uitwisseling energie sportpark de Mors

 

Titel:

uitwisseling energie sportpark De Mors

Omschrijving:

Er zijn nieuwbouwplannen voor sportpark de Mors. Het idee van Freek Marsman is om dat moment aan te grijpen om het dak van de sporthal te benutten voor zowel zonnepanelen als zonnecollectoren. Dit vraagt om een platte dakconstructie die voldoende sterk is om deze energie-opwekkers te dragen. De opgewekte energie kan direct gebruikt worden voor het naastliggende zwembad. Wanneer zonnepanelen worden gekoeld, hebben ze een hoger rendement. De opgenomen warmte van de zonnepanelen kan benut worden voor benodigde warmte bij het zwembad. De opgewekte energie van de zonnepanelen kan direct worden gebruikt voor de aandrijving van de warmtepompen. Zonnepanelen op platte daken zijn esthetisch niet storend en omdat de opgewekte elektrische energie direct gebruikt kan worden in het zwembad, worden pieken in de belasting van het elektriciteitsnet afgevlakt of voorkomen. Op deze manier zijn investeringen in het elektriciteitsnet (verzwaring) minder snel nodig. Bovendien kunnen zo energiekosten worden bespaard. 

De sporthal wordt door veel mensen bezocht. Daardoor breng je duurzaamheid onder de aandacht van velen, jong en oud.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld kan besteed worden aan bijvoorbeeld de plaatsing van het eerste zonnepaneel. Het zal in ieder geval ten goede komen aan duurzaam energiegebruik in de sporthal en het zwembad in Delden.

VOLWASSENEN | Duurzaam Diepenheim (Diepenheim) - Slimme laadpaal

Titel: 

Slimme laadpaal

Omschrijving:

OBS Stedeke heeft onlangs geïnvesteerd in bijna 150 zonnepanelen op het dak. Het idee is om de stroom van het dak, als één van de eerste in Nederland, direct te gebruiken voor het opladen van de elektrische auto wanneer de school de opgewekte stroom zelf niet nodig heeft. Het zou bijzonder zijn als mensen in Diepenheim en omgeving thuis de vaatwasser, wasmachine en de kookplaat kunnen voorzien van de benodigde energie die afkomstig is van het dak van de basisschool, netjes opgeslagen in de accu van de elektrische auto. Op deze manier kan worden bijgedragen aan het voorkomen van de overbelasting van het stroomnetwerk. Om de slimme laadpaal mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde VPA, de Verlengd Private Aansluiting. Leerlingen van de school worden ook betrokken, door bijvoorbeeld de werking van een elektrische auto te laten zien. 

Prijsbesteding:

Met het prijzengeld wordt een bijdrage geleverd om het plaatsen van de slimme laadpaal mogelijk te maken. De leverancier van de zonnepanelen heeft aangegeven ook een financiële bijdrage te willen doen, net als het schoolbestuur OPO Hof van Twente.

VOLWASSENEN | Hof van Innovatie (Goor) - Zandbatterij

Titel:

Hof van innovatie

Omschrijving:

Opslag van energie, daar valt nog veel te winnen. Het idee is om energie op te slaan in een zandbatterij. De batterij zal voornamelijk bestaan uit zand en plastic/glas of ander niet geleidend materiaal (bij voorkeur materiaal dat gerecycled wordt). Het idee is om onder de grond plekken te maken waar containers gevuld met zand en een vloeistof (niet schadelijk voor de natuur) worden gebruikt als batterij voor opslag van elektrische energie. Het idee wordt open source aangeboden. Wanneer energie beter opgeslagen kan worden, wordt het goedkoper voor mensen om energie af te nemen. Bijkomend voordeel is dat het energienetwerk ontlast wordt en hoeft er minder geïnvesteerd te worden in nieuwe netwerken. Omdat er bestaande, makkelijk verkrijgbare materialen worden gebruikt voor de zandbatterij, is er ook geen schade voor de natuur.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden aan een prototype (klein en middel formaat) en het opzetten van een community website om de zandbatterij open source aan te kunnen bieden. 

VOLWASSENEN | Jaap Zeeman (Delden) - Thermokleding stimulerenTitel: 

Thermokleding stimuleren

Omschrijving:

Het idee is om mensen warm te maken om meer thermokleding te gebruiken. Veel mensen denken bij energiebesparingen aan investeringen waarover nagedacht moet worden, gerekend en overlegd, waardoor maatregelen worden uitgesteld en naar de achtergrond verdwijnen. Echter, het aantrekken van thermokleding is een simpel en laagdrempelig actiepunt waardoor de verwarming één of twee graden lager kan en daarmee energie wordt bespaard. Het gebruiken van thermokleding is een eenvoudige actie. Je hebt er niemand voor nodig. Je kan er morgen mee beginnen. Het kost nauwelijks iets. Het bespaart meteen energie. Onze vorige generaties hebben het altijd al gedaan. Het is niks nieuws, maar de meeste mensen halen hun neus er voor op: trek een lange onderbroek aan. Of anders gezegd: trek thermokleding aan als het koud is. Het idee is dus om het gebruik van thermokleding te promoten.

Prijsbesteding: 

Het prijzengeld zal besteed worden aan de promotie van het gebruik van thermokleding.

VOLWASSENEN | Marc ter Horst (Delden) - Vislood-alternatief


Titel:

Vislood-alternatief

Omschrijving:

Bij het vissen wordt lood gebruikt ter verzwaring van de dobber en als werpgewicht. Lood is echter een zwaar metaal: als lood in het water achterblijft (wat zeer veelvuldig gebeurt, met name als het zogenaamde drop-off systeem wordt toegepast), is dat schadelijk voor het milieu. In de toekomst wordt het gebruik van lood dan ook verboden.  Er zijn inmiddels vislood-alternatieven bedacht, maar die slaan vooralsnog niet aan, omdat de prijs veel hoger ligt dan die van het lood. Marc ter Horst heeft een betaalbaarder alternatief bedacht. Hij heeft het lood vervangen door steen. Hij lijmt er een wartel en een busje op en de steen is op vele mogelijkheden inzetbaar. Hij heeft er zelf al een jaar gebruikt van gemaakt en inmiddels zijn ook vrienden enthousiast en heeft ook Sportvisserij Nederland enthousiast gereageerd. 

Prijsbesteding: 

Met het prijzengeld kan het product verder ontwikkeld worden. Zo wil Marc ter Horst onderzoeken of er gebruikt gemaakt kan worden van bio-degradable plastic en lijm. 

VOLWASSENEN | Marije Varenbrink (Delden) - Mobislag

Titel: 

Mobislag

Omschrijving:

In de gemeente rijden auto’s, treinen, taxi’s, bussen en regiotaxi’s. Iedereen zou dus in theorie van A naar een zelfgekozen punt B kunnen op een zelfgekozen tijdstip en binnen een redelijke reistijd. Maar toch wordt in de praktijk de auto het vaakst gebruikt. Met het platform Mobislag wil Marije Varenbrink het bestaande, collectieve vervoer in een positief daglicht zetten en zoeken naar een betere verbinding tussen de verschillende vormen van vervoer. Mobislag is een platform waarbij het draait om: de reiziger, verbinding en een app/site. Op de app/site zijn alle vervoersmogelijkheden te zien, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van het collectief vervoer in de gemeente en regio Twente. Het doel van Mobislag is dat meer mensen de auto vaker kunnen laten staan. 

Prijsbesteding: 

Er zijn verschillende onderdelen nodig om Mobislag te vormen: vergaderkosten (omdat verschillende partijen met elkaar moeten afstemmen), onderzoekskosten (om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de (toekomstige) gebruikers) en de ontwikkeling van een app/site. Het prijzengeld zal een bijdrage zijn om de eerste stappen te zetten.

VOLWASSENEN | Marith Wolfs (Goor) - Circulaire doucheTitel: 

Circulaire Douche

Omschrijving:

Elke dag 10 minuten douchen in een gemiddelde situatie, kost rond de 146 euro per jaar per persoon aan water en energiekosten. De circulaire douche is een douche die het water hergebruikt nadat het is verdwenen in het doucheputje. Er bestaan op de markt al dergelijke systemen, maar deze circulaire douche onderscheidt zich op meerdere aspecten. Bijvoorbeeld door het unieke filter en de lagere kosten en deze circulaire douche is mobiel aan te bieden. Met de circulaire douche heb je minder watergebruik, energiebesparing, het is laagdrempelig voor mensen met een kleine beurs en het is mogelijk te plaatsen in bestaande bouw.

