Grafrechten en kosten

Grafrechten geven recht op een grafruimte op de algemene begraafplaats van Delden, Diepenheim, Goor en Markelo voor een bepaalde periode. Dit kan een graf betreffen maar ook een urnenzuil of een urnengraf. Deze grafruimten kunt u huren en worden voor 10, 20 of 30 jaar uitgegeven. De eigenaar van een grafruimte is de rechthebbende en bepaalt wie in het graf begraven mag worden en welke grafbedekking er mag worden geplaatst. De instandhouding van de algemene begraafplaatsen wordt gedeeltelijk betaald uit de inkomsten van grafrechten.

Als er sprake is van een sterfgeval kan er door de nabestaanden aanspraak gemaakt worden op grafruimte op één van de algemene begraafplaatsen. Na crematie kan men kiezen voor een urnenzuil of een urnengraf. Het is dus niet mogelijk een bepaalde plek te kiezen. Door de nabestaanden dient altijd een keuze gemaakt te worden uit een grafrecht-periode van 10, 20 of 30 jaar.

Het recht op een graf kunt u overschrijven op naam van een andere rechthebbende. Dit kan nadat de huidige rechthebbende schriftelijk en ondertekend afstand heeft gedaan van het graf. Na het overlijden van de rechthebbende komt het grafrecht op naam van degene die zich daarvoor meldt. U kunt hiervoor een verzoek tot verlenging indienen. Als de grafrechten niet worden verlengd wordt het eventuele gedenkteken geruimd.  

U kunt afstand doen van het grafrecht. De gemeente is dan rechthebbende van het graf. Minimaal 1 jaar nadat u afstand heeft gedaan van het graf zal het eventuele gedenkteken van het graf worden verwijderd. Hiervoor worden aan u geen kosten in rekening gebracht. U mag zelf het gedenkteken ook eerder verwijderen.

Het overschrijven, verlengen of beëindigen van grafrechten vraagt u schriftelijk aan. Het is mogelijk de grafrechten te verlengen voor een termijn van 10, 20 of 30 jaar. Uw ingevulde antwoordformulier grafrechten kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Verlengen grafrecht voor een enkeldiep* graf voor 10 jaar€ 761,20
Verlengen grafrecht voor een enkeldiep* graf voor 20 jaar€ 1522,40
Verlengen grafrecht voor een enkeldiep* graf voor 30 jaar€ 2283,6
Verlengen grafrecht voor een dubbeldiep** graf voor 10 jaar€ 1015,55
Verlengen grafrecht voor een dubbeldiep** graf voor 20 jaar€ 2031,10
Verlengen grafrecht voor een dubbeldiep** graf voor 30 jaar€ 3046,65
Verlengen grafrecht voor een urnengraf/urnenzuil voor 10 jaar€ 761,20
Verlengen grafrecht voor een urnengraf/urnenzuil voor 20 jaar€ 1522,40
Verlengen grafrecht voor een urnengraf/urnenzuil voor 30 jaar€ 2283,6
Overschrijven van het grafrecht€ 17,00

* Enkeldiep graf: 1 graf, 1 persoon begraven
** Dubbeldiep graf: 1 graf, 2 personen boven elkaar begraven

Verspreid over de begraafplaatsen liggen graven waarvan afstand is gedaan. Deze graven worden opnieuw uitgegeven en kunnen op verzoek ook bij leven worden gereserveerd. Voor meer informatie zie artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen.