Afval van bedrijven

Heeft u afval dat vergelijkbaar is aan huishoudelijk afval, dan kan de gemeente het afval inzamelen. De gemeente beschikt over 140 en 240 liter minicontainers. De jaarlijkse kosten van containers en het inzamelen van afval worden geregeld via de verordening reinigingsrechten. Klik hier voor meer informatie over reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.  Als er meer afval vrijkomt kunt u een contract afsluiten met een inzamelbedrijf. 

Kosten

Afvalinzameling bedrijvenKosten
Aanvraag van container   € 25,00

Er zijn geen kosten verschuldigd wanneer:

  • sprake is van een nieuwe vestiging van het bedrijf op het perceel als u binnen twee maanden uw verzoek indient;
  • sprake is geweest van vermissing van de container(s) en het bedrijf een bewijs van aangifte bij de politie daarvan kan overleggen;
  • de vermissing van de container(s) is te wijten aan de gemeentelijke inzameldienst

Aanvragen

Het aanvragen van een container kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 0547 – 85 85 85.