Melding huwelijk / geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan is de eerste stap die u moet nemen dat u dit moet melden bij de gemeente waar u gaat trouwen of het partnerschap laat registreren. Dit is kosteloos. De melding moet minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk of de partnerregistratie plaatsvinden. 

Neem alvast contact op met de afdeling Burgerzaken over uw trouwdatum. Zo voorkomt u dat de gewenste datum voor een huwelijk of partnerschap al vol zit. De afdeling Burgerzaken is telefonisch bereikbaar via 0547-858585.

Afhankelijk van uw situatie moet u gebruik maken van één van onderstaande meldingsformulieren:

Het formulier moet volledig ingevuld en voorzien van handtekeningen worden gestuurd naar info@hofvantwente.nl. Vergeet u niet om kopieën van identiteitsbewijzen van uzelf en de getuigen als bijlage mee te sturen. Als u het meldingsformulier en de bijlagen niet per mail verzendt, dan kunt u deze sturen naar Gemeente Hof van Twente, t.a.v. Burgerlijke stand, postbus 54, 7470 AB  Goor.

Als uw persoonsgegevens volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente hoeft u in principe geen documenten in te leveren. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals een geboorteakte, een verklaring dat u ongehuwd bent, een overlijdensakte of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 0547-858585.  

Nadat u de melding heeft gedaan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om nadere gegevens en/of documenten van u te vragen. 

Het meldingsformulier moet uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap door ons ontvangen zijn. Wij adviseren u echter dit zo snel mogelijk of tenminste 8 weken voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap laat registreren een meldingsformulier in te vullen.

U ontvangt na het versturen van het meldingsformulier binnen 10 werkdagen schriftelijk een bevestiging van uw melding. Als er nog vragen zijn dan wordt er telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen.