Leerplicht

Nederlandse kinderen zijn verplicht om van hun vijfde tot hun achttiende verjaardag naar school te gaan. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet.

Verlof buiten schoolvakanties

De regels voor het verlenen van verlof zijn bekend bij de directeur van de school van uw kind. Bij gewichtige omstandigheden of wegens een speciaal beroep van één van de ouders kan er in bijzondere gevallen verlof worden verleend, indien dit tijdig is aangevraagd.

Kwalificatieplicht

Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden. Een startkwalificatie heb je als je een HAVO of VWO diploma hebt behaald of tenminste een MBO niveau II.

Indien na het bereiken van de 18 jaar nog niet is voldaan aan de normen voor een startkwalificatie zal een leerling tot zijn/haar 23e gevolgd worden door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Dit wordt voor  onze gemeente uitgevoerd door Gemeente Hengelo.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/leerplicht.html