Prijsbesteding:

Met een relatief klein budget en kleine hoeveelheid materialen, is een eerste variant van de circulaire douche te realiseren. Het prijzengeld zal besteed worden aan de aanpassingen op een bestaande douchecabine voor een eerste prototype. De eerste versie wordt mobiel, zodat deze getoond kan worden op bijvoorbeeld beurzen en in andere omgevingen.

VOLWASSENEN | Mignon Sanchez (Delden) - Oplaad- en knooppunten voor fietsers

Titel:

Oplaad- en knooppunten voor fietsers

Omschrijving:

Het idee is om een smart grid te realiseren voor e-bikes in Hof van Twente, zodat je de e-bike overal kunt opladen. Het doel hiermee is gezond vervoer aanmoedigen en het gebruik van de e-bike voor iedereen bereikbaar maken. Het idee van het smart grid is dat iedere voorziening in Hof van Twente ruimte geeft aan de fiets en een laadmogelijkheid – op groene stroom. Oftewel: in Twente laad je op!

Prijsbesteding:

Het prijzengeld kan besteed worden aan een bewustwordingscampagne rondom smartgrid voor fietsen en organisaties de voordelen te schetsen. Ook kan het prijzengeld besteed worden aan een mobiele laadpaal of een laadpaal op zonne-energie.

VOLWASSENEN | OBS Stedeke (Diepenheim) - Bandenpomp

 

Titel:

Bandenpomp

Omschrijving:

Als basisschool wil OBS Stedeke zich inzetten voor duurzaamheid en willen ze met de kinderen werken aan bewustwording rond dit thema.  Een school trekt veel autoverkeer. Het idee is om een slimme Bandenpomp te plaatsen. De slimme Bandenpomp zorgt dat automobilisten zelf gratis en gemakkelijk hun autobanden op spanning kunnen zetten. De Bandenpomp werkt volledig op zonne-energie, wat als bijkomend voordeel heeft dat er geen bekabeling en graafwerkzaamheden nodig zijn. Klanten kunnen desgewenst met hun kenteken de juiste bandenspanning voor hun personenauto opzoeken en aanbrengen. Na het oppompen worden direct de besparingen getoond. Goed opgepompte banden zorgen voor meer veiligheid, zijn stiller, elektrische auto’s krijgen een grotere actieradius en brandstofauto’s besparen brandstofkosten – wat weer zorgt voor minder uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en fijnstof. De Bandenpomp is een opvallende verschijning. De school wil de Bandenpomp  juist bij de school plaatsen, omdat je zo als locatie laat zien dat je je best doet om minder overlast op te leveren van het autobezoek dat je aantrekt als school en mensen veiliger, schoner en stiller laat autorijden. Bovendien is er bij/rondom de school ook veel autoverkeer omdat het een centraal punt is voor evenementen en omdat de sportzaal, het binnenste buiten bos en het wozoco (woonzorgcomplex) er zijn gevestigd.

Prijsbesteding: 

Het prijzengeld zal besteed worden aan de plaatsing van de Bandenpomp bij OBS Stedeke.

VOLWASSENEN | Ouderraad KBS Erve Hooyerinck (Delden) - Watertappunt

Titel:

Watertappunt

Omschrijving: 

De ouderraad (en de kinderen) willen graag een watertappunt op school plaatsen. Door een watertappunt buiten, is het voor leerlingen, ouders en leerkrachten makkelijker om een fles te vullen met kraanwater in plaats van voorverpakt water aan te schaffen. In combinatie met het stimuleren van gezonde traktaties denkt de ouderraad hiermee het drinken van water te stimuleren en het gebruik van suikerhoudende drankjes langzaam uit te faseren. Dit heeft ook als bijkomend effect dat de hoeveelheid (plastic)afval op school verminderd wordt en het voorkomt extra zwerfafval. Zo hoopt de school een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving en een schoon milieu. Een watertappunt zal besteld worden bij Join-The-Pipe. Zij financiëren met de verkoop van watertappunten schoon drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden aan de aanschaf van een watertappunt en de kosten voor de aansluiting. De ouderraad zal een aantal acties organiseren om de kosten bij elkaar te sparen. 

