Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?

Lees hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

0. Wat is een inzamelmiddel?

Een inzamelmiddel  is een container voor het aanbieden van GFT afval, restafval of verpakkingenmateriaal. Ook wordt een milieupas, waarmee u afval kunt aanbieden bij een verzamelcontainer, gerekend tot de inzamelmiddelen.

U betaalt per jaar voor het hebben van een:

 • Groene container (gft afval)
 • Grijze container (restafval)
 • Milieupas die geschikt is gemaakt om afval aan te bieden bij een verzamelcontainer (heeft voornamelijk betrekking op hoogbouw (appartementen))

U hoeft niet te betalen voor de container met de oranje deksel (verpakkingen container)

1. Wat zijn de belastingtarieven voor 2019?

 

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB wordt berekend als een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde:

WoningenNiet-woningen
Eigenaren0,1143%0,2031%
Gebruikers/0,1793%


Afvalstoffenheffing
 

1. Vaste kosten
Basisbedrag per perceel:€93,22 per jaar
2. Variabele kosten20182019
Vast bedrag per maand per grijze, groene container of milieupas geschikt voor de verzamelcontainer€2,50€2,50
Per aanbieding 140 liter grijze container€4,80€5,51
Per aanbieding 240 liter grijze container€8,25€9,46
Per aanbieding van een groene container of verpakkingcontainer€0,00€0,00
Per ontgrendeling verzamelcontainer (30 liter)€1,02€1,18
Nieuwe milieupas€10,00€10,00
Het inleveren van 1 of 2 containers€10,00€10,00
Het omwisselen of brengen van een container€25,00€25,00
Inleveren grijze container waarbij milieupas voor verzamelcontainers geschikt wordt gemaakt€0,00€0,00

 

Rioolheffing

Kosten
Tot en met 500m3:€285,80 (vast bedrag)
Meer dan 500 m3:een bedrag per m3

 
Voor een uitgebreide uitleg zie de bijsluiter 2019

2. Wat is een WOZ-waarde en waarvoor wordt het gebruikt?

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. 

Hypotheek verstrekkers gebruiken de WOZ waarde als uitgangspunt. Ook gebruiken steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering. Een te lage WOZ-waarde is dan een nadeel voor een huiseigenaar. 

De WOZ-waardegegevens van alle woningen zijn in te zien op https://www.wozwaardeloket.nl/

Lees voor meer uitleg en informatie de bijsluiter 2019

3. Wat is OZB, hoe wordt het berekend en wie betaalt het?

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Voor woningen gelden andere tarieven dan voor niet-woningen. Alleen bij de niet-woningen betaalt ook de gebruiker OZB over de waarde van het bedrijfsgedeelte.

De vastgestelde percentages voor 2019 zijn:

WoningenNiet-woningen
Eigenaren0,1143%0,2031%
Gebruikers/0,1793%

4. Mijn aanslag klopt niet. Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met bepaalde zaken die op uw aanslagbiljet staan? Neem contact met ons op via 0547-858585 om de gegevens door te nemen. Een telefoontje kan al veel vragen oplossen!

Vindt u na dit gesprek nog steeds dat de aanslag of beschikking niet klopt? Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de datum waarop het biljet verstuurd is. U kunt bezwaar maken via onze digitale belastingbalie. Ook kunt u het bezwaarschrift per post naar ons toesturen. 

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • tegen welke aanslag(en) en/of beschikking(en) u bezwaar maakt;
 • waarom u hiertegen bezwaar maakt;
 • dagtekening en ondertekening.

Maakt u bezwaar tegen een WOZ-beschikking? Vermeld dan het beschikkingnummer in het bezwaarschrift. Bij het behandelen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt de onroerende zaak opnieuw gewaardeerd, bij de uitspraak kan de WOZ-waarde gehandhaafd blijven of lager maar ook hoger worden vastgesteld.

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt er voor het omstreden bedrag uitstel van betaling verleend. In de ontvangstbevestiging zal de hoogte van het bedrag van uitstel van betaling worden vermeld.

5. Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn woning. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die voor uw woning is vastgesteld? Controleer dan eerst of het taxatieverslag de juiste informatie en gegevens bevat. Bent u het niet eens met de uitkomst of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0547-858585 om de gegevens door te nemen. Een telefoontje kan al veel vragen oplossen.

Vindt u na dit gesprek nog steeds dat de WOZ-waarde niet klopt? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt bezwaar maken via onze digitale belastingbalie. Ook kunt u het bezwaarschrift per post naar ons toesturen. 

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt er voor het omstreden bedrag uitstel van betaling verleend. In de ontvangstbevestiging zal de hoogte van het bedrag van uitstel van betaling worden vermeld.

6. Ik ga in de loop van 2019 verhuizen. Hoef ik dan minder te betalen?

Als u in de loop van 2019 verhuist binnen de gemeente Hof van Twente dan heeft dat meestal geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke heffingen. 

Als u in de loop van 2019 verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente dan worden de aanslagbedragen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing berekend tot en met de maand van vertrek.

Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belastingen automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. 

7. Waarom heb ik geen aanslag met de post gekregen?

Sinds dit jaar is het mogelijk om uw aanslag ook digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid te ontvangen. Als u daar hebt 'aan' gevinkt dat u post van de gemeente via de Berichtenbox wilt ontvangen, dan ontvangt u de aanslag niet meer per post. 

Hoe maak ik een account aan bij MijnOverheid.nl?

U kunt een account aanmaken bij Mijn Overheid met uw DigiD. Vervolgens kunt u bij ‘organisaties berichtenbox’ een vinkje aanzetten bij de organisaties waarvan u de post digitaal wilt ontvangen. Om post van de gemeente in de berichtenbox te ontvangen moet het vinkje bij 'gemeente Hof van Twente' onder het kopje ‘gemeenten’ worden aangezet. Ook kunt u daar aangeven of u een e-mail wilt ontvangen wanneer er post voor u in de berichtenbox staat.

Ik heb wel een account bij MijnOverheid.nl, maar ik heb de aanslag niet digitaal ontvangen? 

Wilt u de documenten van de gemeente graag in de berichtenbox ontvangen en heeft u de aanslag per post ontvangen, dan zijn de instelling in de berichtenbox bij uw account niet correct. Om dit te herstellen gaat u naar MijnOverheid en logt u in. Ga daarna naar instellingen, onder Organisaties Berichtenbox, zet u dan bij de gemeente Hof van Twente het vinkje aan en vervolgens klikt u onderaan de pagina op Bewaren. 

Ik heb wel een account bij MijnOverheid.nl, maar ik wil de aanslag niet digitaal ontvangen? 

Ga hiervoor ook naar MijnOverheid en zet dan bij de instellingen van uw account het vinkje bij de gemeente Hof van Twente uit. Toekomstige correspondentie ontvangt u dan weer uitsluitend op papier per post.

8. Wat kan ik regelen via de Digitale Belastingbalie?

De gemeente Hof van Twente bied de mogelijkheid om een aantal zaken digitaal af te handelen via de Digitale Belastingbalie. U kunt hier inloggen met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen via E-herkenning. 

Wat kunt u doen op de Digitale Belastingbalie?

 • Raadplegen van het taxatieverslag van uw object(en);
 • Raadplegen van uw aanslagen;
 • Bezwaar maken tegen een aanslag;
 • Machtiging tot automatische incasso instellen/wijzigen/intrekken;
 • Een overzicht bekijken van uw afvalledigingen.

9. Tot wanneer kan ik mijn automatische incasso regelen?

U kunt ten allen tijden automatische incasso aanvragen. Als er (een) openstaande aanslag(en) is/zijn zal de automatische incasso hierop worden verwerkt. Voor een aanslag waar een dwangbevel is opgelegd kan geen automatische incasso worden verwerkt.

Vraagt u de machtiging voor de automatische incasso aan in maart (voor de 15e), dan wordt het bedrag verdeeld in 6 termijnen. Daarna wordt elke maand dat u de automatische incasso aanvraagt een termijn minder. 

