Bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar? Dan  kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van schoolgaande kinderen. 

  • Voor de kosten van ouderbijdragen, excursies, schoolreisjes, verplichte sportkleding en schoolbenodigdheden zoals een schooltas, kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar bedraagt deze € 150,00 per kind per schooljaar en voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 300,00 per kind per schooljaar. De leeftijd van het kind op 1 augustus van het schooljaar is hierbij bepalend. 
  • Uitgangspunt is dat schoolgaande kinderen met de fiets naar school gaan. Als de afstand naar school meer is dan 10 kilometer, kunnen in de periode van 1 november tot en met 31 maart de kosten van openbaar vervoer voor vergoeding in aanmerking komen. 
  • Een tegemoetkoming voor de aanschaf van één of meer computers, laptops of tablets is mogelijk voor gezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar. De tegemoetkoming is in totaal maximaal € 500,00 per huishouden en kan één keer per 5 jaar worden verstrekt. 
  • Aan een alleenstaande ouder of gezin met één of meer kinderen tot en met 17 jaar kan één keer per kalenderjaar een fashioncheque worden toegekend. De hoogte van de fashioncheque is € 100,00 per kind. 
  • Voor de kosten van zwemlessen en het behalen van een zwemdiploma A en B kan een vergoeding worden verstrekt. 
  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet.
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en uw vermogen mogen zijn.

Ook met een ander inkomen dan een uitkering Participatiewet, zoals loon of een andere uitkering kan het zijn dat u gebruik kunt maken van bijzondere bijstand.

Wilt uw weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft. 

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen? Kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier bijzondere bijstand (PDF) in en stuur dit met de bewijsstukken naar info@hofvantwente.nl.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar: werkeninkomen@hofvantwente.nl. Of bel ons op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur via: 0547-858585.

Ontvangt u een uitkering van onze gemeente? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen.