Onroerende Zaakbelastingen (OZB)

U betaalt Onroerende zaakbelasting in de vorm van een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak. Bij onroerende zaken wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet- woningen. De gemeente gebruikt opbrengsten uit de Onroerende zaakbelastingen (OZB) voor algemene uitgaven zoals de kosten van brandweer, wegen, openbare verlichting, openbaar groen, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en maatschappelijke dienstverlening. De OZB-aanslag wordt opgelegd via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat eind februari wordt verzonden. U betaalt in twee gelijke termijnen, tenzij u kiest voor een automatische incasso. Uw aanslaggegevens en WOZ waarde kunt u met een DigiD inlogcode via de digitale belastingbalie online bekijken en afdrukken.

Woning

Dit zijn alle woningen, maar bijvoorbeeld ook panden met een klein bedrijf aan huis. Als het woongedeelte van een pand meer dan 70% van de WOZ-waarde beslaat dan valt het binnen de categorie woningen. In de categorie woningen betalen alleen de eigenaren OZB.

Niet-woning

Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden en boerderijen, maar ook landbouwgrond. In de categorie niet-woningen betaalt zowel de eigenaar als de gebruiker OZB. Als uw pand bestaat uit een bedrijfsgedeelte én een woongedeelte dan betaalt u het gebruikersdeel alleen over het bedrijfsgedeelte. Bent u eigenaar en gebruiker van een niet-woning met een woongedeelte dan ziet u verschillende grondslagen vermeld bij de OZB-aanslag.

Eigenarenbelasting

Als u op 1 januari als eigenaar of ‘beperkt gerechtigde’ bij het kadaster geregistreerd staat dan betaalt u deze belasting. Onder beperkt recht wordt verstaan bijv. vruchtgebruik, erfpacht, recht van gebruik en bewoning (ook genoemd ‘vrij wonen’) en recht van opstal. 

Gebruikersbelasting

Als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning betaalt u deze belasting.

Kosten

De WOZ-waarde staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen vermeld. Het tarief onroerende zaakbelastingen 2018 bedraagt:

Eigenaar

Woningen        0,1180 % van de WOZ waarde
Niet-woningen  0,2078 % van de WOZ waarde.

Gebruiker

Niet-woningen 0,1816 % van de WOZ-waarde (exclusief woningdeel).

Goed ondernemen in de Hof!

Het is goed ondernemen in de Hof! Wist u namelijk dat de onroerende zaakbelasting in Hof van Twente in vergelijking met buurtgemeenten best laag is? Eigenaren van een niet-woning, zoals een bedrijfspand of boerderij betalen 0.2078% belasting en gebruikers van een niet-woning woning 0.1816%.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/onroerende-zaakbelastingen-ozb.html