Later toezenden aanslagen 2023

Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de aanslagen gemeentelijke belastingen jaarlijks in de laatste week van februari. Het gaat dan om de aanslagen voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen (OZB). Door de achterstanden die we vanwege de cyberaanval op onze gemeente hadden opgelopen, konden we sindsdien de aanslagen pas later in het jaar versturen. De achterstanden zijn inmiddels enigszins ingehaald. De planning is daarom om de aanslagen voor 2023 eind april 2023 te versturen. We houden u hierover op de hoogte via onze website, social media en in het Hofweekblad.

Voor aangifte inkomstenbelasting geldt WOZ-waarde 2022

Zoals we ook in de voorgaande jaren hebben aangegeven is dit voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 geen probleem: voor deze aangifte moeten woningeigenaren de WOZ-waarde gebruiken die op de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 staat. Deze zijn eind mei 2022 verstuurd.

Waar kunt u gegevens gemeentelijke belastingen vinden?

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 kwijt bent, kunt u de gegevens ook raadplegen via de digitale belastingbalie van de gemeente Hof van Twente: https://belastingen.hofvantwente.nl. De WOZ-waarden zijn ook te vinden op de website: www.wozwaardeloket.nl.

Let op: op het WOZ-waardeloket staat de WOZ-waarde voor belastingjaar 2022 vermeld bij de peildatum 01-01-2021.

Zodra de aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 zijn verstuurd, zijn de gegevens voor belastingjaar 2023 ook op die websites te zien.