Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven

Wilt u langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor minimaal zes weken voor de datum dat u langer open wilt zijn een ontheffing sluitingsuur aanvragen bij de gemeente. Er kan een aanvraag worden gedaan voor een incidentele ontheffing of voor een doorlopende ontheffing voor maximaal 3 jaren. Daarnaast zijn een aantal feestdagen vastgesteld waarop het voor horeca categorie 2 en 3 is toegestaan langer open te zijn zonder hiervoor een ontheffing aan te vragen. De reguliere sluitingstijden voor de horeca zijn:

  • Voor sport- en jeugdorganisaties, buurt- en culturele instellingen campingkantines e.d. en andere horeca die vallen onder horeca categorie 1, geldt dat zij tussen 24:00 uur en 06:00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.
  • Voor de andere horecabedrijven zoals cafés en discotheken met een Alcoholwetvergunning die vallen onder horeca categorie 2 en 3 geldt dat zij tussen 02:00 uur en 06:00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.

Mogelijkheden aanvragen ontheffing:

 Standaard sluitingstijdDoorlopende ontheffingIncidentele ontheffing
Horeca categorie 124:00 uurNiet mogelijk6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 02:00 uur
Horeca categorie 2 en 302:00 uurVrijdag- op zaterdagnacht tot 04:00 uur en/of zaterdag- op zondagnacht tot 04:00 uur6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 04:00 uur

Onderstaande vastgestelde dagen zijn opgenomen in de APV:

De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden op de volgende feestdagen vastgesteld op 04:00 uur: Rosenmontag (Carnaval), 1e en 2e paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden in de nacht van Oud & Nieuw vastgesteld op 06:00 uur.

De voorwaarden die worden verbonden aan een ontheffing zijn opgenomen in het Beleid ontheffing sluitingstijden horeca Hof van Twente 2023.

De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag incidentele ontheffing bedragen € 29,35 vermeerderd met €3,60 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag doorlopende ontheffing bedragen de kosten:

  • Voor een horecabedrijf waar op grond van de geldende gebruiksvergunning niet meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie I) € 58,70 vermeerderd met € 3,60 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend;
  • Voor een horecabedrijf waar op grond van de geldende gebruiksvergunning meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie II) € 58,70 vermeerderd met € 7,30 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend.

Een ontheffing sluitingsuur vraagt u aan met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar Gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.