Drank- en horecavergunning

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als u nieuwe activiteiten start, maar ook als er bepaalde wijzigingen doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij bouwtechnische wijzigingen, verandering van ondernemingsvorm of als er andere leidinggevenden zijn. Een drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. U kunt deze vergunning dus niet doorgeven aan anderen. De behandeling van een vergunningaanvraag duurt 8 weken. De Drank- en Horecavergunning is bestemd voor:

 • iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt;
 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • paracommerciële inrichtingen zoals verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Voorwaarden

Het pand waarin u de horeca-inrichting of slijterij vestigt, moet voldoen aan de inrichtingseisen die gelden voor de hoogte, oppervlakte, ventilatie en aanwezigheid van de toiletten. Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde voorwaarden voldoen. Tevens vindt controle plaats in het kader van de Wet Bibob. U komt in aanmerking voor een vergunning als u voldoet aan de volgende punten:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Alle leidinggevenden voldoen aan de eis van Sociale Hygiëne;
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en mogen geen strafverleden hebben.

Kosten

In behandeling nemen drank- en horecavergunning€ 498,45
 

Aanvragen

Het is wenselijk om een afspraak te maken voor een intakegesprek voor een nieuwe aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Een drank- en horecavergunning kan schriftelijk worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen. Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl

 Verder zijn in ieder geval de volgende gegevens vereist:

 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (dit kan via de gemeente).
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden. Dat moet een paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Een rijbewijs is niet voldoende.
 • Een geldige verklaring van Sociale hygiëne van alle leidinggevenden.
 • De arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een plattegrondtekening van de horeca-inrichting.
 • Het huur-, koop- of pachtcontract van het horecapand.
 • De vennootschapsakte, stichtingsakte of verenigingsstatuten.
 • Een ondertekend bestuursreglement bij para-commerciële instellingen.

Andere vergunningen

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een drank- en horecavergunning aanvraagt, bijvoorbeeld een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, een Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen, milieu, brandveilig gebruik en strijdig gebruik van het bestemmingsplan. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/bedrijf-starten-en-voeren/horecavergunning-of-ontheffing/drank-en-horecavergunning.html