Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt. Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook? Dan moet de andere ouder zelf ook een verzoek doen.

Op rijksoverheid.nl beantwoordt u vier vragen om in uw situatie te bekijken wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te registreren in de BRP.

Voor een afspraak om het verzoek in te dienen kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer: 0547-858585.

Uw kind wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Na de registratie ziet u de gegevens van uw kind op het overzicht met uw persoonsgegevens. Ook ziet u deze gegevens als u inlogt in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.