Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat onderwerpen als deze vragen oproepen. Hieronder hebben wij antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen. 

Wordt voor de vluchtelingen een informatiebijeenkomst gehouden?

Geprobeerd wordt om gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren voor de vluchtelingen om hun sociale contacten in stand te houden. Daarin kunnen de vluchtelingen ook worden geïnformeerd over de Nederlandse gebruiken.

 
Wat moet ik als inwoner weten?

Op dinsdag 15 maart 2022 heeft Hof van Twente bekendgemaakt twee opvanglocaties te hebben voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit persbericht leest u hier. Bent u benieuwd naar meer updates rondom de situatie in Oekraïne? Dan kunt u hier meer lezen.

 
Waar komen de Oekraïense vluchtelingen vandaan?

De Veiligheidsregio coördineert de plaatsing van vluchtelingen in overleg met de gemeenten. Zij kijken welke behoefte er is en matchen dat met de aangeboden plekken. Wij weten van tevoren niet  uit welke stad of uit welk dorp in Oekraïne de mensen  komen of hoe de gezinssamenstelling is.

 
Hoe worden de vluchtelingen begeleid per locatie?

Natuurlijk zijn er per locatie afspraken te maken. Mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, maar ze worden wel begeleid en er zijn ook regels. Er zijn bv. huisregels (in het Oekraïens) waar men zich aan moet houden. Ook hierin kan de gemeente, Salut en vluchtelingenwerk ondersteunen. Daarnaast zijn we bezig om te zorgen dat er een vast dagelijks spreekuur komt waar mensen terecht kunnen met vragen. Omwonenden die iets willen vragen, kunnen daar ook terecht. Ook kan contact gezocht worden met de opbouwmedewerker van Salut.
 

Moeten de vluchtelingen zich laten registreren in de BRP?

Ja, registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) is verplicht. Dit kan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak met team burgerzaken, tel 0547-858585. Gebruik voor de registratie het adres waar zij verblijven. Ook wordt bij de aangifte gevraagd om documenten te laten zien, waaruit de identiteit en afkomst kan worden afgeleid. Daarbij is ook de aankomstdatum in Nederland belangrijk. Houd deze bij de hand zodra de aangifte wordt gedaan. 

Mogen de kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar school? 

Ja, voor minderjarige kinderen is er een leerplicht. Onderwijs wordt zo snel mogelijk ingezet. Deze informatie wordt aangevuld zodra er meer bekend is.

Is er een aansprakelijkheidsverzekering voor Oekraïense vluchtelingen? 

Over het algemeen zijn vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven bij een gastgezin meestal meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Ze worden dan gezien als logé. Vraag dit voor de zekerheid bij de betreffende verzekeringsmaatschappij. Ook schade aan de woning en/of inboedel moet eerst worden geclaimd bij de woonhuis- of inboedelverzekering van het gastgezin. 

Vluchtelingen die verblijven in gemeentelijke opvanglocaties zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Hof van Twente. 

 

Mogen de kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar de kinderopvang? 

Op dit moment kan kinderopvang niet ingezet worden vanuit huidige regelgeving. Er wordt gewerkt aan een AMvB (Algemene maatregel van bestuur (besluit regering)) om kinderopvang met fiscale ondersteuning (toeslag) mogelijk te maken. 

Waar verblijven de Oekraïense vluchtelingen?

Op dit moment zijn twee locaties (bijna) gereed voor de opvang van Oekraïense vluchtelingengezinnen.  Dit zijn het Apostolisch Genootschap en Hotel de Zwaan in Delden.. Op korte termijn volgt ook de locatie Rozenstraat 25 in Goor. Het is niet duidelijk voor hoe lang de vluchtelingen uit Oekraïne hier zullen verblijven. Er worden ook vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen. Dit wordt georganiseerd via de Vereniging Hof van Twente – Kiev-Pechersk. De Vereniging kijkt van te voren goed of de opvangplekken geschikt zijn. De vereniging werkt samen met NUTwente, de organisatie die voor de regio gastopvang regelt. Het kan ook zijn dat vluchtelingen nu tijdelijk bij een gastgezin zitten, maar daar niet langer kunnen blijven. Deze vluchtelingen kunnen doorstromen naar de locaties die de gemeente aanbiedt, zolang deze beschikbaar zijn.