VOLWASSENEN | Repair Café Delden (Delden) - Aanschaf gereedschap


Titel:

Aanschaf gereedschap

Omschrijving:

Samenleving, milieu, wegwerpmaatschappij, recycling, materiaalgebruik, plastics. Zomaar een paar kreten die dagelijks voorbij komen. In Delden is elke 2e zaterdag van de maand een Repair Café in het Stadscentrum het Parochiehuis. Een groep mensen zet zich daar in naar aanleiding van die dagelijkse kreten. Een tiental enthousiaste en deskundige mensen proberen namelijk andere mensen te helpen door hun spullen te repareren. Het gaat om zeer diverse spullen, bijvoorbeeld van huishoudelijke apparaten tot kinderspeelgoed, van fietsen tot (kleine) kledingreparaties en van audio-apparatuur tot verlichting.  De groep vrijwilligers zet zich in om de samenleving met minder afval op te zadelen en mensen verder te kunnen helpen. Het resultaat: spullen worden gerepareerd én het is nog gezellig ook!

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden om meetapparatuur aan te schaffen en gereedschap om nog meer mensen van dienst te kunnen zijn.

VOLWASSENEN | Silvia Meijran (Markelo) - Biodiversiteit op het Kaasplein

Titel:

Biodiversiteit op het kaasplein

Omschrijving:

Met dit idee wil Silvia Meijran een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit, gezelligheid en veiligheid in Markelo. Met het plaatsen van verplaatsbare bloembakken kunnen er parkeerhavens worden gecreëerd, maar bijvoorbeeld ook een afscheiding voor kleine evenementen en een mooi pad richting het gebouw van de Kaasfabriek. Het idee is om de verplaatsbare bloembakken dusdanig in te delen en in te richten met biodiversiteit (deels of een aantal bakken met een aantal schoolkinderen van de scholen uit Markelo) dat ze plek bieden voor bijvoorbeeld de wilde bijen en andere insecten en vogels. Aansluitend is het idee om een flow hive te plaatsen, een bijenkast en insectenhotels. Met de Flow Hive kun je de bijen bekijken terwijl ze werken, je kijkt van buiten in de kast en ziet hun voorraad groeien. Als je wilt oogsten, draai je gewoon een kraantje open en de honing loopt onder de bijenvoetjes vandaan zonder dat de nijvere beestjes worden gestoord! Met deze acties kan een parkidee ontstaan dat zowel biodiversiteit kan dienen, maar bijvoorbeeld ook educatie, bewoners en ondernemers van Markelo, toerisme en veiligheid.

Prijsbesteding: 

De verplaatsbare bloembakken die nu nog in Goor staan en voor hergebruik ter beschikking gesteld worden door de Groene Loper, worden  door de  gemeente Hof van Twente op het Kaasplein geplaatst. Het prijzengeld wordt besteed aan winter- en zomerlinden, biologische zaden en planten voor de bloembakken, educatiemateriaal, de Flow Hive, insectenhotels en toebehoren, zand/grond, werkmaterialen en onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

VOLWASSENEN | Spar Diepenheim en Hans Schoolderman (Diepenheim) - Duurzame pakketservice

Titel: 

Duurzame pakketservice

Omschrijving: 

Het idee is om de Spar in Diepenheim als centraal verdeel-/verzamelpunt in te richten met daaraan gekoppeld een eigen bezorgdienst met een elektrische bakfiets. Het doel van het idee van de e-bezorgservice is om de uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen (zo hoef je bijvoorbeeld niet meer voor bepaalde pakketjes op en neer naar Goor) en om te zorgen voor meer verkeersveiligheid in de woonwijken, omdat er op deze manier minder verkeersbewegingen zijn. Bovendien heb je zo meer service en klantgerichtheid. Wellicht is ook de boodschappenservice voor de lokale ouderen/afnemers aan dit idee te koppelen.

Prijsbesteding: Het prijzengeld zal worden gebruikt voor de uitvoer van een vooronderzoek en een bijdrage in de aanschaf van een elektrische bakfiets met dichte bak voor de bezorgservice.  


VOLWASSENEN | Stadslandbouw en Albert Heijn Goor (Goor) - Kerstbomen

Titel:

Kerstbomen

Omschrijving:

Elk jaar houdt de Albert Heijn kerstbomen over. Het idee is om deze kerstbomen bij de stadslandbouw te poten. Het volgende jaar worden de kerstbomen aangeboden aan mensen in de bijstand, zodat mensen die anders geen geld hebben om een boom aan te schaffen, nu wel de mogelijkheid krijgen. De mensen kunnen in januari hun boom retour brengen, waarna de stadslandbouw de boom de rest van het jaar onderhoudt. Op deze manier kunnen mensen in de bijstand kosteloos een boom adopteren en wordt een bijdrage geleverd aan de circulaire economie: op biologische wijze worden bomen opgekweekt en opnieuw gebruikt zonder veel kilometers en vervoer, wat zorgt voor CO2-reductie. 

