Vluchtelingen opvangen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Oekraïners mogen ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. Waarschijnlijk heeft u als (potentieel) gastgezin vragen over deze opvang. Hieronder vind je de belangrijkste informatie voor mensen die Oekraïense vluchtelingen opvangen of overwegen dit te doen.

BELANGRIJK: Als uw woonsituatie verandert of als u verhuist, moet u dit doorgeven bij team burgerzaken van uw gemeente. Ook als er nieuwe vluchtelingen komen op het adres, moet u dit doorgeven.

Bied u onderkomen aan Oekraïense vluchtelingen? Dan moeten zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het adres waar zij verblijven.

Ook wordt bij de aangifte gevraagd om documenten te laten zien, waaruit de identiteit en afkomst kan worden afgeleid. Daarbij is ook de aankomstdatum in Nederland belangrijk. Houd deze bij de hand zodra de aangifte wordt gedaan.

Het kan zijn dat kinderen die zijn meegekomen niet in het bezit zijn van identiteitsbewijzen. In dat geval kunnen ouders onder eed/belofte de identiteit en afkomst van hun kind(eren) bevestigen.

Let op! Het is niet nodig om asiel aan te vragen om in Nederland te blijven.
 

Terug naar Oekraïne? Neem contact op met de gemeente

Oekraïense vluchtelingen die teruggaan naar Oekraïne of een ander land moeten contact opnemen met de gemeente Hof van Twente. Ze kunnen via telefoonnummer  0547 - 85 85 85 een afspraak maken om zich uit te laten schrijven uit de Basisregistratie Personen.

Verhuizing binnen Nederland kan uiteraard ook. Meld ook dit, zodat wij de gegevens met de nieuwe gemeente kunnen delen. 

U vindt hier informatie over leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Deze regels gelden per 1 april 2022. Het kan zijn dat landelijk wordt besloten om deze regels na enkele maanden aan te passen. Als dat zo is, komen op deze website de nieuwe regels te staan.

Update leefgeld bankbetaling

De vluchtelingen die leefgeld hebben ontvangen, hebben contant een voorschot geldbedrag ontvangen om de eerste 2 weken te overbruggen. Er is bij de aanvraag voor leefgeld aangegeven dat er een bankrekening geopend dient te worden, zodat het leefgeld in de toekomst via bankbetaling overgemaakt kan worden.In de praktijk blijkt dat het openen van een bankrekening en het ontvangen van een bankpas enige dagen tot weken kan duren.

Indien vluchtelingen zich financieel niet meer kunnen redden met het voorschot dat zij hebben ontvangen, kunnen zij telefonisch contact opnemen met de gemeente. Er wordt dan een afspraak gepland, zodat zij op het gemeentehuis wederom een contant voorschotbedrag kunnen ontvangen.

De vluchtelingen die hun bankrekeningnummer hebben doorgegeven via werkeninkomen@hofvantwente.nl en die hun bankpas hebben ontvangen, krijgen in de week van 18 april 2022 het leefgeld voor de rest van de maand april op hun bankrekening gestort.

Leefgeld wordt vanaf de maand mei op de eerste dag van de maand overgemaakt (als deze dag niet in het weekend valt). Dit betreft een vooruitbetaling voor de hele maand.

 

Inschrijven bij de gemeente

Om leefgeld te kunnen krijgen, laat u zich eerst inschrijven bij de gemeente. Hiervoor maakt u telefonisch een  afspraak met team burgerzaken, telefoonnummer 0547-858585.

Bij de afspraak moet u het volgende meenemen:

 1. Het adres waar u verblijft.
 2. Oekraïens identiteitsdocument of paspoort
 3. De aankomstdatum in Nederland.

Het kan zijn dat kinderen die zijn meegekomen geen identiteitsbewijs hebben. Ouders kunnen dan onder eed/belofte de identiteit en afkomst van hun kind(eren) bevestigen.

Na inschrijving bij de gemeente ontvangt u een inschrijvingsbewijs Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvragen van leefgeld

Direct na de inschrijving, krijgt u een gesprek over het aanvragen van leefgeld. U hoeft hiervoor zelf geen afspraak te maken. Tijdens het gesprek vult een aanvraagformulier in.

Voor dit gesprek moet u het volgende meenemen:

 1. Bewijs inschrijving gemeente/BRP
 2. Oekraïens identiteitsdocument of paspoort
 3. Uw bankrekeningnummer als u al een bankrekening geopend heeft.
 4. Indien mogelijk: iemand die voor u kan vertalen.

Tijdens de aanvraag ontvangt u direct contant een geldbedrag voor de eerste week. Dit betreft een voorschot. Nadat u een bankrekening heeft geopend, zal het leefgeld via bankbetaling aan u worden overgemaakt.

Indien u te veel geld als voorschot heeft ontvangen, brengen we dit in mindering op de bankbetaling en indien u te weinig geld heeft ontvangen als voorschot, krijgt u een nabetaling.

BELANGRIJK: Als uw woonsituatie verandert of als u of een gezinslid verhuist, moet u dit doorgeven bij team burgerzaken. Ook als er nieuwe vluchtelingen komen op het adres, moet u dit doorgeven, dit is van invloed op het leefgeld dat u ontvangt.

Een bankrekening openen

Zodra u bent ingeschreven in de gemeente en een aanvraagformulier voor leefgeld heeft ingevuld, gaat u een Nederlandse bankrekening aanvragen, zodat u daar het leefgeld op kunt gaan ontvangen.

Tijdens het aanvragen van leefgeld, krijgt u van de consulent informatie over waar u naartoe kunt gaan om een bankrekening te openen. Wilt u als u de bankrekening geopend heeft, de volgende gegevens nog aan ons doorgeven:

 • Bevestiging van uw bank dat u een bankrekening geopend heeft (brief)
 • Kopie van uw bankpas

Deze gegevens stuurt u naar werkeninkomen@hofvantwente.nl.

Hoogte van het leefgeld

Het leefgeld is afhankelijk van de manier waarop u wordt opgevangen: door de gemeente of door een gastgezin.

 1. Opvang door de gemeente:

De gemeente betaalt het woonbedrag aan de locatie en ook de maaltijden.

U ontvangt zelf het volgende:  

 • € 260,- per persoon per maand. Dit bedrag is voor maaltijden (€ 205,-) en persoonlijke uitgaven (€ 55,-). Dit bedrag geldt voor meerder- en minderjarigen.

2. Opvang door een gastgezin:

 1. Iedere vluchteling krijgt € 260,- per maand voor maaltijden en persoonlijke uitgaven. Dit bedrag geldt voor meerder- en minderjarigen.

Daarnaast wordt er geld voor de wooncomponent gegeven, € 215,- per maand voor een meerderjarige en € 55,- voor een minderjarige per maand. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen bijdragen aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding.

Leefgeld wordt vanaf de maand mei op de eerste dag van de maand (als deze dag niet in het weekend valt) overgemaakt, en is een vooruitbetaling.

Wijzigingen (werk, verhuizing, overlijden)

Als er wijzigingen zijn, moet u dat aangeven bij afdeling werk en inkomen van de gemeente.

Wilt u de volgende wijzigingen aan ons doorgeven:

 • als u en/of uw gezin ergens anders gaan wonen;
 • als er meer mensen bij u komen wonen;
 • als u en/of uw gezin aan het werk gaan.
 • als een persoon of gezinslid die leefgeld ontvangt overlijdt.

Wijzigingen kunt u doorgeven via telefoonnummer 0547-858585 of via mailadres werkeninkomen@hofvantwente.nl . Geef bij het doorgeven van uw wijziging, duidelijk uw naam, adresgegevens en geboortedatum door.

