Individuele studietoeslag

Studenten en scholieren (18+) met een beperking kunnen een financiële bijdrage krijgen als zij een opleiding volgen. Dit heet individuele studietoeslag. Hieronder vind je meer informatie over de studietoeslag, de voorwaarden, de hoogte en het aanvragen ervan.

Kun jij door een lichamelijke of psychische beperking naast je opleiding niet werken? Vraag dan individuele studietoeslag aan. Het is belangrijk om een opleiding te  (blijven) volgen. Dat maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U volgt een opleiding waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) 
  • U hebt een arbeidsbeperking waardoor u niet in staat bent om naast uw opleiding te werken
  • U hebt niet meer vermogen dan de vermogensgrens van de Participatiewet. In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating ziet u hoeveel dat mag zijn.

De hoogte van de individuele studietoeslag was € 100,00 per maand en bedraagt vanaf 1 september 2021 voor personen van:

  • 21 jaar en ouder: €300,00 netto per maand 
  • 20 jaar: €240,00 netto per maand 
  • 19 jaar: €180,00 netto per maand
  • 18 jaar: €150,00 netto per maand

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de individuele studietoeslag? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via:  0547-858585. Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u hiervoor terecht bij uw contactpersoon.