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de aanschaf van extra kerstbomen om de eerstkomende kerst te kunnen beginnen, potgrond, speciekuipen en het maken van een onderhoudsuitleg per kerstboom. 

VOLWASSENEN | Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo (Azelo) - Warmtecamera-actieTitel:

Warmtecamera-actie

Omschrijving:

Stichting Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is op zoek gegaan naar een laagdrempelige manier om de mensen in buurtschap (groot) Azelo te interesseren voor verduurzaming. Ze zijn uitgekomen bij het idee om een warmtecamera te huren en daarmee warmtebeelden te maken van de huizen die zich vooraf hebben aangemeld, dit tegen een kleine vergoeding. Een aantal bestuursleden hebben geleerd hoe de warmtebeelden te interpreteren. Het is een actie voor en door de inwoners van buurtschap (groot) Azelo. Het bestuur hoopt dat de beelden mensen aanzet om (bouwkundige) maatregelen te nemen: goed voor het milieu (minder verwarming nodig, dus minder gasverbruik, dus beter voor het milieu) én voor de portemonnee. De actie zelf is al gestart.

Prijsbesteding:

Het geld zou de buurtschap willen besteden aan bijvoorbeeld een bijdrage voor het verduurzamen van het gemeenschapsgebouw De Hoff in Azelo, een dieper onderzoek voor inwoners wat mogelijk is voor specifiek hun huis of de aanschaf van een warmtecamera.

VOLWASSENEN | Suze van Coesant (Hengevelde) - BloemenmengselsTitel:

Bloemenmengels

Omschrijving: 

Suze van Coesant wil graag een kleurrijkere Hof van Twente. Haar idee is om extra bloemenmengsels te zaaien, bijvoorbeeld veldbloemen voor in de bermen. Dan krijg je meer bloeiende (veld)bloemen, vogels die er tussendoor kunnen stoeien, bijen die zoemen en honing maken. Kortom: goed voor de natuur en nog kleurrijk ook!

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan zaaigoed om Hof van Twente kleurrijk te maken. 

VOLWASSENEN | Ton van Ewijk (Delden) - CV's waterzijdig inregelenTitel:

CV's waterzijdig inregelen

Omschrijving: 

Het niet goed instellen van de complete CV-installatie inclusief de radiatoren zorgt in veel huizen voor onzichtbare verspilling van energie. Vaak wordt door de installateur wel de CV-ketel geplaatst, maar wordt niet de gehele installatie optimaal ingesteld en afgestemd met de radiatoren. Dit kan door de CV-installatie waterzijdig in te regelen. Het is bewezen dat hier veel onnodig energieverbruik mee wordt voorkomen. Omdat mensen vaak niet bekend zijn met de materie, doen ze dit niet zelf. De kosten zijn hoofdzakelijk uren, niet materiaalkosten. Per huishouden ben je een paar uur bezig. Ton van Ewijk heeft zijn eigen CV-installatie sinds kort waterzijdig laten inregelen. Hij wil andere inwoners ook inspireren om deze investering te doen in huis. Dit wil hij doen door bij een groep van 10 inwoners uit Delden – deze groep is al gevormd – de CV’s waterzijdig te laten inregelen.  Het verbruik voor en na het inregelen wordt bij deze 10 huishoudens gemeten. Doel is dat de meetresultaten van deze 10 huishoudens een inspiratie vormen voor anderen in Hof van Twente om ook hun CV waterzijdig in te (laten) regelen. Op deze manier wordt met elkaar veel energie bespaard!

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de uren die een installateur moet maken om de CV’s van de 10 huishoudens in te regelen. Voor en na de inregeling wordt gemeten wat het effect is. De resultaten worden breed gedeeld.

