Om te beginnen

Hieronder leest u hoe u een aanvraag om Jeugdhulp bij de gemeente Hof van Twente in kunt dienen. Het is daarom goed de onderstaande informatie te lezen en te kijken welke stappen voor het vragen van hulp mogelijk zijn.

1. Hulp in uw directe omgeving?

Wanneer uw kind hulp nodig heeft kunt u het beste eerst in zijn of haar vertrouwde omgeving kijken of de hulp geboden kan worden. Denk bijv. aan hulp van een opa of oma, een docent of begeleider op school, of iemand anders die u vertrouwt. Lukt het niet om de problemen op te lossen op deze manier dan is er misschien een organisatie in Hof van Twente die kan helpen.

2. Hulp van een organisatie in Hof van Twente

Zijn de problemen te groot en lukt het niet om uw kind hulp te bieden binnen de vertrouwde thuissituatie, dan kunnen organisaties als bijv. Salut, Loes of de GGDTwente u helpen. Salut is de brede welzijnsorganisatie in Hof van Twente. U vindt daar een breed aanbod aan hulp voor kinderen en jongeren. Loes biedt hulp bij de opvoeding van uw kind. Binnen de GGD werken de schoolartsen samen en u kunt er terecht voor vragen over de gezondheid van uw kind. Vindt u het lastig om te bepalen bij welke organisatie u precies moet zijn? Vraag dan hulp aan het Zorgteam Jeugd van de gemeente (telefoon 0547 – 858585).

3. Uw aanvraag bij de gemeente

Is het niet gelukt om hulp te vragen in uw directe omgeving of via één van de genoemde organisaties (hiervoor onder 2) dan vraagt u hulp aan bij de gemeente Hof van Twente. Zo’n hulpaanvraag gaat als volgt in zijn werk:

Aanvraag

Een aanvraag wordt in behandeling genomen als u als ouder zelf om hulp vraagt. Anderen kunnen kinderen alleen aanmelden bij de gemeente onder voorwaarde dat de ouders op de hoogte zijn en mee willen werken. Wanneer niet volledig duidelijk is waar de zorgbehoefte ligt en welke hulp passend en mogelijk is, dan kunt u ons altijd om advies vragen. Wanneer u een vraag heeft, kunt u contact opnemen met het team Zorg jeugd. Wij bespreken uw vragen/aanmelding wekelijks binnen het team en kijken of inzet van een regisseur/consulent nodig is. U kunt contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via telefoonnummer 0547-858585. Als u nog geen hulp ontvangt kunt u een aanvraagformulier invullen. Als u al wel hulp ontvangt (vanuit een indicatie of beschikking), en deze binnenkort afloopt, kunt u ook het aanvraagformulier invullen. Wij vragen u dit formulier minimaal 8 weken voor de einddatum van de indicatie of beschikking op te sturen.

Huisbezoek

Als een regisseur/consulent wordt ingezet, dan wordt er bij een nieuwe aanvraag een huisbezoek afgelegd en bij een vervolgaanvraag (lopende indicatie of beschikking). Vervolgens wordt samen met het gezin een ondersteuningsplan gemaakt. Met dat plan worden alle vragen die er zijn beantwoord en wordt bepaald of er zorg of hulp nodig is. De regisseur/consulent bekijkt of de organisaties die hiervoor onder 2 genoemd staan u kunnen helpen. Kan dat niet, dan ontvangt u een beschikking voor meer gespecialiseerde zorg. Dat heet ‘geïndiceerde hulp’.