Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen óf naar de gemeente Hof van Twente? Dan kunt u uw verhuizing vanaf een maand voorafgaand aan uw verhuizing zelf digitaal doorgeven met uw DigiD of door een afspraak te maken met onze publieksbalie. 

Komt u uit het buitenland en gaat u in Hof van Twente wonen? Dan moet u voor het doorgeven van uw verhuizing een afspraak maken in het gemeentehuis. U kunt deze afspraak telefonisch inplannen door te bellen met Burgerzaken via 0547 858585.

Link to website in English: New to Holland (Zorgwijzer.nl)

Als u verhuist naar het buitenland en daar langer dan 8 maanden binnen één jaar verblijft, moet u daarvan vóór vertrek aangifte doen bij de gemeente Hof van Twente. U kunt dit digitaal doorgeven met uw DigiD.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook doorgeven aan de publieksbalie in het gemeentehuis. Daarvoor kunt u online een afspraak maken. 

Meer informatie over verhuizing naar het buitenland? Zie Wat moet ik regelen als ik ga emigreren? (Rijksoverheid)

Als u kunt aantonen dat u geen woonadres heeft, of u verblijft in een instelling, dan komt u misschien in aanmerking voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres dat u opgeeft moet toestemming geven en is verplicht om uw post aan u door te geven en eventuele inlichtingen te verstrekken aan de gemeente. 

Voor het aanvragen van een briefadres neemt u contact op met de afdeling Burgerzaken om te bespreken of u in aanmerking komt voor een briefadres. Dit kan telefonisch of via burgerzaken@hofvantwente.nl.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • Echtgenoten, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen;
  • Een gemachtigde;
  • Een ouder of voogd, voor een inwonend kind;
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Let op: als u en uw partner niet getrouwd zijn, of geen geregistreerd partnerschap hebben, dan moeten beide partners aparte aangifte van de verhuizing doen. 
 

Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Lees hier meer over geheimhouding van persoonsgegevens.