Programmabegroting 2018

"Naar een nieuw evenwicht"

 
Welkom op deze special begrotingspagina van de gemeente Hof van Twente. Een wegwijzer in de zoektocht naar informatie over de gemeente Hof van Twente en haar activiteiten.

Deze pagina is een vertaling van de begroting naar een digitale omgeving. We verwachten dat de begroting hiermee beter toegankelijk is voor de raad en onze inwoners.

De infographic laat zien waar wij als gemeente het geld aan willen besteden en waar het geld vandaan komt. De speerpunten zijn hierin beschreven. Ook ziet u dat de lastendruk voor onze inwoners is verlaagd. 

Inhoud

De inhoud is gemaakt op basis van de verschillende programma's die in het leven zijn geroepen om maatschappelijke effecten te bereiken. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2018.html