Vergunning speelautomaten

Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten in een horeca-inrichting hebt u een vergunning nodig. Met een kansspelautomaat wordt een toestel bedoeld dat is ingericht voor een spel dat door de speler zelf in werking wordt gesteld en dat prijzen of premies kan uitkeren, waaronder het recht om gratis verder te spelen.

Er zijn maximaal 2 kansspelautomaten toegestaan in een hoogdrempelige inrichting. In een laagdrempelige inrichting zijn geen kansspelautomaten toegestaan. In de Wet op de Kansspelen is het volgende bepaald ten aanzien van hoogdrempelige inrichtingen:

  • de ruimte dient als café of als restaurant te worden gebruikt en daarvoor moet de horecaondernemer een geldige drank- en horecavergunning bezitten;
  • het café- of restaurantbezoek dient op zichzelf te staan en er mogen geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan een zelfstandige betekenis wordt toegekend;
  • de activiteiten die in de inrichting plaatsvinden moeten gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.
Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat€ 56,50
Voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten€ 90,50
Voor een periode van achtenveertig maanden voor één
speelautomaat of voor onbepaalde tijd
€ 226,50
 
Voor een periode van achtenveertig maanden voor twee
speelautomaten of voor onbepaalde tijd
€ 362,50
 

Een vergunning voor het plaatsen van speelautomaten kunt u schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier speelautomaten. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar:

Gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB  Goor  of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Een aanvraag voor het plaatsen van kansspelautomaten moet zowel door u als door de houder van de exploitatievergunning worden ondertekend.