Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan  kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van schoolgaande kinderen. 

  • Voor de kosten van ouderbijdragen, excursies, schoolreisjes, verplichte sportkleding en schoolbenodigdheden zoals een schooltas, kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar bedraagt deze € 150,00 per kind per schooljaar en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 300,00 per kind per schooljaar. De leeftijd van het kind op 1 augustus van het schooljaar is hierbij bepalend. 
  • Uitgangspunt is dat schoolgaande kinderen met de fiets naar school gaan. Als de afstand naar school meer is dan 10 kilometer, kunnen in de periode van 1 november tot en met 31 maart de kosten van openbaar vervoer voor vergoeding in aanmerking komen. 
  • Een tegemoetkoming voor de aanschaf van één of meer computers, laptops of tablets is mogelijk voor gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar. De tegemoetkoming is in totaal maximaal € 500,00 per huishouden en kan één keer per 5 jaar worden verstrekt. 
  • Voor de kosten van zwemlessen en het behalen van een zwemdiploma A en B kan een vergoeding worden verstrekt. 
  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet.
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen? Kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) in en stuur dit met de bewijsstukken naar info@hofvantwente.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via: 0547-858585.

Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.