Rioolheffing

In ruil voor onderhoud en instandhouding van het rioolstelsel heft de gemeente een belasting in de vorm van rioolheffing. U betaalt rioolheffing als u gebruiker (niet de eigenaar) bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelstel. Ook de inzameling en verwerking van hemelwater vanuit uw perceel en het beheer van de grondwaterstand valt hieronder. De aanslag rioolheffing wordt opgelegd via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat eind februari wordt verzonden. U betaalt in twee gelijke termijnen, tenzij u kiest voor automatische incasso

Uw kosten voor rioolheffing kunt u via onderstaande knoppen online inzien.

Kosten

De aanslag wordt gebaseerd op de hoeveelheid afgevoerd water. Hiervoor worden de gegevens met betrekking tot de waterafrekening opgevraagd bij het waterbedrijf Vitens. Voor lozingen tot 500 m3 geldt een vast basisbedrag. Verwacht de gemeente dat u meer dan 500 m3 loost op het rioolstelsel dan ontvangt u een aangifteformulier. Voor dergelijke lozingen gelden ook andere tarieven. Hierbij wordt gewerkt met tariefschijven. 

Rekenvoorbeeld:

De gebruiker van een bedrijf heeft 13.000 m3 water gebruikt volgens de afrekening van het waterbedrijf Vitens en dit water wordt allemaal geloosd op de riolering. De aanslag rioolheffing wordt dan als volgt berekend:

Hoeveelheid geloosd water Vast bedrag Bedrag per m3 
t/m 500 m3€ 285,80
501 t/m 10.000 m3 € 0,27
10.001 t/m 20.000 m3 € 0,23
Meer dan 20.000 m3 € 0,20
SchijfAantal   m3 Bedrag per m3   Bedrag 
t/m 500        500          €   285,80
t/m 10000      9500         € 0,27     € 2470,00 
t/m 20000      3000         € 0,23    €   690,00 
Totaal aanslag rioolheffing    13000         € 3540,80

Verhuizen of overlijden

Indien u gaat verhuizen dan hoeft u dat voor uw belastingaanslag niet extra door te geven. U ontvangt automatisch bericht dat de aanslag wordt verminderd met het aantal maanden dat u niet meer in Hof van Twente woont. Een teveel betaald bedrag krijgt u teruggestort. 

Verhuist u binnen de gemeente Hof van Twente dan geldt uw aanslag voor uw nieuwe adres. Als degene die de aanslag heeft ontvangen overlijdt dan wordt de aanslag na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd. 

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/rioolheffing.html