VOLWASSENEN | Tonnie Tuinte (Hengevelde) - NoaberstroomTitel:

Noaberstroom

Omschrijving: 

Om succesvol de energietransitie te kunnen maken, inclusief elektrisch rijden, moeten we veel meer stroom lokaal (binnen ons postcodegebied) opwekken. Het lokale is belangrijk, om overbelasting van het distributienet te voorkomen. Veel daken van particuliere woningen zijn niet optimaal voor zonnecollectoren. Het idee van Tonnie Tuinte is om coöperaties te vormen van leveranciers van geschikte dakruimte  en particuliere afnemers van energie. Binnen dit project wordt gezorgd voor duidelijke, goede juridische, technische en commerciële afspraken en toegang tot beschikbare subsidies. Op die manier kunnen we op grotere schaal lokaal energie opwekken met een hogere efficiëntie-factor.  Noaberstroom wordt zodanig opgezet dat het model (technisch, juridisch en commercieel) kan worden gekopieerd voor gebruik in andere (postcode)gebieden. 

Prijsbesteding:

Haalbaarheidsonderzoek van Noaberstroom en het uitwerken van het model: technisch, juridisch en commercieel. 

VOLWASSENEN | William Sanchez (Delden) - Keuken van SinkelTitel:

Keuken van Sinkel

Omschrijving: 

De Keuken van Sinkel wil voedselverspilling tegengaan bij supermarkten en huishoudens. Dat bespaart geld en voorkomt onnodig gebruik van kostbare grondstoffen zoals water, grond en energie. Het idee is om één keer per maand supermarkten en gezinnen te vragen om ‘afgeschreven voedsel’ mee te nemen naar het buurthuis om daar samen te koken onder begeleiding van (vrijwillige) koks. Tijdens het koken kunnen nieuwe ideeën worden bedacht om voedselverspilling aan te gaan en elkaar alledaagse tips mee te geven. Alle ideeën en sfeerbeelden worden gebundeld in een e-boek.

Prijsbesteding:

In principe worden de kosten beperkt tot het afhuren van keuken en ruimte (indien niet gesponsord) en het gebruik van gas/water/elektra en wat kleine kosten voor nevenactiviteiten voor de kinderen. Eventuele kosten voor aankleding kunnen gedekt worden uit bijdragen van ondernemersverenigingen of de supermarkten. Het voedsel komt van supermarkten en gezinnen die ‘afgeschreven voedsel’ over hebben. Waar mogelijk wordt de voorkeur gegeven voor het gebruik van fairtrade producten.

JONGEREN | Willem, Sander, Chris, Harold en Jarno (Twickel College Delden) - SchoolbekerTitel:

Schoolbeker

Omschrijving: 

Willem, Sander, Chris, Harold en Jarno willen een schoolbeker maken, omdat er dan minder plastic bekers worden weggegooid. De bedoeling is dat elke leerling op het Twickel College in Delden een eigen beker krijgt met daarop het logo van het Twickel College gedrukt. Op de foto staat alleen Willem Priekaar.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de aanschaf van de schoolbekers.

JONGEREN | Steyn en Sem (Twickel College Delden) - DoucheschakelaarTitel:

Doucheschakelaar

Omschrijving: 

Steyn en Sem hebben het idee bedacht om een doucheschakelaar te maken. Er bestaan al veel douchetimers waarmee je kan bijhouden hoe lang je doucht, maar deze doucheschakelaar is anders. Bij dit idee gaat de douche ook daadwerkelijk uit na het aantal ingestelde minuten. Ze bespaar je water. Het idee is geïnspireerd op hoe de douche op veel campings werkt: na een paar minuten gaat de douche uit en moet je een tijdje wachten tot er nieuw water komt. Steyn en Sem vinden het belangrijk dat er minder water wordt gebruikt, want dat is beter voor de planeet. Ze zien kansen voor de doucheschakelaar voor zowel scholen en sporthallen.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de ontwikkeling van de doucheschakelaar.

JONGEREN | Babette en Nienke (Twickel College Delden) - Poopey Loopey RuilkastTitel:

Poopey Loopey Ruilkast

Omschrijving: 

De Poopey Loopey Ruilkast is een ruilkast waar plek is voor gevonden voorwerpen en voor inbreng van eigen spullen die iemand niet meer gebruikt. Breng je iets in, dan mag je ook iets terugpakken. De naam Poopey Loopey Ruilkast blijft goed hangen en verwijst naar recycling, want Loopey is de engelse loop, een lus, oftewel: oneindig doorgebruiken.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de kast. Er is een concrete kast bij een kringloopwinkel op het oog om aan te schaffen.

