Begeleiding

Begeleiding is bedoeld voor mensen die vanwege een stoornis of beperking moeite hebben om zelfstandig te functioneren. Begeleiding kan ook ingezet worden om de mantelzorger(s) te ontlasten.

Begeleiding kan op 2 manieren worden geboden. Soms is bezoek aan een dagbesteding een geschikte oplossing. Dit gebeurt in groepsverband en noemen we Ondersteuning maatschappelijke deelname. 

In sommige situaties is individuele begeleiding thuis beter passend. Deze vorm van begeleiding noemen we Ondersteuning zelfstandig leven. De begeleiding is steeds gericht op het individu en is bedoeld om u te helpen zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Deze vorm van ondersteuning kan geschikt zijn als u het moeilijk vindt om structuur in de dag en in de week aan te brengen. Dagbesteding wordt ook ingezet om uw mantelzorgers te ontlasten. Dit geeft hen de mogelijkheid om even andere dingen te doen.

Dagbesteding kan op allerlei manieren. Samen met de gemeente kiest u een aanbieder die het beste bij u past.

Woont u nog thuis maar heeft u bijvoorbeeld moeite met het regelen van uw dagelijkse activiteiten? Vindt u het lastig om zaken te regelen die horen bij het zelfstandig kunnen wonen? Dan kan de gemeente u hulp bieden. Het gaat dan om individuele begeleiding. Ondersteuning die speciaal op u gericht is.

De gemeente heeft contacten met verschillende aanbieders van dagbesteding. Ook voor begeleiding bestaat de mogelijkheid dat u een persoonsgebonden budget (PGB) aanvraagt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt.

Meer informatie over Zorg in natura en het PGB vindt u hier.

Voordat de gemeente u het recht op begeleiding toekent, kijkt ze ook met u of er nog andere manieren zijn om hindernissen in uw situatie op te lossen. Misschien kunnen mensen uit uw sociale omgeving u helpen. Soms is een laagdrempelige oplossing via welzijnsorganisatie Salut geschikt. Bijvoorbeeld inzet van een vrijwilliger die samen met u, uw administratie bijhoudt of een maatje om samen activiteiten mee te ondernemen.
 

Maar het kan ook zijn dat de gemeente u onvoldoende kan helpen. Bijvoorbeeld vanwege de ernst van uw problematiek. In dat geval komt de Wet langdurige zorg in beeld. Als dat aan de orde is, verwijst de gemeente u door. De cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie Salut kan u zo nodig helpen bij die aanvraag.

Heeft u hulp nodig om problemen op te lossen bij zelfstandig wonen? Neem dan contact op met de gemeente. In een persoonlijk gesprek bekijken we samen met u welke ondersteuning u nodig hebt.

Kijk voor informatie over het indienen van een aanvraag ook hier

Heeft u ondersteuning nodig bij uw deelname aan het maatschappelijk leven?

Dan kunt u met een DigiD inlogcode een digitaal meldformulier indienen. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.