Gehandicaptenparkeerkaart

Met een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag uw auto staan op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. Met deze kaart kunt u dicht bij de ingang van allerlei winkels en organisaties parkeren. U mag ook parkeren op weggedeelten waar een parkeerverbod geldt, zolang u daarmee het overige verkeer niet hindert. Vanwege de maximale ontheffingsduur van drie uur is gebruik van een parkeerschijf dan wel nodig.

Een GPK kan worden verstrekt aan zowel gehandicapte bestuurders van een auto als aan passagiers. Het kan zijn dat voor uw aanvraag een medisch onderzoek nodig is. De GPK wordt voor maximaal 5 jaar toegekend. U moet zelf een nieuwe aanvraag doen voor vervanging van de kaart als deze periode (bijna) voorbij is.

Voor een bestuurder die zelf auto rijdt

U heeft recht op een Gehandicaptenparkeerkaart als:

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de aanvraag doet.
  • U beschikt over een geldig rijbewijs.
  • U met of zonder hulpmiddelen geen 100 meter aan één stuk kunt lopen.

Voor een passagier die meerijdt in een auto

U heeft recht op een Gehandicaptenparkeerkaart als:

  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de aanvraag doet.
  • U met of zonder hulpmiddelen geen 100 meter aan één stuk kunt lopen.
  • U bent voor het vervoer van deur tot deur afhankelijk van de hulp van een bestuurder. U kunt bijvoorbeeld niet alleen gelaten worden als de bestuurder de auto parkeert. U hebt hulp nodig bij het in en uit de auto stappen of bij het naar binnengaan van een gebouw.

De kosten (leges) voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, voor de maximale duur van 5 jaar zijn € 108,55 . Deze kosten moet u ook betalen als wij uw aanvraag afwijzen. 

Indien u de gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt voor een periode korter dan 5 jaar, dan zijn de kosten € 21,65 keer het aantal aangevraagde jaren. 

Met een DigiD-inlogcode vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart online aan via het digitale aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u ook schriftelijk aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u per post naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Hebt u vragen? Of hulp nodig? Bel ons dan. Ons telefoonnummer is 0547 - 858585.