JONGEREN | Tygo, Stan, Tijn en Thom (Twickel College Delden) - Meubels maken van palletsTitel:

Meubels maken van pallets

Omschrijving: 

Het idee van Tygo, Stan, Tijn en Thom is om pallets te gebruiken om meubels van te maken. Op die manier hoeven de gebruikte pallets (waar geen statiegeld op zit) niet onnodig te worden verbrand. Mensen kunnen op deze manier mooie, unieke meubels kopen. De scholieren maken zelf de meubels. 

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan de materiaalkosten om de meubels te kunnen maken, zoals gereedschap en spijkers. De pallets zijn gratis, want die  zullen ze ophalen bij bedrijven die er juist vanaf willen. 

JONGEREN | Pim, Davido en Gerben (Twickel College Delden) - Recyclebakken en campagneTitel:

Recyclebakken en campagne

Omschrijving: 

Pim, Davido en Gerben willen graag dat er meer gerecycled wordt op scholen. Het idee is dat er op school verschillende afvalbakken komen te staan voor verschillende soorten afval. Als afval wordt gescheiden, is dat beter voor de wereld en het milieu. Daarnaast zullen ze posters maken om meer bekendheid te geven wat in welke afvalbak moet. Tot slot wil de leerlingraad graag in gesprek met Johannes Douma, directeur van het Twickel College en wethouder Harry Scholten die over het thema afval gaat. In dat gesprek wil de leerlingraad kijken wat mogelijk is om de hoeveelheid afval op school te minderen en afval goed te scheiden.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden aan de kosten om de recyclebakken aan te schaffen en campagne te kunnen voeren.

JONGEREN | OBS Stokkum groep 6/7/8 (Markelo) - RegentonTitel:

Regenton

Omschrijving: 

Bij de 2e editie van de Duurzaamheidsprijs heeft OBS Stokkum zowel de jury- en publieksprijs gewonnen met hun idee om een schoolkas aan te schaffen waarin leerlingen zelf planten kunnen poten en eten verbouwen. De kas is inmiddels aangeschaft en de school is drukdoende met de plannen naar aanleiding van de kas. Groep 6/7/8 heeft aangegeven dat ze, nu ze een eigen kas hebben waar ze hun eigen groenten in gaan verbouwen, ook water nodig hebben om de planten water te geven. Daar willen ze regenwater voor gebruiken. Daarom willen zij graag een mooie regenton kopen. 

Prijsbesteding:

Het prijzengeld zal besteed worden aan de aanschaf van een regenton.

JONGEREN | Raad van Stoer (Delden) - Diverse ideeën van kinderenTitel:

Diverse ideeën van kinderen

Omschrijving: 

Het idee is om een podium te geven aan de ideeën over duurzaamheid die kinderen via de Raad van Stoer hebben aangebracht. Raad van Stoer is gestart om duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven voor te leggen aan kinderen. Inmiddels werkt het juist andersom: kinderen komen zelf met ideeën en de Raad van Stoer zorgt voor gesprekken met bedrijven/instellingen, zodat die ideeën gehoord worden. Zo hebben 23 kinderen een aantal ideeën ingebracht bij de middag van Raad van Stoer over zwerfafval, recycling en 3D-printen. Genoemde ideeën zijn bijvoorbeeld: de prullenbak-rugzak, ranjaflessen voor water gebruiken, een waterttappunt in winkels (en dat water is dan goedkoper of zelfs gratis als je je eigen fles meeneemt), prullenbakken die licht geven en dank je wel zeggen als je er iets in gooit, winkels die producten met minder verpakkingen aanbieden (bijvoorbeeld dat je je eigen shampoofles meeneemt en laat vullen in de winkel) en elke maand in de buurt met de kinderen het zwerfafval opruimen in ruil voor een leuke activiteit. Raad van Stoer wil de kinderen met hun ideeën meenemen naar bedrijven en instellingen en de aangedragen ideeën bespreken. Het streven is dat bedrijven ook een aantal ideeën willen uitwerken en bij wijze van proef in hun zaak uitproberen.

Prijsbesteding:

Het prijzengeld wordt besteed aan het arrangeren van de gesprekken met bedrijven en de uitkomsten daarvan naar buiten te brengen via communicatiekanalen die kinderen ook gebruiken. De activiteiten van Raad van Stoer worden via subsidies (bv Nederland Schoon en NMO) bekostigd.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheidsprijs/