Kinderopvang en peuteropvang

In Hof van Twente zijn diverse peuteropvang en kinderopvangvoorzieningen aanwezig. De gemeente is in het kader van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze voorzieningen in Hof van Twente.

Kwaliteit kinderopvang en peuteropvang

Voor de advisering hebben de Twentse gemeenten aan de GGD Twente opdracht gegeven om adviezen over de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang aan de gemeente uit te brengen.

Op basis van deze adviezen besluit de gemeente of voldaan is aan de wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang en peuteropvang. Indien voldaan wordt aan de kwaliteitseisen, vindt opname plaats in het Landelijk register kinderopvang.

Wordt de regelgeving niet nageleefd, vindt handhaving door de gemeente plaats. De gemeente heeft hiervoor handhavingsregels vastgesteld.

Starten kinderopvangvoorziening of peuteropvang

Indien er een kinderopvangvoorziening (buitenschoolse opvang, gastouderbureau, gastouder of peuteropvang) wordt opgericht, dient hiervoor een aanvraag ingediend te worden bij de gemeente. De aanvraag moet minimaal 10 weken voor datum opening bij de gemeente ingezonden te worden. Indien er wijzigingen zijn, moet deze onmiddellijk doorgegeven worden aan de gemeente. Formulieren voor oprichting voorziening en wijzigingsformulieren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie

De in de gemeente aanwezige kinderopvangvoorzieningen, het Landelijk Register Kinderopvang en (wijzigings)formulieren kinderopvang, kunt u vinden op de website: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/kinderopvang-en-peuteropvang.html