 
Is de opvang nu voor minimaal of maximaal 6 maanden?

Hoe lang de opvang nodig is, is nog niet duidelijk. Dat ligt eraan hoe lang de oorlog duurt en of/wanneer mensen weer terug kunnen. Tot die tijd willen we dat de mensen zo normaal mogelijk kunnen leven. Daarom hebben we ook gezocht naar locaties waar mensen wat langer kunnen verblijven dan in bv een sporthal.

 
Wanneer komt de eerste groep naar Delden?

De eerste locatie is open vanaf vrijdag 18 maart. We weten nu nog niet wanneer de eerste vluchtelingen komen.

 
Wordt de begeleiding in de Emmastraat in Delden geregeld vanuit het kerkgenootschap?

Het kerkgenootschap regelt dat in principe inderdaad zelf. Mochten ze er niet uit komen dan nemen ze contact op met de gemeente. Ook de buurtbewoners mogen helpen. Vluchtelingenwerk en Salut bieden aanvullend ondersteuning daar waar behoefte aan is.

 
Hoe zien de opvanglocaties eruit?

De opvangsituatie van de vluchtelingen is het beste te vergelijken met een hostel/jeugdherberg. De kamers zijn ingericht als woon-/slaapkamers. De keukens en badkamers zien er per locatie anders uit: meestal moeten die voorzieningen gedeeld worden. Er is ook een gemeenschappelijke woonkamer. De mensen zullen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Uiteraard krijgen ze een warm welkom met o.a. een gevulde koelkast, maar na de opstartfase zullen de mensen zelfredzaam zijn. Dat betekent dat ze zelf koken, de was doen, schoonmaken etc.

 
Wat moet ik als omwonende weten?

Bent u omwonende van een opvanglocatie? Dan ontvangt u van ons een brief waarin u wordt geïnformeerd over een mogelijke opvanglocatie in de buurt. Voorafgaand aan de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen organiseren wij ook een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Informatie over  opvanglocaties verschijnt ook op onze nieuwspagina en social media kanalen.

Wat moet er gebeuren met uit Oekraïne meegenomen huisdieren?  

Alle lidstaten van de EU moeten zorgen dat alle meegenomen dieren zo snel mogelijk aan alle regels voldoen. En dat geldt dus ook voor Nederland. Het grootste risico betreft rabiës (hondsdolheid), een zowel voor mensen als dieren dodelijke infectieziekte die in Nederland zo goed als verdwenen is. Oekraïne een hoog-risico land voor rabiës. Het advies aan reizigers met huisdieren afkomstig uit Oekraïne is om zo snel mogelijk langs te gaan bij een dierenarts en de huisdieren indien nodig te laten chippen, vaccineren tegen rabiës en te registreren en eventuele andere medische zaken te regelen. Zie voor meer informatie ook de Handreiking Opvang Oekraïners (pdf). Aanvragen voor steun voor de medische kosten lopen via info@hulpvoordierenuitoekraine.nl.

Via het meldpunt www.hulpvoordierenuitoekraine.nl kan naar een gastgezin voor dieren worden gezocht. Dit meldpunt is opgezet door verschillende dierenhulp- en dierenwelzijnsorganisaties. Ook gastgezinnen die dieren (of mensen en dieren) willen opvangen, kunnen zich aanmelden en zij matchen dan vraag en aanbod. De dierenhulporganisaties staan samen met de dierenartsen klaar om dit te organiseren.

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich uitschrijven na vertrek? 

Oekraïense vluchtelingen die teruggaan naar Oekraïne of een ander land moeten contact opnemen met de gemeente Hof van Twente. Ze kunnen via telefoonnummer  0547 - 85 85 85 een afspraak maken om zich uit te laten schrijven uit de Basisregistratie Personen.

