Plan voor 100 woningen in Markelo

Onder de werknaam Markelo-Noord werkt RG Investment samen met de gemeente Hof van Twente aan een woningbouwplan voor Markelo. In het plan zijn ongeveer 100 woningen opgenomen voor verschillende doelgroepen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar woningen voor starters en levensloopbestendige woningen.

Ontsluitingsweg

Plan Markelo-Noord bevindt zich straks op het perceel achter de Tasca, de Wozoco en de gemeentelijke gronden op De Esch. Een belangrijk onderdeel van het plan is een ontsluitingsweg. Die komt er voor de komende nieuwbouw én de bestaande wijk ‘De Esch’ via de rotonde aan de Holterweg. Dit is mogelijk nu RG Investment overeenstemming heeft bereikt met de eigenaar van de percelen, over de aankoop van de benodigde grond.

Passende woningen voor onze inwoners

Wethouder Wim Meulenkamp: “Dit is een prachtige kans voor Markelo. Het levert samen met de locaties Countus, Hemmelweg en de Welp een belangrijke bijdrage aan voldoende passende woningen voor onze inwoners. Komend najaar gaan we met inwoners in gesprek om te kijken hoe we dit plan verder kunnen versterken. Via de gemeentelijke website volgt later in het jaar meer informatie”. Gerben Homan van RG Investment vult aan: “We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente over de ontwikkeling van bovengenoemde locatie. De woningbehoefte voor nieuwe woningen in Markelo is groot. We zijn dan ook blij de intentie naar elkaar te hebben uitgesproken, hier een mooie ontwikkeling te willen realiseren die aansluit bij de verschillende woningbehoeften in Markelo”.

Voor meer informatie kunt u op deze link klikken.