Woningbouwplannen voormalige schoollocaties Delden

In Delden is er behoefte aan nieuwe woningen. Met het vrijkomen van zowel de Ranninkschool (Bernhardstraat 25) als de Toonladder (Bernhardstraat 1) komt er plek beschikbaar voor woningbouw.  Ook het terrein van sporthal de Reiger (Reigerstraat 1), het parkeerterrein eromheen en café de Boemel komt vrij voor woningbouw. Binnen het gebied van de Toonladder en sporthal kunnen ongeveer 45 woningen gebouwd worden. Bij de Ranninkschool 15 appartementen of 7 woningen. Er is een breed aanbod aan woningen mogelijk, zowel appartementen als tweekappers en vrijstaande woningen. De plannen worden via de website van de gemeente ter inzage gelegd en binnen de reactietermijn van 4 weken kunnen reacties gegeven worden op de plannen. Ook kunnen mensen hun interesse in een woning via de website kenbaar maken. 

Ontwikkelingen Sporthal De Reiger en De Toonladder

Op de strook grond ten noorden van de Reigerstraat wil de gemeente ongeveer 30 woningen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. In de schets is rekening gehouden met een gebouw van drie woonlagen en parkeerruimte tussen het spoor en de wooneenheden.

Op de locatie van de school zijn mogelijkheden voor woningen, zoals tweekappers en vrijstaande woningen. Als het mogelijk is wil de gemeente een deel van de school laten staan. De school heeft een bepaalde karakteristiek die goed in de wijk past. Of dit technisch en financieel haalbaar is, moet nog uitgezocht worden. Voor het gebied Reigerstraat en Toonladder gaat de voorkeur van het college van B&W uit naar model 1 van de schetsen. Zie voor meer informatie, de schetsen, het reactieformulier en interesseformulier: www.hofvantwente.nl/toonladder.

Voorkeursvariant Toonladder/Sporthal de Reiger 

Voorkeursvariant locatie Toonladder/sporthal de Reiger.

Ontwikkelingen Ranninkschool

Op de plek van de Ranninkschool zijn appartementen of woningen mogelijk. In verband met de financiële haalbaarheid, ruimtelijke en architectonische mogelijkheden gaat de voorkeur uit naar 15 appartementen of 7 woningen. Zie voor meer informatie, de schetsen, het reactieformulier en interesseformulier: www.hofvantwente.nl/ranninkschool.  

Voorkeursvariant Ranninkschool

Voorkeursvariant locatie Ranninkschool

Reageren

Het college heeft besloten om een reactietermijn van 4 weken te geven. Op de website kunnen reacties gegeven worden. Er zijn aparte pagina’s aangemaakt voor beide plannen. Zie hierboven de links die daarbij horen. Ook kunnen mensen die interesse hebben in een woning dat via een formulier op de website aangeven. Na ontvangst van alle reacties wordt nagegaan hoe de planvorming verder vormgegeven kan worden. Wanneer mensen hun gegevens achterlaten houdt de gemeente deze mensen op de hoogte van de voortgang. 

De pagina op de website staat vanaf 20 april 2021 vier weken open voor het geven van reacties. Op 21 mei 2021 sluit de termijn voor het geven van reacties.

Interesse voor een kavel of woning?

Interesse voor een kavel of woning? Om in aanmerking te komen voor een kavel of woning moet u ingeschreven zijn bij de gemeente voor een bouwkavel. Heeft u zich al eerder ingeschreven dan hoeft u dat niet nog een keer te doen. Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven kan dat via de website van de gemeente onder bouwkavels.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de plannen, kan contact worden opgenomen met Jan Klompmaker van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547 – 85 72 51 / 06 – 36 52 56 93 of mail naar: j.klompmaker@hofvantwente.nl