Verhuizing Nederland kan uiteraard ook. Meld dit ook bij de gemeente zodat wij de gegevens met de nieuwe gemeente kunnen delen. 

Ik wil iets doen voor de vluchtelingen die in Hof van Twente zijn

Meldt u bij Salut via info@salut-welzijn.nl

 
Wie begeleidt de vrijwilligers in de contacten met de vluchtelingen?

Vluchtelingenwerk kan de vrijwilligers ondersteunen. Ook is een beperkt aantal tolken beschikbaar.

Ik wil helpen, hoe doe ik dat?

Hier vindt u een verzameling van lokale, regionale en landelijke intiatieven. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. 

 
Ik wil opvang aanbieden, hoe doe ik dat?

Wilt u mensen uit Oekraïne opvangen? Dat kan. U kunt zich aanmelden bij NuTwente.nl. Via het aanmeldformulier op de website kunt u gastgezin worden. Dit aanmeldformulier vindt u hier. Ook vindt u allerlei informatie over zaken rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 
Ik wil opvang aanbieden, hoe doe ik dat?

Voordat Oekraïense vluchtelingen intrek kunnen nemen in uw woning, wordt eerst vastgesteld of uw woning voldoet aan de basisbehoeften. Hierbij kan gedacht worden aan een schone en droge omgeving, een plek met privacy en genoeg ruimte om te slapen. Heeft u twijfels over uw woning? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan via info@hofvantwente.nl of via ons telefoonnummer: 0547 858 585

Ook kunt u zich aanmelden voor particuliere opvang via Noaberschap Ukraine-Twente op www.nutwente.nl

 
Is mijn woning geschikt om vluchtelingen in op te vangen?

Voordat Oekraïense vluchtelingen intrek kunnen nemen in uw woning, wordt eerst vastgesteld of uw woning voldoet aan de basisbehoeften. Hierbij kan gedacht worden aan een schone en droge omgeving, een plek met privacy en genoeg ruimte om te slapen. Heeft u twijfels over uw woning? Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan via info@hofvantwente.nl of via ons telefoonnummer: 0547 858 585

Ook kunt u zich aanmelden voor particuliere opvang via Noaberschap Ukraine-Twente op www.nutwente.nl

 
Ik ben al gastgezin, wat moet ik weten?

Voor mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen hebben we een speciale pagina gemaakt. Op deze pagina vind u alle informatie. Het kan zijn dat u met vragen zit. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via: info@hofvantwente.nl.  

 
Krijg ik geld van de gemeente voor het opvangen van vluchtelingen?

Gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding voor het bieden van onderdak. Oekraïners in de particuliere opvang krijgen wel een aanvulling op het leefgeld. Zij kunnen met hun gastgezin afspraken maken over een (onkosten)vergoeding. Bent u bijstandsgerechtigd en vangt u vluchtelingen op? Opvang van een of meer Oekraïense volwassen vluchteling(en) heeft geen gevolgen op de hoogte van uw uitkering. Effecten op andere inkomensvoorzieningen, toeslagen en gemeentelijke belastingen worden nog onderzocht. 
Binnenkort verschijnt een brochure over particuliere opvang en wat dit betekent voor het gastgezin. 

 
Huis- en leefregels bij gastgezinnen

Vertel je gasten over je ‘huisregels’. Denk daarbij aan:

 • Is roken wel/niet toegestaan?
 • Afspraken over wanneer de badkamer wel/niet beschikbaar is

Ik wil iets doen voor de vluchtelingen die in Hof van Twente zijn

Meldt u bij Salut via info@salut-welzijn.nl

 
Wat moet ik doen als vluchtelingen vragen waar ze terecht kunnen voor opvang?

