Automatische incasso

Gemeentelijke belastingen kunt u via een bankoverschrijving in twee termijnen betalen. Geeft u een doorlopende machtiging tot SEPA-incasso, dan wordt het aanslagbedrag in zes maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. De toestemming betreft een doorlopende machtiging en geldt dus ook voor toekomstige aanslagen. Van uw machtiging tot automatische incasso wordt alleen gebruik gemaakt als het totaalbedrag van het aanslagbiljet tussen € 10,- en € 6.000,- ligt. Daarnaast kunt u de gegevens voor een automatische incasso wijzigen of de automatische incasso intrekken.

Toeristenbelasting, marktgeld en forensenbelasting

Wanneer u een machtiging voor automatische incasso heeft verstrekt wordt dit ook, indien van toepassing, op de aanslagen toeristenbelasting, marktgeld en forensenbelasting  toegepast. Het aantal termijnen voor toeristenbelasting, marktgeld en forensenbelasting is respectievelijk 3, 5 en 6 waarin de belasting van het opgegeven bankrekeningnummer wordt afgeschreven.   

Voorwaarden

  • Verleningen, wijzigingen en intrekkingen die vóór de 15e van de maand bij de gemeente zijn ontvangen, worden nog diezelfde maand verwerkt.
  • U wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en de datum waarop afschrijvingen bij benadering zullen plaatsvinden, zodat u kunt zorgen voor voldoende saldo op uw bankrekening. 
  • Verleent u de doorlopende machtiging na het opleggen van de aanslag dan kan het voorkomen dat er minder dan de standaard termijnen wordt gegeven voor de betaling.

Aanvragen

U kunt uw automatische incasso online regelen via de Digitale belastingbalie. U heeft hiervoor wel een DigiD inlogcode nodig.
Daarnaast kunt u het verlenen, wijzigen of intrekken van uw automatische incasso ook schriftelijk regelen.
Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar: Gemeente Hof van Twente – postbus 54 – 7470 AB Goor of via info@hofvantwente.nl.

Verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente dan hoeft u de machtiging niet in te trekken. U ontvangt automatisch een vermindering op het aanslagbedrag. Het incasseren stopt automatisch als er geen openstaand bedrag meer is. Trekt u de machtiging in dan moet de aanslag sneller betaald worden. Bij aanpassingen op de aanslag wordt het maandbedrag herzien. De geldigheid van de doorlopende machtiging vervalt nadat er 36 maanden geen incasso meer heeft plaatsgevonden.

Overlijden

Bij overlijden blijft de automatische incasso doorlopen tot het verschuldigde bedrag van de aanslag van de overledene is betaald. Een automatische incasso is niet overdraagbaar. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient daarom, voor zover er van de automatische incasso wenst te worden gebruikgemaakt, een nieuwe machtiging voor automatische incasso te verlenen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/automatische-incasso.html