WOZ-beschikking

Op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat, als u een koopwoning of bedrijf heeft, de WOZ-waarde vermeld. Over de WOZ-waarde betaalt u een vastgesteld percentage Onroerende zaakbelasting (OZB).

Uw aanslaggegevens en WOZ-waarde kunt u via onderstaande knoppen online inzien.

U bent het niet eens met de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 0547 – 85 85 85 om de gegevens door te nemen. Een telefoontje kan al veel vragen oplossen.

Als u na het gesprek nog van mening bent dat de gegevens niet kloppen kunt u bezwaar maken.

Het inschakelen van een makelaar of taxatiebureau is in de meeste gevallen niet nodig. Meestal is een kort bezwaarschrift waarin u aangeeft waarom de gegevens volgens u onjuist zijn al voldoende. De gemeente zal uw bezwaarschrift beoordelen en de WOZ-taxatie nogmaals controleren. Na deze controle kan de gemeente besluiten de waarde te handhaven, te verlagen of te verhogen.

WOZ-waarde 2019: waarde bij verkoop op 1 januari 2018

Voor de WOZ-waarde 2019 zijn alle woningen en bedrijven opnieuw gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2018. De WOZ-waarde 2019 is dus niet de verkoopwaarde van het pand op dit moment, maar geeft aan wat deze bij een verkoop op 1 januari 2018 op had kunnen brengen. 

Wijzigingen aan uw pand tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019

Als er het afgelopen jaar een wijziging aan uw pand heeft plaatsgevonden (bijv. sloop, verbouw of nieuwbouw) dan wordt in de taxatie met deze wijziging rekening gehouden.

Bezit u een nieuwbouwpand dat op 1 januari 2018 nog niet gereed was, dan treft u op uw aanslag voor dit pand ook een WOZ-waarde aan. 

De waarde van dit nieuwbouwpand is opgebouwd uit:

  • waarde van de grond
  • percentage van de bouwkosten 

Bij het percentage van de bouwkosten wordt gekeken naar de vorderingen van de bouw op 1 januari. 

Taxatieverslag opvragen (zonder DigiD)

Wilt u graag het taxatieverslag van uw pand inzien en heeft u geen DigiD inlogcode? Dan verzoeken wij u het taxatieverslag via info@hofvantwente.nl aan te vragen. Het taxatieverslag wordt dan toegezonden.

Juiste WOZ-waarde: belang voor de burger

Naast het gebruik van de WOZ-waarde voor het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ-waarde steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden. Denk aan geldverstrekkers die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen voor het afgeven van (hypothecaire) leningen. Daarnaast nemen steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering.

WOZ en berekening huurprijs sociale huurwoning

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel  (WWS). De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van de berekening van de huurprijs van de woning. 

Wilt u weten hoe uw huurprijs is berekend (bijvoorbeeld  d.m.v. huurprijscheck op www.huurcommissie.nl) dan hebt u daarvoor de WOZ-waarde van uw woning nodig. Deze kunt u online op www.wozwaardeloket.nl inzien.

Betaalt u de maximale huurprijs en bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling belastingen van de gemeente.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/woz-beschikking.html