Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten te dekken voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Deze heffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel. Als een perceel bestaat uit afzonderlijke zelfstandige woongedeelten, dan betaalt u per woongedeelte. 

Vaste deel per jaar

Basistarief per huishouden€135,60
Per grijze en groene container en voor een milieupas voor een ondergrondse container€30,00

Variabel deel

Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 6,60
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 11,30
Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. en/of een 240 ltr. GFT-container bedraagt per keer€ 0,00
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. verpakkingencontainer bedraagt per keer€ 0,00
Met de milieupas ontgrendelen van een verzamelcontainer met een inwerpopening van 30 ltr. per keer€ 1,40


Kosten voor het inleveren, plaatsen en omwisselen

Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één container per keer€25,00
Voor het op aanvraag ophalen van één of twee containers per keer€10,00
Voor het op verzoek verstrekken van een nieuwe milieupas per keer€10,00

Bedrijven die gebruikmaken van reinigingsrechten dienen boven de hierboven vermelde tarieven 21% BTW te rekenen. 

Voor een volledig overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar de geldende verordening reinigingsheffingen.

 

Het is belangrijk om afval gescheiden aan te bieden: 

  • groente-, fruit- en tuinafval moet in de groene GFT-container worden gedaan
  • verpakkingenmateriaal (plastic, blik en drankenkartons) moet in de verpakkingencontainer worden gedaan (container met oranje deksel) 
  • overig afval moet in de container met grijs deksel worden gedaan

Door het afval te scheiden kunt u geld besparen. Naast het vaste tarief voor afvalstoffenheffing betaalt u namelijk ook een variabel bedrag per keer dat u de grijze restafvalcontainer aanbiedt. Door uw afval goed te scheiden hoeft u de grijze container minder vaak te laten legen.

Het is mogelijk om het formaat en het aantal containers aan te passen. Hier zijn wel eenmalige kosten aan verbonden. Bij sommige complexen is het niet mogelijk om afzonderlijke containers te plaatsen en wordt er een verzamelvoorziening geplaatst.

Verhuizing?

Als u gaat verhuizen worden er geen eenmalige kosten in rekening gebracht als het verzoek om aanpassing van de containers binnen twee maanden na de verhuizing wordt ingediend.
 

Afvalstoffenheffing

De aanslag voor afvalstoffenheffing wordt eind februari verstuurd. De aanslag omvat het basisbedrag voor afvalstoffenheffing voor het lopende jaar. Daarnaast worden het aantal aanbiedingen van restafval en het aantal containers (of milieupas) die het afgelopen jaar zijn gebruikt, in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de gemeente pas na afloop van het kalenderjaar het aantal aanbiedingen van restafval en het aantal inzamelmiddelen kan weten dat door inwoners is gebruikt.

Container laten omwisselen

Als u een container wilt laten omwisselen worden De kosten hiervoor bij de eerstvolgende aanslag voor gemeentelijke belastingen in rekening gebracht. Dit is in de meeste gevallen eind februari van het kalenderjaar.

Reinigingsrechten

Voor bedrijven die reinigingsrechten betalen, worden de kosten via een jaarlijkse eindafrekening achteraf in rekening gebracht. 

Inwoners van Hof van Twente die lijden aan een chronische ziekte en veel onvermijdbaar medisch afval hebben, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval vallen bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina ‘Tegemoetkoming medisch afval’. 

Als u een ondernemer bent en afval heeft dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, dan kan de gemeente uw afval inzamelen. Hiervoor betaalt u reinigingsrecht in plaats van afvalstoffenheffing. Het verschil tussen deze twee is dat u bovenop de gebruikelijke tarieven 21% BTW moet betalen. Het reinigingsrecht wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. U moet zelf zorgen voor de afvoer van bedrijfsafval.

Als u gaat verhuizen hoeft u dat voor uw belastingaanslag niet apart door te geven. U ontvangt automatisch bericht dat de aanslag wordt verminderd met het aantal maanden dat u niet meer in Hof van Twente woont. Als u te veel hebt betaald wordt dit bedrag teruggestort. 

Als u binnen de gemeente Hof van Twente verhuist, geldt uw aanslag ook voor uw nieuwe adres. Afhankelijk van de samenstelling van de containers op uw nieuwe adres, wordt de aanslag eventueel verminderd of ontvangt u een aanvullende aanslag. Als de persoon die de aanslag heeft ontvangen overlijdt dan wordt de aanslag automatisch gecorrigeerd.