Vervoermiddelen

Wanneer u problemen heeft met verplaatsing of vervoer in uw directe woonomgeving, dan komt u misschien in aanmerking voor een (aangepast) vervoermiddel. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een scootmobiel of een driewielfiets.

Problemen met verplaatsen of vervoeren?

Met een DigiD inlogcode dient u een digitaal meldformulier in. U kunt ook een PDF meldformulier invullen. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@hofvantwente.nl of opsturen naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op. 

U komt in aanmerking voor een vervoermiddel:

  • als u door lichamelijke en/of psychische beperkingen langdurig problemen ondervindt in het vervoer en verplaatsen in uw eigen woon- en leefomgeving
  • als u belangrijke bestemmingen in uw woonomgeving niet lopend kunt bereiken. Ook het gebruik van algemeen gebruikelijke middelen, zoals een rollator, fiets of een fiets met elektro-ondersteuning, bieden geen oplossing 
  • gebruik van het maatwerkvervoer of uw eigen auto lost uw vervoerprobleem niet voldoende op
  • u beschikt over een geschikte stallingsmogelijkheid voor het vervoermiddel

Als u recht heeft op een vervoermiddel, kiest u zelf hoe u de voorziening wilt krijgen.
Er zijn twee mogelijkheden:

  • Voorziening in natura of
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
     

Bij zorg in natura regelt de gemeente de verstrekking. Hiervoor heeft de gemeente contracten afgesloten met 3 leveranciers. U kunt kiezen van welke leverancier u het vervoermiddel geleverd wilt krijgen. De gemeente geeft opdracht aan die leverancier en betaalt ook de factuur. U hoeft dan niets te doen.

Het vervoermiddel krijgt u dan in bruikleen. De gemeente blijft eigenaar van de voorziening. U moet bij aflevering van de voorziening wel de bruikleenovereenkomst ondertekenen.

De andere mogelijkheid is het persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt een geldbedrag toegekend waarmee u zelf een vervoermiddel koopt. De hoogte van het PGB komt dan overeen met de prijs van een geschikt vervoermiddel bij onze leveranciers.

Wat kost het?

Voor een vervoermiddel betaalt u een bijdrage in de kosten. De hoogte van deze bijdrage is € 19,00 per kalendermaand. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de bijdrage in de kosten vast en brengt deze bij u in rekening.


Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan betaalt u geen bijdrage in de kosten.