Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven

Wilt u langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor minimaal zes weken voor de festiviteit een ontheffing sluitingsuur aanvragen bij de gemeente. Een ontheffing kunt u aanvragen voor een incidentele festiviteit, 1 jaar of een doorlopende ontheffing voor maximaal 3 jaren. De sluitingstijden voor de horeca zijn:

  • Voor sport- en jeugdorganisaties, buurt- en culturele instellingen campingkantines e.d. geldt dat zij tussen 24.00 uur en 06.00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers;
  • Voor de andere horecabedrijven zoals cafés en discotheken met een drank- en horecavergunning geldt dat zij tussen 02.00 uur en 06.00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.

De volgende voorwaarden kunnen worden verbonden aan een ontheffing:

  • Vanaf 02.00 uur (de zogenaamde instaptijd) mogen er geen nieuwe gasten meer worden toegelaten;
  • Gedurende de openingstijden van de horecagelegenheid moeten geïnstrueerde en herkenbare gecertificeerde portiers/ toezichthouders worden ingezet;
  • De houder van het horecabedrijf moet erop toezien dat vertrekkende bezoekers geen overlast voor de directe omgeving veroorzaken.

Een ontheffing sluitingsuur vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via
het digitale aanvraagformulier

U kunt een ontheffing sluitingsuur ook schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar Gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.