Leerlingenvervoer

Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger omdat ze een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Deze kinderen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Ook voor kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing naar een bijzondere basisschool gaan die te ver van huis ligt, is deze vergoeding mogelijk.

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente Hof van Twente. 

Wie heeft er recht op leerlingenvervoer?

Kinderen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, kunnen recht hebben op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Kinderen die een bijzondere basisschool bezoeken van een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting kunnen ook recht hebben op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Vergoeding

De vergoeding van de kosten is op basis van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente is verplicht om passend vervoer aan te bieden. De vergoeding is gebaseerd op de kosten voor openbaar vervoer, waar de leerling zo nodig met begeleiding gebruik van kan maken. Ook kan de leerling een fietsvergoeding krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kan  er aangepast vervoer in taxi of taxibusje worden aangevraagd of een kilometervergoeding voor eigen vervoer. 

Eigen bijdrage

Wanneer het inkomen boven een bepaalde grens ligt kan er een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Is de afstand tussen de school en thuis meer dan 20 kilometer dan kan ook een eigen bijdrage worden gevraagd, afhankelijk van het inkomen. De bijdrage wordt jaarlijks door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vastgesteld. 

Aanvragen

Leerlingenvervoer vraagt u aan met uw DigiD via het digitale aanvraagformulier. Binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens besluit de gemeente over de vergoeding. In situaties van crisisopvang kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer: 0547-858585.

Hulp bij aanvragen

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het digitale / papieren aanvraagformulier, kunt u terecht bij brievenhulp. Brievenhulp zit iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt zich melden bij de receptie. Daar wordt u doorverwezen naar brievenhulp.

Neem mee:

  • uw DigiD
  • legitimatiebewijs
  • de gegevens van de school

Gedrag

Helaas komt het soms voor dat leerlingen zich niet houden aan de gedragsregels in het leerlingenvervoer. De gemeente kan dan besluiten om het taxi- of taxibusvervoer te beĆ«indigen en een vergoeding te geven voor openbaar vervoer met eventueel een begeleider. In de beschikking die u ontvangt staan de richtlijnen van de gemeente vermeld. 

Stimulering zelfstandig reizen

De gemeente stimuleert dat leerlingen zelfstandig reizen zodat zij leren om zelfredzaam te worden. De steun van de omgeving is daarbij heel belangrijk en u als ouder of verzorger speelt hier een belangrijke rol in. Ook doet de gemeente mee aan het project MEE op weg van MEE Oost. Hierbij leren kinderen met een beperking zelfstandig reizen, of dat nu lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer is.

In overleg met de ouders kan de gemeente een kind naar MEE Oost verwijzen. Samen zullen zij kijken naar de mogelijkheden. Wanneer de conclusie is dat zelfstandig reizen er niet in zit dan houdt de leerling de vergoeding voor leerlingenvervoer. Denkt u dat uw kind zelfstandig zou kunnen reizen met hulp van MEE Oost dan kunt u zich aanmelden bij de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente of bij de projectleider MEE op weg van MEE Oost. 

Verordening en beleidsregels

Het recht op leerlingenvervoer is vastgelegd in de wet. Op basis van de wet stelt de gemeente een verordening vast waarin de regels beschreven staan. Deze verordening vindt u op de website van de gemeente Hof van Twente. Daar vindt u ook de beleidsregels waarin de onderwerpen over leerlingenvervoer uitgebreid worden toegelicht. 

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen via leerlingenvervoer@hofvantwente.nl of telefonisch op nummer 0547-858585. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/leerlingenvervoer.html