Ontheffing sluitingsuur horecabedrijven

Wilt u langer open zijn dan is toegestaan? U moet hiervoor minimaal zes weken voor de festiviteit een ontheffing sluitingsuur aanvragen bij de gemeente. Een ontheffing kunt u aanvragen voor een incidentele festiviteit, 1 jaar of een doorlopende ontheffing voor maximaal 3 jaren. De sluitingstijden voor de horeca zijn:

  • Voor sport- en jeugdorganisaties, buurt- en culturele instellingen campingkantines e.d. geldt dat zij tussen 24.00 uur en 06.00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers;
  • Voor de andere horecabedrijven zoals cafés en discotheken met een drank- en horecavergunning geldt dat zij tussen 02.00 uur en 06.00 uur niet geopend mogen zijn voor bezoekers.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden kunnen worden verbonden aan een ontheffing:

  • Vanaf 02.00 uur (de zogenaamde instaptijd) mogen er geen nieuwe gasten meer worden toegelaten;
  • Gedurende de openingstijden van de horecagelegenheid moeten geïnstrueerde en herkenbare gecertificeerde portiers/ toezichthouders worden ingezet;
  • De houder van het horecabedrijf moet erop toezien dat vertrekkende bezoekers geen overlast voor de directe omgeving veroorzaken.

Kosten

De kosten van het in behandeling nemen van een aanvraag incidentele ontheffing bedragen € 24,40 vermeerderd met €3,05 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag doorlopende ontheffing bedragen de kosten:

  • Voor een horecabedrijf waar op grond van de geldende gebruiksvergunning niet meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie I) € 48,80 vermeerderd met € 3,05 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend;
  • voor een horecabedrijf waar op grond van de geldende gebruiksvergunning meer dan 1500 personen mogen worden toegelaten (categorie II) € 48,80 vermeerderd met € 6,10 per elk uur, of gedeelte daarvan, waarvoor ontheffing is verleend.

Aanvragen

Een ontheffing sluitingsuur vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via
het digitale aanvraagformulier

U kunt een ontheffing sluitingsuur ook schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar Gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/bedrijf-starten-en-voeren/horecavergunning-of-ontheffing/ontheffing-sluitingsuur-horecabedrijven.html