Automatische incasso

Normaal betaalt u gemeentelijke belastingen in 2 termijnen via een bankoverschrijving. Wanneer u een machtiging tot automatische incasso afgeeft wordt het aanslagbedrag vanaf 2024 niet in twee maar in 10 (maandelijkse) termijnen van uw rekening afgeschreven.

Als u de doorlopende machtiging pas verleent nadat u de aanslag heeft ontvangen, is het voor dat lopende jaar meestal niet meer mogelijk om in 10 termijnen te betalen. U krijgt dan van ons bericht in hoeveel termijnen we gaan afschrijven. Let op: alleen de persoon aan wie het aanslagbiljet is gericht kan een machtiging tot automatische incasso afgeven.

U vraagt automatische incasso aan met uw DigiD. Heeft u deze (nog) niet? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

U kunt uw automatische incasso online regelen via de Digitale belastingbalie

  • Verleningen, wijzigingen en intrekkingen die vóór de 22e van de maand bij de gemeente zijn ontvangen, worden nog diezelfde maand verwerkt.
  • U wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en de datum waarop afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden, zodat u kunt zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening. 
  • Verleent u de doorlopende machtiging na het opleggen van de aanslag dan kan het voorkomen dat er minder dan de standaard termijnen wordt gegeven voor de betaling.
  • Van de machtiging tot automatische incasso wordt alleen gebruik gemaakt als het totaalbedrag van het aanslagbiljet tussen de €10 en €10.000 ligt. 
  • De toestemming die u hierbij geeft is een doorlopende machtiging en geldt dus ook voor andere aanslagen in de toekomst. 
  • U kunt de gegevens voor een automatische incasso ten alle tijde wijzigen of intrekken.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u de machtiging niet in te trekken. U ontvangt automatisch een vermindering op het aanslagbedrag. Het incasseren stopt automatisch als er geen openstaand bedrag meer is.

Als u de machtiging intrekt, dan moet de aanslag sneller betaald worden. Bij aanpassingen op de aanslag wordt het maandbedrag herzien. De geldigheid van de doorlopende machtiging vervalt nadat er 36 maanden geen incasso meer heeft plaatsgevonden.

Bij overlijden blijft de automatische incasso doorlopen tot het verschuldigde bedrag van de aanslag van de overledene is betaald. Een automatische incasso is niet overdraagbaar. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient daarom, voor zover er van de automatische incasso wenst te worden gebruikgemaakt, een nieuwe machtiging voor automatische incasso te verlenen. 

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft verstrekt dan wordt deze ook op de aanslagen toeristenbelasting, marktgeld en forensenbelasting toegepast.

Het aantal termijnen voor toeristenbelasting, marktgeld en forensenbelasting is resp. 3, 5 en 6.