Verleningen, wijzigingen en intrekkingen die vóór de 15e van de maand bij de gemeente zijn ontvangen, worden nog diezelfde maand verwerkt.

10. Wanneer moet de belastingaanslag betaald zijn?

Dit staat vermeld op uw aanslagbiljet. 

11. Kan ik de aanslag in termijnen betalen?

Ja. U kunt de aanslag in 6 termijnen betalen. Voorwaarde is wel dat het totaalbedrag tussen de €10,00 en €6000,00 moet liggen. Voor het betalen in termijnen kunt u een automatische incasso instellen. Deze automatische incasso kunt u regelen via onze digitale belastingbalie

12. Ik betaal via automatische incasso. Wanneer wordt de betaling afgeschreven?

Dit staat vermeld op uw aanslagbiljet. 

13. Moet ik voor iedere aanslag opnieuw automatische incasso aanvragen?

Nee. U hoeft maar één keer een machtiging voor automatische incasso af te geven. Deze loopt in de volgende belastingjaren automatisch door. 

Het aanvragen en wijzigen van uw automatische incasso kunt u regelen via onze digitale belastingbalie

14. Ik kan de belastingaanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen?

U heeft recht op kwijtschelding als u niet in staat bent om de belasting te betalen. Hierbij kijken wij naar het inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. 

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Onroerende zaakbelastingen
 • Rioolheffing tot maximaal € 285,80
 • Afvalstoffenheffing tot maximaal € 93.22, maximaal € 5,00 per maand voor de inzamelmiddelen en maximaal € 75,68 (2018 € 74,25) per jaar voor het afvoeren van restafval. 

Op de pagina kwijtschelding leest u meer informatie en kunt u kwijtschelding aanvragen. 

15. Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van mijn kwijtschelding?

Ja, u kunt daarvoor langsgaan bij Brievenhulp.

Brievenhulp zit elke woensdag van 09:00 – 12:00 in de hal van het gemeentehuis. Dit is zonder afspraak en de vrijwilligers daar helpen mensen die moeite hebben met het lezen, begrijpen en schrijven van brieven of andere teksten. Brievenhulp is er ook voor advies bij het beantwoorden en invullen van formulieren en voor hulp bij zaken die digitaal geregeld moeten worden.

16. Waarom zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing hoger geworden?

Vanaf 1 januari 2019 is door de landelijke overheid de belasting op elke ton te verwerken restafval meer dan verdubbeld. Daarnaast hebben we te maken met een lage oud papierprijs. Hierdoor zijn de tarieven per 1 januari 2019 verhoogd. Uiteraard heeft deze verhoging geen invloed op de variabele kosten over het jaar 2018 die nu in rekening gebracht worden. 

Meer informatie over de tarieven afvalstoffenheffing vind u in de bijsluiter 2019

17. Mag ik mijn afvalcontainers inleveren zodat ik geen afvalstoffenheffing hoef te betalen?

Nee, alle huishouders in Hof van Twente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per lediging. Biedt u geen afval aan, dan betaalt u alleen het vaste bedrag. 

18. Door medische redenen heb ik extra veel afval. Is daar een regeling voor?

Ja. Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming aan.

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen. Deze huishoudens kunnen daarom vóór 1 oktober van het belastingjaar een verzoek tot tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Aanvraag tegemoetkoming

Regel het op de pagina tegemoetkoming medisch afval

19. Wie betaalt rioolhefing en hoe hoog zijn de kosten?

Rioolheffing wordt betaald door de gebruiker van een pand/perceel waar afvalwater via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van de hoeveelheid water dat u afvoert op het rioolstelsel. Dit wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid water dat is afgenomen bij de waterleidingmaatschappij. Tot en met 500 m3 afgevoerd water betaalt u een vast bedrag van €285,80 en boven 500 m3 een bedrag per m3.

20. Ik heb mijn woning of bedrijfspand verkocht en krijg toch een aanslag. Hoe kan dat?

De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Verkoopt u uw woning of verhuist u? Dan blijft uw betalingsplicht hetzelfde. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas in het volgende belastingjaar een aanslag voor uw nieuwe pand.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/veel-gestelde-vragen.html