Let op: Als u gaat werken, wordt het leefgeld beëindigd. Voor gezinsleden of andere medebewoners blijft het leefgeld wel doorlopen.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een regeling in het leven geroepen die de kosten van eventuele medische zorg dekt. De zorgverlener kan de kosten declareren, waardoor Oekraïense vluchtelingen niet hoeven te betalen voor verleende zorg. Het is dus voor nu niet nodig om een zorgverzekering af te sluiten.

Let op! Oekraïense vluchtelingen die na verloop van tijd aan het werk willen, dienen wel in het bezit te zijn van een zorgverzekering. Om te kunnen werken hebben zij ook een Burgerservicenummer (BSN) nodig. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering:

Over het algemeen zijn vluchtelingen uit Oekraïne die verblijven bij een gastgezin meestal meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin. Ze worden dan gezien als logé. Vraag dit voor de zekerheid bij de betreffende verzekeringsmaatschappij. Ook schade aan de woning en/of inboedel moet eerst worden geclaimd bij de woonhuis- of inboedelverzekering van het gastgezin. 

Vluchtelingen die verblijven in gemeentelijke opvanglocaties zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Hof van Twente. 

Werken

Oekraïense vluchtelingen mogen per 1 april 2022 werken in Nederland, met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022, zonder tewerkstellingsvergunning.

Enkele voorwaarden om deze groep te beschermen:

 • Arbeid mag alleen in loondienst en niet als zelfstandige.
 • Werkgever moet uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden melden bij het  UWV dat een Oekraïense vluchteling aan het werk gaat.
 • Bij niet melden kan een boete volgen.
 • Werkgever moet informatie doorgeven bij het UWV zoals werkuren en werkplek.
 • Geen contante betalingen, maar per bank.
 • Werkgever heeft een BSN van de werknemer nodig.

Overgangsperiode t/m 15 april 2022 om een melding te doen, ook als het werk al gestart is.

Een werkgever moet kunnen bepalen of de persoon mag werken. Daarvoor moet de Oekraïense vluchteling documenten bezitten waaruit een verblijf op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland blijkt.  T/m 31 mei geldt hiervoor een overgangsperiode.

Voor meer informatie, zie Kamerbrief over aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
 

Uitzendbureaus

In Nederland kunt u via een uitzendbureau werk krijgen. Via deze link vindt u een uitleg over hoe het systeem met uitzendbureaus werkt in Nederland. U vindt hier de Oekraïense versie.

Voor het volgen van een studie of uitvoeren van werk is een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Deze krijgt u bij inschrijving van de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra hier meer over bekend is wordt deze informatie aangevuld.

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij kunnen dit aanvragen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Bent u nog niet ingeschreven? Laat u zich dan eerst inschrijven bij de gemeente. Hiervoor maakt u een telefonische afspraak met team burgerzaken, tel 0547-858585.

Neem hiervoor het volgende mee:

 1. Het adres waar u verblijft.
 2. Oekraïens identiteitsdocument of paspoort
 3. De aankomstdatum in Nederland.
   

Onderwijs aan Oekraïense kinderen. 

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op gratis onderwijs. De gemeente heeft hierover overleg gehad met de schoolbesturen van het primair- en voortgezet onderwijs. 
 

Peuteropvang/kinderopvang

Kinderen uit Oekraïne, die jonger dan 4 jaar zijn, kunnen gebruik maken van de gemeentelijke regeling voor peuteropvang. Dit betekent dat kinderen maximaal 6 uren per week opvang bij een opvanginstelling in Hof van Twente kunnen krijgen.

De aanvraag om in aanmerking te komen voor een vergoeding, kan worden ingediend via website van de gemeente. Voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang geldt, dat dit op nog niet landelijk niveau geregeld is en dat er geen regeling is voor tegemoetkoming in de kosten.

Ouders moeten het vooralsnog zelf betalen.
 

