Aanvraag tegemoetkoming peuteropvang

Wordt uw kind binnenkort 2 jaar en wilt u uw kind gebruik laten maken van peuteropvang en valt u niet onder de Wet kinderopvang? Dan kunt u voor de kosten van peuteropvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen. De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk en is gelijk aan de tegemoetkoming die ouders ontvangen die wel onder Wet kinderopvang vallen. In de inkomenstabel kinderopvang 2019 kunt u zien welk percentage van de opvangkosten worden vergoed. De gemeente wil met de tegemoetkoming stimuleren dat kinderen kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. 

Eigen bijdrage

Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan vergoedt de gemeente de kosten tot € 8,02 per uur (prijspeil 1-1-2019).

Tarieven

De aanbieders voor kinderopvang hanteren verschillende uurtarieven. De kosten die hoger zijn dan € 8,02 per uur komen voor rekening van de ouders.  

Uitkering op grond van de Participatiewet

Er is een uitzondering voor ouders die een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet. Deze ouders krijgen 100% van de werkelijke uurprijs die door het kinderdagverblijf in rekening wordt gebracht. Hierbij wordt conform verordening uitgegaan van een afname van 6 uur per week gedurende 40 weken per jaar.

De tegemoetkoming ontvangt u op de 20e van de maand op uw bankrekening.

Aanvragen

Tegemoetkoming peuterwerk vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier.

Voor de aanvraag heeft u  een inkomensverklaring van beide partners nodig, alsmede een contract van de aanbieder van peuteropvang. Heeft u een onregelmatig inkomen dan dient u de  meest recente salarisstrook in te dienen.

Problemen met aanvragen ?

Heeft u moeite met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur terecht bij de brievenhulp in het gemeentehuis. Onze medewerkers helpen u dan met het invullen.

Overige informatie

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/aanvraag-tegemoetkoming-peuteropvang.html