Melding afval

Inzameling van huishoudelijk afval is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zwerfvuil of illegaal afval dat niet in de daarvoor bestemde containers is opslagen kunt u bij de gemeente melden. Uw melding kunt u online doorgeven via het digitale meldformulier.

Meldingen over niet geleegde afvalcontainers kunt doorgeven aan Twente Milieu 0900 – 85 20 111 (€ 0,05 p.m.). 

Wilt u zwerfafval in uw buurt verminderen? Organiseer een opruimactie en maak gratis gebruik van de zwerfafvalaanhanger. Klik hier voor meer informatie. 

Zwerfvuil of illegaal gestort afval

De Boa (Buitengewoon opsporingsambtenaar) zal het afval dat is achtergelaten in de openbare ruimte onderzoeken en draagt zorg voor verwijdering ervan. Zo mogelijk wordt de dader hierop aangesproken. Voor afval op particuliere eigendommen is de gemeente niet aansprakelijk.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/index.php?id=776