Cliëntondersteuning

Woont u nog thuis maar hebt u bijvoorbeeld moeite met het plannen van dagelijkse activiteiten, het regelen van uw financiën of bij  het voortbewegen in en buiten uw huis? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening Ondersteuning zelfstandig leven toekennen.

Bij de maatwerkvoorziening ondersteuning zelfstandig leven krijgt u individuele ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Ondersteuning bijvoorbeeld bij  het oplossen van problemen en het regelen van uw dagelijkse bezigheden. 

Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die problemen hebben in het dagelijks leven door een handicap of beperking. Of misschien is begeleiding nodig wegens probleemgedrag, of problemen in denken, concentreren en waarnemen.  

Hebt u hulp nodig om die problemen op te lossen? Neem dan contact met ons op. In een persoonlijk gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen en huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? Wat kunt u zelf en wat uw kan uw omgeving daarbij doen? 

Heeft u ondersteuning nodig in uw dagelijks leven?

Dan kunt u met een DigiD inlogcode een digitaal meldformulier indienen. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.