Subsidies

De gemeente kent een aantal subsidieregelingen op het gebied van jeugdactiviteiten die worden ingezet om de geformuleerde doelen te halen.

Aanvragen voor subsidies worden dan ook alleen gehonoreerd als de activiteiten die de aanvrager ontwikkelt een bijdrage leveren aan het behalen van de gemeentelijke beleidsdoelen.

De gemeente kent subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten en eenmalige activiteiten. Voorwaarden rond het aanvragen, verlenen en verantwoorden zijn opgenomen in de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde beleidsregels.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/kinderen-jeugd-en-jongeren/subsidies.html