Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. De afvalstoffenheffing wordt aan de gebruiker van een perceel opgelegd. Bestaat een perceel uit afzonderlijke zelfstandige woongedeelten? Dan betaalt u per woongedeelte. 

Vaste deel per jaar

Basistarief per huishouden€120,75
Per grijze en groene container en voor een milieupas voor een ondergrondse container€30,00

Variabel deel

Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 7,20
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. restafvalcontainer bedraagt per keer€ 12,40
Ter lediging aanbieden van een 140 ltr. en/of een 240 ltr. GFT-container bedraagt per keer€ 0,00
Ter lediging aanbieden van een 240 ltr. verpakkingencontainer bedraagt per keer€ 0,00
Met de milieupas ontgrendelen van een verzamelcontainer met een inwerpopening van 30 ltr. per keer€ 1,53


Kosten voor het inleveren, plaatsen en omwisselen

Voor het op aanvraag omwisselen of brengen van één container per keer€25,00
Voor het op aanvraag ophalen van één of twee containers per keer€10,00
Voor het op verzoek verstrekken van een nieuwe milieupas per keer€10,00

Bedrijven die gebruikmaken van reinigingsrechten dienen boven de hierboven vermelde tarieven 21% BTW te rekenen. 

Voor een volledig overzicht van de tarieven verwijzen wij u naar de geldende verordening reinigingsheffingen.

Afval moet u gescheiden aanbieden:

  • het groente-, fruit- en tuinafval in de groene GFT-container
  • verpakkingenmateriaal (plastic, blik en drankenkartons) in de verpakkingencontainer (container met oranje deksel)
  • overige afval (container met grijs deksel) 

Door het afval te scheiden bent u goedkoper uit. U betaalt namelijk naast het vaste deel aan afvalstoffenheffing ook een variabel bedrag per aanbieding van een grijze restafvalcontainer. Door uw afval goed te scheiden hoeft u minder vaak de grijze container te laten legen. 

U kunt het formaat en aantal containers aanpassen. Hieraan zijn eenmalig kosten verbonden. Bij sommige complexen is het plaatsen van afzonderlijke containers niet mogelijk en wordt een verzamelvoorziening geplaatst.   

Verhuizing?

In dat geval worden géén eenmalige kosten berekend wanneer het verzoek binnen twee maanden na verhuizing wordt doorgegeven. 

Afvalstoffenheffing

De aanslag afvalstoffenheffing wordt eind februari verstuurd. De heffing bestaat uit het basisbedrag afvalstoffenheffing voor het lopende jaar. Daarnaast worden het aantal aanbiedingen van restafval en het aantal containers (of milieupas), dat in het afgelopen jaar in gebruik was, in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de gemeente het aantal aanbiedingen van restafval en het aantal inzamelmiddelen dat onze inwoners hebben gebruikt niet eerder kan weten dan na afloop van een kalenderjaar.

Container laten omwisselen

De kosten hiervan worden met de eerstvolgende aanslag gemeentelijke belastingen in rekening gebracht. Dit is in de meeste gevallen eind februari van een kalenderjaar.

Reinigingsrechten

Voor reinigingsrechten (bedrijven) geldt dat de kosten via een eindafrekening jaarlijks achteraf in rekening worden gebracht. 

Huishoudens in Hof van Twente waar sprake is van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, kunnen bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Voor meer informatie zie de pagina tegemoetkoming medisch afval

Bent u een ondernemer? En heeft u afval dat vergelijkbaar is aan huishoudelijk afval? Dan kan de gemeente uw afval inzamelen. Daarvoor betaalt u dan reinigingsrecht in plaats van afvalstoffenheffing. Het verschil tussen deze twee is dat u bovenop de gebruikelijke tarieven 21% BTW moet betalen. Het reinigingsrecht wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte. De afvoer van bedrijfsafval moet u zelf regelen.

Indien u gaat verhuizen dan hoeft u dat voor uw belastingaanslag niet extra door te geven. U ontvangt automatisch bericht dat de aanslag wordt verminderd met het aantal maanden dat u niet meer in Hof van Twente woont. Een teveel betaald bedrag krijgt u teruggestort. 

Verhuist u binnen de gemeente Hof van Twente dan geldt uw aanslag ook voor uw nieuwe adres. Afhankelijk van de samenstelling van de containers op uw nieuwe adres, wordt de aanslag eventueel verminderd of ontvangt u een aanvullende aanslag. Als degene die de aanslag heeft ontvangen overlijdt dan wordt de aanslag automatisch gecorrigeerd.