Het is mogelijk dat u op straat of op het station wordt aangesproken door vluchtelingen die vragen waar ze terecht kunnen voor opvang. In dat geval kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of met de gemeente via telefoonnummer: 0547 858 585. De politie of de gemeente zorgt er dan voor dat de vluchtelingen snel worden opgevangen.

 
Aan welke spullen is op dit moment behoefte?

Zodra er behoefte is aan spullen voor Oekraïense vluchtelingen, vermelden we dit hier. Ook plaatsen we oproepen op social media. Houd daarom deze pagina en onze social media kanalen in de gaten. 

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland? 

Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april 2022 werken in Nederland, met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022, zonder tewerkstellingsvergunning.

Enkele voorwaarden:

 • Arbeid mag alleen in loondienst en niet als zelfstandige.
 • Werkgever heeft een BSN van de werknemer nodig.
 • Werkgever moet uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden melden bij het  UWV dat een Oekraïense vluchteling aan het werk gaat.
 • Bij niet melden kan een boete volgen.
 • Overgangsperiode t/m 15 april 2022 om een melding te doen, ook als het werk al gestart is.
 • Werkgever moet informatie doorgeven bij het UWV zoals werkuren en werkplek.
 • De Oekraïense vluchteling moet bij afdeling werk en inkomen van de gemeente vooraf melden dat hij/zij aan het werk gaat. Hiervoor geldt geen overgangsperiode. Het leefgeld wordt dan beëindigd.
 • Werk wordt per bank betaald door de werkgever.
 • Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen. Hiervoor dienen zij te beschikken over: 
  • Een arbeidscontract 
  • Een Burgerservicenummer (BSN) 
  • Een adres in Nederland 

Werkgever moet kunnen bepalen of de persoon mag werken. Daarvoor moet de Oekraïense vluchteling documenten bezitten waaruit een verblijf op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland blijkt.  T/m 31 mei geldt hiervoor een overgangsperiode.

Voor meer informatie, zie Kamerbrief over aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Mogen Oekraïense mensen zich aanmelden bij een uitzendbureau? 

In Nederland mogen Oekraïense vluchtelingen via een uitzendbureau werken. Via deze link vindt u een uitleg over hoe het systeem met uitzendbureaus werkt in Nederland. U vindt hier de Oekraïense versie van de uitleg.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen naar toe voor acute zorg?  

Bij levensbedreigende situaties belt u 112. Anders belt u de centrale huisartsenpost. Het telefoonnummer daarvan is 088 - 555 11 88.

Geen spoed? 

Alle Twentse huisartsen zijn op de hoogte. Het meest praktisch is in dat geval met je gast(en) naar je eigen huisarts te gaan. Voor de kosten daarvan is een regeling; deze worden niet bij het gastgezin of de vluchteling gelegd; ook de kosten van eventuele medicijnen niet. 

Hoe zit het met de zorgverzekering?

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Kijk ook op https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/ 

Let op: Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen. 

Hiervoor dienen zij te beschikken over: 

 • Een arbeidscontract 
 • Een Burgerservicenummer (BSN) 
 • Een adres in Nederland 

Hoe te handelen als men zorg/begeleiding nodig heeft? 

Professionele hulp kan via NUTwente worden ingeschakeld. 

Is er psychologische/psychosociale hulp voor de vluchtelingen?

Professionele hulp kan worden ingeschakeld via Salut Welzijn (voor de gemeentelijke opvanglocaties) of NuTwente (voor de particuliere gastgezinnen). 

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld? 

Dit wordt nog uitgezocht.


Kwetsbaarheid van vluchtelingen

Vluchtelingen vertrouwen erop dat zij in ons land veilig zijn en worden geholpen. Veel mensen bieden oprechte hulp, maar helaas is niet iedereen te goeder trouw. Vluchtelingen zijn kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting. Ook daarom is het van belang dat zij zich registreren bij de gemeente waar ze worden opgevangen. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is. Verder is er op initiatief van CoMensha een leaflet beschikbaar om vluchtelingen te waarschuwen tegen uitbuiting en mensenhandel. De leaflet is opgesteld in de talen Oekraïens, Engels en Nederlands en wordt onder vluchtelingen en hun helpers verspreid. Extra aandacht is hierbij nodig voor alleenreizende kinderen. Zij worden soms direct ondergebracht bij gastgezinnen of opgenomen door mensen die niet het ouderlijk gezag hebben. Deze kinderen verdienen, vanwege mogelijk trauma, speciale aandacht. Door registratie bij de gemeente kan de juiste zorg voor het kind en de beste ondersteuning voor het gastgezin worden geboden.

