Bouwkavels De Marke III fase 2, Hengevelde

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Diepenheimsestraat, aan de oostzijde door de bestaande wijk De Marke II, aan de zuidzijde door de Needsestraat en aan de westzijde door de Janninksweg. In fase 2 worden in totaal 71 woningen gebouwd. De kaveluitgifte is gestart op 27 juni 2021. De kaveluitgifte bestaat uit 25 bouwkavels (zie de verkavelingstekening via de link hiernaast). Afhankelijk van de voortgang van de verkoop van deze bouwkavels zal worden bepaald wanneer de overige bouwkavels van fase 2 in de verkoop gaan. 

Update 7 juli: De eerste 25 bouwkavels in fase 2 van de Marke III zijn uitgegeven. De kaveluitgifte van de vervolgfase in fase 2 staat in de planning voor eind 2021.