Primair onderwijs

De schoolbesturen van het Openbaar primair onderwijs Hof van Twente en Brigantijn hebben uitgesproken dat de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aangemeld moeten worden bij het nieuwkomersonderwijs. Dit betreft De Horizon in Hengelo. De Horizon is specifiek een school voor nieuwkomers en hier is deskundigheid aanwezig om de kinderen een veilige plek te bieden. Ouders kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij De Horizon info@dehorizon-hengelo.nl

Voor meer info kan ook gebeld worden met de school, telefoonnummer 074-8200347. Ouders waarvan de kinderen naar De Horizon gaan komen in aanmerking voor leerlingenvervoer. Aanvragen kunnen worden ingediend via leerlingenvervoer@hofvantwente.nl.

Het schoolbestuur van Keender wil graag met ouders in overleg wat de beste plek is voor het kind. Keender heeft scholen in Hengevelde (Petrus) en Goor (Albatros en Heeckeren). Dit kan betekenen dat kinderen een verwijzing krijg naar De Horizon in Hengelo of dat aan kinderen onderwijs wordt gegeven op de desbetreffende school. Indien onderwijs wordt aangeboden op deze scholen is er geen mogelijkheid om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. 

De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd: 

 • regulier onderwijs mag niet leiden onder de opvang van Oekraïense kinderen;
 • er is psychosociale ondersteuning beschikbaar voor Oekraïense kinderen, vergelijkbaar met of in afstemming met de expertise beschikbaar op De Horizon.

Voortgezet onderwijs

De Internationale schakelklas (ISK) in Enschede is de aangewezen organisatie voor onderwijs aan nieuwkomers vanaf 12 jaar. Er zijn geen wachtlijsten.

Met de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is het volgende afgesproken. Twickel College Delden kan eventueel op de locatie onderwijs geven aan Oekraïense kinderen, aanmelden kan rechtstreeks bij deze school. Voor De Waerdenborch te Goor geldt dat zij leerlingen verwijst naar de ISK.

Voor het voortgezet onderwijs is leerlingenvervoer niet mogelijk.

Wel kan, onder voorwaarden, een vergoeding in de reiskosten worden verleend. U kunt hierover contact opnemen met de afdeling Werk en inkomen.

Ook hier gelden de uitgangspunten: 

 • regulier onderwijs mag niet leiden onder de opvang van Oekraïense kinderen;
 • er is psychosociale ondersteuning beschikbaar voor Oekraïense kinderen, vergelijkbaar met of in afstemming met de expertise beschikbaar op de ISK Enschede.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Eric Asteleijner of Gerda te Brinkhof van de gemeente. Telefoon 0547-858585. 

Reiskostenvergoeding

Ouders waarvan de kinderen naar ISK gaan komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. De reiskosten worden vergoed conform de beleidsregels reiskostenvergoeding minima 2019.

Aanvragen kunnen worden ingediend middels een mail naar leerlingenvervoer@hofvantwente.nl

Rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke koop- of huurwoning. Dit geldt voor zowel bestaand als nieuwbouw. Een rookmelder moet voorzien zijn van een CE-keurmerk en voldoen aan de NEN-14604. Daarnaast:

 • Is het verplicht dat elke etage voorzien is van een goed werkende rookmelder;
 • Ook in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt is een rookmelder verplicht;
 • Op een zolder die niet als verblijfsruimte gebruikt wordt, is het plaatsen van een rookmelder niet nodig;
 • In tegenstelling tot nieuwbouwoningen is het niet nodig om in een bestaande woning, rookmelders aan elkaar te koppelen;
 • In bestaande woningen is het voldoende om rookmelders met batterijen op te hangen; zij hoeven niet aangesloten te zijn op het 230V/elektriciteitsnet. Voor nieuwbouwwoningen is dit wel verplicht.

Meer informatie

Op de website van Brandweer Nederland, brandweer.nl/rookmelders, leest u meer informatie over de verschillende soorten rookmelders en hoe deze het beste op te hangen zijn.

Zo is de medische zorg voor Oekraïense vluchtelingen geregeld - Zorgwijzer

Veelgestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen - Vluchtelingenwerk

Inschrijving van personen uit Oekraïne in de Basisregistratie Personen – NVVB