Groslijstensystematiek

De groslijstensystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Zowel door een wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers als door een verzoek om een dergelijk systeem in te voeren vanuit de lokale ondernemers, is gekozen voor deze methode.

De systematiek groslijsten is vanaf 1 mei 2016 voorlopig alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken). Uitbreidingen met nieuwe Groslijsten zullen tijdig bekend worden gemaakt, waarna aanmeldingen mogelijk zijn. Op het moment van schrijven zijn de volgende lijsten opengesteld voor aanmelding:

  • Aanleg en reconstructie wegen en riolering GROOT
  • Aanleg en reconstructie wegen en riolering KLEIN
  • Klein onderhoud elementenverhardingen
  • Groot onderhoud wegen.

Ondernemers kunnen zich, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanmelden voor een groslijst via het platform Negometrix: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=39438&companyId=7655.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/ondernemers/inkoop-en-aanbesteding/groslijstensystematiek.html