 
Worden de mensen van tevoren medisch onderzocht, denk aan Corona?

Op dit moment worden vluchtelingen bij hun aankomst in een opvanglocatie niet uitgebreid medisch onderzocht. Wel krijgen ze een Coronatest. Mochten ze Corona hebben, dan nemen we contact op met de Veiligheidsregio (VRT).

Vaccinatie tegen Corona

De GGD wil alle vluchtelingen uit Oekraïne in de gelegenheid stellen om zich zo spoedig mogelijk tegen COVID-19 te laten vaccineren. Oekraïense vluchtelingen kunnen hiervoor gebruikmaken van inloopspreekuren of telefonisch een afspraak maken bij de GGD via 0800-7070. Dat kan ook als iemand (nog) geen BSN nummer heeft. 

Kunnen Oekraïners een Nederlands rekeningnummer openen?

Zodra men is ingeschreven in de Basisregistratie Personen en over een BSN-nummer beschikt, kan men een bankrekeningnummer aanvragen bij de Nederlandse banken. 

Krijgen Oekraïense vluchtelingen een inkomen?

Vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie ontvangen leefgeld van € 260,- per maand per persoon. Dit bedrag geldt voor meerder- en minderjarigen. Daarnaast wordt er geld voor de wooncomponent gegeven, € 215,- per maand voor een meerderjarige en € 55,- voor een minderjarige per maand. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen bijdragen aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. 

Update leefgeld bankbetaling

De vluchtelingen die leefgeld hebben ontvangen, hebben contant een voorschot geldbedrag ontvangen om de eerste 2 weken te overbruggen. Er is bij de aanvraag voor leefgeld aangegeven dat er een bankrekening geopend dient te worden, zodat het leefgeld in de toekomst via bankbetaling overgemaakt kan worden.In de praktijk blijkt dat het openen van een bankrekening en het ontvangen van een bankpas enige dagen tot weken kan duren.

Indien vluchtelingen zich financieel niet meer kunnen redden met het voorschot dat zij hebben ontvangen, kunnen zij telefonisch contact opnemen met de gemeente. Er wordt dan een afspraak gepland, zodat zij op het gemeentehuis wederom een contant voorschotbedrag kunnen ontvangen. De vluchtelingen die hun bankrekeningnummer hebben doorgegeven via werkeninkomen@hofvantwente.nl en die hun bankpas hebben ontvangen, krijgen in de week van 18 april 2022 het leefgeld voor de rest van de maand april op hun bankrekening gestort.

Leefgeld wordt vanaf de maand mei op de eerste dag van de maand overgemaakt (als deze dag niet in het weekend valt). Dit betreft een vooruitbetaling voor de hele maand.

Lees hier meer over het aanvragen van leefgeld.


Krijg ik geld van de gemeente voor het opvangen van vluchtelingen?

Gastgezinnen krijgen geen financiële vergoeding voor het bieden van onderdak. Oekraïners in de particuliere opvang krijgen wel een aanvulling op het leefgeld. Zij kunnen met hun gastgezin afspraken maken over een (onkosten)vergoeding.

Bent u bijstandsgerechtigd en vangt u vluchtelingen op? Opvang van een of meer Oekraïense volwassen vluchteling(en) heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Effecten op andere inkomensvoorzieningen, toeslagen en gemeentelijke belastingen worden nog onderzocht.

Binnenkort verschijnt een brochure over particuliere opvang en wat dit betekent voor het gastgezin.

