Financiële ondersteuning en advies door ROZ

ROZ is de adviesorganisatie voor bevordering van ondernemerschap in Twente en de Achterhoek. ROZ werkt samen met en in opdracht van de gemeente Hof van Twente.

Wat doet ROZ voor ondernemers?

  • Het bieden van financiële mogelijkheden voor ondernemers in problemen.

De gemeente Hof van Twente heeft de uitvoering van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) bij het ROZ neergelegd. Ook handelt het ROZ de aanvragen af voor de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) voor de gemeente Hof van Twente. Het Bbz is een wettelijke regeling die financiële mogelijkheden biedt voor startende ondernemers, ondernemers met financiële problemen, oudere ondernemers en ondernemers die gaan stoppen met het bedrijf. De IOAZ is een uitkering voor zelfstandige ondernemers die door onvoldoende inkomsten willen stoppen met hun bedrijf. Ook agrarische ondernemers kunnen  een beroep doen op het Bbz en de IOAZ

  • Schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers
  • Advies en begeleiding bij succesvol ondernemen
  • Coaching door oud-ondernemers of door coaches met een eigen specialisatie en netwerk
  • Trainingen op het gebied van financiën en administratie, succesvol verkopen, online marketing en sociaal ondernemen

Meer informatie: www.rozgroep.nl

Bent u ondernemer en hebt u geldzorgen?

ROZ helpt ondernemers met geldzorgen. U kunt voor hulp contact opnemen met: schuldhulpverlening@ROZgroep.nl. Klik op de onderstaande video voor meer informatie.