Woningaanpassing

IIs uw woning door uw beperkingen niet meer geschikt? Wilt u toch graag langer zelfstandig thuis blijven wonen? Kijk dan eerst zelf wat u kunt aanpassen. Veel aanpassingen zijn bij de bouwmarkt verkrijgbaar, deze worden in het algemeen niet vergoed. Als dit niet mogelijk is bij uw beperkingen, dan kan de gemeente u misschien helpen met het aanpassen van uw woning.

De gemeente kan verschillende aanpassingen in en aan uw woning vergoeden.

Bijvoorbeeld:

 • een traplift
 • een aangepast toilet
 • bredere deuren plaatsen
 • een onderrijdbare keuken
 • tilliften

Sommige kleine aanpassingen kunt u zelf regelen en moet u dan ook zelf betalen.

Als een aanpassing van uw woning niet mogelijk is of financieel erg ingrijpend, kan de gemeente een woningaanpassing weigeren. Verhuizing naar een meer geschikte woning heeft dan de voorkeur. Het kan immers zo zijn dat we door verhuizing naar een andere woning een dure aanpassing voorkomen. In die situatie betaalt de gemeente u een bijdrage in de kosten van die verhuizing.

 • U heeft langdurig een beperking waardoor u problemen ondervindt in uw thuissituatie. U kunt zich niet meer goed redden in huis. Het ligt niet in de verwachting dat uw beperkingen in de toekomst gaan afnemen.
 • Het gaat om gebruik van de meest essentiële gebruiksruimten in uw woning, zoals het toilet, badkamer, slaapkamer, keuken en de toegang en doorgang van de woning zelf. De gemeente houdt geen rekening met een garage, zolder, kelder of hobbyruimte.
 • Er is nog geen begin gemaakt met de aanpassingen. De gemeente moet uw woning namelijk vooraf kunnen beoordelen. Dus als u een woningaanpassing al heeft uitgevoerd heeft u geen recht meer op een financiële bijdrage.
 • Het moet gaan om zelfstandige woonruimte (woning met eigen toegang, keuken, toilet en douchegelegenheid) als hoofdverblijf.
 • De gemeente vergoedt de goedkoopst toereikende oplossing. Als u een duurdere oplossing wenst, betaalt u zelf het prijsverschil.

De gemeente vergoedt geen algemeen gebruikelijke voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die niet specifiek bedoeld of gemaakt zijn voor mensen met een handicap of beperking.  Bijvoorbeeld hendel- of thermostaatkranen en een verhoogde toiletpot.

Ook vergoedt de gemeente geen hulpmiddelen die algemeen verkrijgbaar zijn en voor relatief lage prijzen worden aangeboden door bijvoorbeeld bouwmarkten, supermarkten of ouderenwinkels. Bijvoorbeeld handgrepen, niet verrijdbare douche- en toiletstoelen en badplanken.

De Wmo maakt geen onderscheid tussen eigenaren van een woning en huurders. Voor het aanbrengen van Wmo-woningaanpassingen heeft u geen toestemming van de verhuurder nodig. Huurders mogen sinds 1 januari 2015, zonder toestemming van de eigenaar, Wmo-aanpassingen (laten) aanbrengen. De verhuurder kan de aanpassingen die nodig zijn dus niet tegenhouden. Natuurlijk is het wel verstandig uw verhuurder tijdig over de aanpassingen op de hoogte te stellen.

Als u recht heeft op een woningaanpassing, kiest u zelf hóe u de voorziening wilt ontvangen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Voorziening in natura of
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
   

Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. De gemeente neemt contact op met één of meerdere leveranciers, geeft iemand de opdracht en betaalt de factuur. U hoeft dan niets te doen. Sommige voorzieningen, bijvoorbeeld een traplift, krijgt u in bruikleen. De gemeente blijft in dat geval dus eigenaar van de voorziening.

Voor trapliften heeft de gemeente Hof van Twente een contract afgesloten met Handicare trapliften BV. (link naar website van deze leverancier Handicare trapliften

De andere mogelijkheid is het persoonsgebonden budget (PGB). Als u daarvoor kiest krijgt u  een geldbedrag toegekend waarmee u zelf de woningaanpassing kunt inkopen. U kiest zelf de leverancier of aannemer en u bent zelf opdrachtgever. De aangebrachte voorzieningen worden uw eigendom.

U heeft alleen recht op het PGB als de gemeente de situatie vooraf heeft kunnen beoordelen. U vraagt een offerte aan bij een door u gekozen leverancier. Pas na goedkeuring door de gemeente van deze offerte, ontvangt u schriftelijk toestemming om de aanpassingen uit te laten voeren.

Nadat de aanpassingen zijn aangebracht, betaalt de gemeente aan u het PGB. Mogelijk komt een medewerker van de gemeente eerst bij u thuis om te beoordelen of de aanpassingen goed zijn aangebracht.

Voor een woningaanpassing betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is in 2023 € 19,00 per kalendermaand. In 2024 is dit € 20,60 per kalendermaand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan betaalt u geen bijdrage in de kosten. 

U heeft hulp nodig en bent inwoner van de gemeente Hof van Twente? Dan kunt u zich bij het team Wmo van onze gemeente melden. Er zijn drie manieren om dat te doen:

1. Via onze website en het meldformulier in te vullen.

2. Schriftelijk, door het meldformulier op te sturen of in de brievenbus van het gemeentehuis te doen.

3. Door te bellen. Ons telefoonnummer is: 0547 – 858585