 

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op gratis onderwijs. De gemeente heeft hierover overleg gehad met de schoolbesturen van het primair- en voortgezet onderwijs. 
 

Peuteropvang/kinderopvang

Kinderen uit Oekraïne, die jonger dan 4 jaar zijn, kunnen gebruik maken van de gemeentelijke regeling voor peuteropvang. Dit betekent dat kinderen maximaal 6 uren per week opvang bij een opvanginstelling in Hof van Twente kunnen krijgen.

De aanvraag om in aanmerking te komen voor een vergoeding, kan worden ingediend via website van de gemeente.

Voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang geldt, dat dit op nog niet landelijk niveau geregeld is en dat er geen regeling is voor tegemoetkoming in de kosten. Ouders moeten het vooralsnog zelf betalen.
 

Primair onderwijs

De schoolbesturen van het Openbaar primair onderwijs Hof van Twente en Brigantijn hebben uitgesproken dat de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aangemeld moeten worden bij het nieuwkomersonderwijs. Dit betreft De Horizon in Hengelo. De Horizon is specifiek een school voor nieuwkomers en hier is  deskundigheid aanwezig om de kinderen een veilige plek te bieden. Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij De Horizon info@dehorizon-hengelo.nl

Voor meer info kan ook gebeld worden met de school, telefoonnummer 074-8200347. Ouders waarvan de kinderen naar De Horizon gaan komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Aanvragen kunnen worden ingediend via leerlingenvervoer@hofvantwente.nl.

Het schoolbestuur van Keender wil graag met ouders in overleg wat de beste plek is voor het kind. Keender heeft scholen in Hengevelde (Petrus) en Goor (Albatros en Heeckeren). Dit kan betekenen dat kinderen een verwijzing krijgen naar De Horizon in Hengelo of dat aan kinderen onderwijs wordt gegeven op de desbetreffende school. Indien onderwijs wordt aangeboden op deze scholen is er geen mogelijkheid om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. 

De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: 

 • regulier onderwijs mag niet leiden onder de opvang van Oekraïense kinderen;
 • er is psychosociale ondersteuning beschikbaar voor Oekraïense kinderen, vergelijkbaar met of in afstemming met de expertise beschikbaar op De Horizon.

Voortgezet onderwijs

De Internationale schakelklas (ISK) in Enschede is de aangewezen organisatie voor onderwijs aan nieuwkomers vanaf 12 jaar. Er zijn geen wachtlijsten.

Met de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is het volgende afgesproken. Twickel College Delden kan eventueel op de locatie onderwijs geven aan Oekraïense kinderen, aanmelden kan rechtstreeks bij deze school. Voor De Waerdenborch te Goor geldt dat zij leerlingen verwijst naar de ISK.

Voor het voortgezet onderwijs is leerlingenvervoer niet mogelijk.

Wel kan, onder voorwaarden, een vergoeding in de reiskosten worden verleend. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Werk en inkomen.

Ook hier gelden de uitgangspunten: 

 • regulier onderwijs mag niet leiden onder de opvang van Oekraïense kinderen;
 • er is psychosociale ondersteuning beschikbaar voor Oekraïense kinderen, vergelijkbaar met of in afstemming met de expertise beschikbaar op de ISK Enschede.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Eric Asteleijner of Gerda te Brinkhof van de gemeente. Telefoon 0547-858585. 

Reiskostenvergoeding

Ouders waarvan de kinderen naar ISK gaan komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. De reiskosten worden vergoed conform de beleidsregels reiskostenvergoeding  minima 2019.

Aanvragen kunnen worden ingediend middels een mail naar leerlingenvervoer@hofvantwente.nl

Is er informatie over hulp voor dieren uit Oekraïne? 
Ja, deze informatie te vinden via: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl  


Staat uw vraag er niet tussen? Op dit moment is er nog veel onzeker over de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. Mogelijk krijgt u antwoord op uw vraag op de pagina van de Veiligheidsregio Twente.